Phương pháp Chạy file Java (.jar): 10 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách mở và chạy tập tin JAR khả thi trên máy tính Windows hoặc Mac. File JAR (Java Archive – Tập tin nén Java) chứa dữ liệu có thể được dùng cùng với chương tình Java. Hầu hết những tập tin JAR chỉ đơn giản là phương tiện chứa dữ liệu mà chương trình khác cần để chạy Java; vì thế, bạn không thể chạy những file này và không có gì xảy ra khi nhấp đúp vào chúng. Tương tự, đa số tệp JAR khả thi được tải về như một file cài đặt với mục đích cài đặt ứng dụng hay chương trình. Do đó, nếu gặp vấn đề trong việc mở file, bạn nên kiểm tra lại xem tệp JAR của bạn có tương thích với hệ điều hành hay không.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Cài đặt Java trên máy tính nếu bạn chưa cài đặt. Bạn không thể chạy tập tin JAR nếu Java chưa được cài đặt trên máy tính. Truy cập website https://www.java.com/en/download/ và nhấp vào nút Free Java Download (Tải Java Miễn phí) bên dưới phiên bản Java mới nhất, sau đó cài đặt Java khi tệp đã được tải về. Có thể bạn phải khởi động lại máy tính để Java được bổ sung đầy đủ.2Nhấp đúp vào tệp JAR. Nếu tập tin khả thi và bạn đã cài đặt Java thì file sẽ mở được. Nếu không, hãy tiến đến bước tiếp theo. Một cửa sổ có thể bật lên hỏi bạn muốn dùng chương trình nào để mở file. Khi ấy, nhấp vào Java(TM) rồi chọn OK.3Bạn cần chắc rằng file JAR là một tập tin khả thi. Tệp JAR mà bạn tải để thiết lập chương trình khác với tệp JAR “thư viện” vốn lưu trữ dữ liệu mà một chương trình chạy Java có thể dùng. Vì những tệp JAR không khả thi không có giao diện như tập tin JAR khả thi nên bạn không thể chạy được chúng. Ví dụ, nhiều file JAR trong thư mục dữ liệu của chương trình không phải là tập tin khả thi.Nếu tải tập tin JAR từ trên mạng về, bạn cần đảm bảo rằng mình nhấp đúng phiên bản dành cho Windows chứ không phải phiên bản dành cho Mac.4Cập nhật Java. Nếu file JAR báo lỗi sau khi bạn nhấp đúp vào, chúng ta cần cập nhật Java. Để tiến hành, bạn: Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Cuộn xuống và nhấp vào thư mục Java.Nhấp vào Check For Updates (Kiểm tra Cập nhật).Nhấp vào Update Now (Cập nhật Ngay bây giờ) trên thẻ Update (Cập nhật).5Nhấp đúp vào file JAR lần nữa. Nếu lần này tập tin vẫn không mở thì nghĩa là file bạn đang cố mở không khả thi, và do đó tệp không thể “chạy” theo nghĩa thông thường

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Cài đặt Java trên máy tính nếu như chưa cài đặt. Bạn không thể chạy tập tin JAR nếu Java chưa được cài đặt trên máy tính. Truy cập website https://www.java.com/en/download/ và nhấp vào nút Free Java Download bên dưới phiên bản Java mới nhất, sau đó cài đặt Java khi tệp đã được tải về. Trong lúc cài đặt một file không phải của Apple trên máy tính Mac, bạn phải nhấp vào OK trong cảnh báo trước, sau đó nhấp vào Apple menu, nhấp tiếp vào System Preferences (Tùy chỉnh Hệ thống), nhấp vào Security & Privacy (Bảo mật & Riêng tư), mở khóa menu, nhấp vào Open Anyway (Luôn Mở) nằm bên cạnh tên file, sau đó nhấp vào Open trong lời nhắc trước khi cài đặt tập tin.2Thử nhấp đúp vào file JAR. Nếu tập tin khả thi và bạn đã cài đặt Java thì file sẽ mở được. Nếu không, tiến đến bước tiếp theo. 3Bạn cần chắc rằng file JAR là một tập tin khả thi. Tệp JAR mà bạn tải để thiết lập chương trình khác với tệp JAR “thư viện” vốn lưu trữ dữ liệu mà một chương trình chạy Java có thể dùng. Vì những tệp JAR không khả thi không có giao diện như tập tin JAR khả thi nên bạn không thể chạy được chúng. Ví dụ, nhiều tệp JAR trong một thư mục dữ liệu chương trình không phải là tập tin khả thi.Nếu bạn đã tải tập tin JAR từ trên mạng, bạn cần chắc rằng mình đã tải phiên bản dành cho Mac chứ không phải phiên bản của hệ điều hành khác.4Cập nhật Java. Nếu file JAR báo lỗi sau khi nhấp đúp vào, chúng ta cần cập nhật Java. Để tiến hành, bạn: Mở Apple menu{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Nhấp vào System Preferences.Nhấp vào Java.Nhấp vào thẻ Update.Nhấp vào Update Now.5Nhấp đúp vào tệp JAR lần nữa. Nếu lần này tập tin vẫn không mở thì nghĩa là file bạn đang cố mở không khả thi, và do đó tệp không thể “chạy” theo nghĩa thông thường

Lời khuyên

Chương trình Java hoạt động trên mọi nền tảng. Nếu có chương trình nào không hoạt động thì hoặc là nó không được mã hóa đúng cách, hoặc đó là một chương trình rất chuyên sâu (những tài nguyên hệ thống hoặc chương trình khác).Một file có đuôi .jar có thể là một chương trình hoặc là một thư viện. Nếu là một thư viện thì bên trong tập tin không có lớp (class) thực thi, do vậy mà nó không thể chạy.

Cảnh báo

Java an toàn hơn so với đa số ngôn ngữ lập trình, nhưng phần mềm độc hại được viết trong Java vẫn tồn tại. Bạn nên thận trọng khi chạy file JAR tải trên mạng về.