Phương pháp Chơi Minecraft Multiplayer trên Xbox 360

Phương pháp Chơi Minecraft Multiplayer trên Xbox 360

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách thiết lập ván chơi dành cho nhiều người (multiplayer) trong trò chơi điện tử Minecraft trên Xbox 360. Bạn có thể chơi với một đến ba người khác trên cùng một chiếc TV trong ván chơi chia màn hình, hoặc có thể chơi trực tuyến với những người dùng Xbox 360 khác trong danh sách bạn bè nếu bạn có Xbox Live Gold.

những bước

Phương pháp số 1 Chơi theo kiểu chia màn hình

1Cắm Xbox 360 vào HDTV. Nếu chưa thực hiện điều này, bạn cần cắm Xbox 360 vào HDTV có độ phân giải ít nhất là 720p. Bạn không thể chơi theo kiểu chia màn hình nếu đang chơi trên TV cũ có độ phân giải bình thường. Xbox 360 cũng phải được cắm vào TV qua dây cáp component (năm ngạnh) hoặc HDMI.2Bật máy chơi game cầm tay (console) và tay cầm (controller). Bạn sẽ cần ít nhất hai tay cầm—một cho bạn và cái còn lại cho bạn của bạn—để chơi theo kiểu chia màn hình trên Xbox 360. Tối đa bốn người chơi (bao gồm cả bạn) có thể vào ván chơi chia màn hình trong Minecraft.3Xem độ phân giải màn hình hiện tại. Bạn có thể xem độ phân giải màn hình hiện tại bằng cách vào settingsSystemConsole SettingsDisplayHDTV Settings. Phần “Current Setting” cần được thiết lập thành 720p trở lên, vì những thiết lập khác đều không chạy được chế độ chia màn hình. 4Đăng nhập thêm tay cầm khác. Thường thì tay cầm đã được đăng nhập rồi, nhưng bạn cần đăng nhập thêm một hoặc nhiều tay cầm khác vào tài khoản riêng của chúng. Nhấn nút “Guide” (biểu tượng Xbox ở giữa tay cầm).Lựa chọn Sign InLựa chọn hồ sơ, hoặc lựa chọn Create Profile và tạo ra hồ sơ mới bằng cách làm theo những bước chỉ dẫn trên màn hình.Lặp lại quá trình này với từ một đến hai tay cầm nữa.5Mở Minecraft. Cho đĩa Minecraft vào máy chơi game cầm tay và đóng khay CD, hoặc lựa chọn Minecraft trong thư viện trò chơi bằng cách cuộn đến thẻ games, lựa chọn My Games, sau đó lựa chọn Minecraft tại đó. 6Lựa chọn Play Game. Nút màu xám này nằm ở trên cùng trang chính của Minecraft. 7Lựa chọn thế giới. Lựa chọn thế giới bạn muốn chơi, sau đó lựa chọn Load. Đây là bước mở thế giới đó. Bạn cũng có thể lựa chọn thẻ Create, sau đó lựa chọn Create New World để thiết lập thế giới mới.8Nhấn Start trên tay cầm thứ hai. Sau khi thế giới được tải, bạn cần nhấn nút Select có hình tam giác ở bên phải nút “Guide”. 9Nhấn Start thêm lần nữa khi có thông báo. Khi nhìn thấy thông báo ghi là hãy nhấn Start hiện ra trên màn hình, bạn cần nhấn Start trên tay cầm thứ hai thêm một lần. Bạn sẽ nhìn thấy màn hình được chia làm đôi, trong đó người dùng tay cầm thứ nhất xuất hiện ở trên cùng màn hình và người dùng tay cầm thứ hai xuất hiện ở phía dưới cùng màn hình. 10Thêm tay cầm thứ ba và thứ tư nếu cần. Nhấn Start hai lần với lên đến hai tay cầm nữa để thêm chúng vào ván chơi. 11Cho phép người chơi thoát khỏi Minecraft nếu muốn. Nếu người chơi nào đó muốn thoát, họ có thể thực hiện điều này bằng cách nhấn nút Start và lựa chọn Exit Game trong trình đơn, ngay sau đó phần màn hình của họ sẽ biến mất khỏi TV

Phương pháp số 2 Chơi trực tuyến

1Đăng ký Xbox Live Gold. Bạn cần có tài khoản Xbox Live Gold để chơi trực tuyến với những người khác. Tài khoản Gold yêu cầu trả phí hàng tháng. Nếu không có tài khoản Gold, bạn vẫn có thể chơi với những người khác trên cùng một máy. Hãy đọc phần tiếp theo để biết chi tiết cách làm. Bạn có thể chơi trên Xbox Live miễn phí một vài ngày nếu gần đây bạn đã thiết lập tài khoản của mình.2Bật Xbox 360 và một tay cầm. Nếu tay cầm chưa được đăng nhập vào tài khoản Xbox Live, bạn cần đăng nhập bằng cách nhấn nút “Guide”, nhấn X và lựa chọn tài khoản Xbox Live Gold. 3Đảm bảo rằng bạn đang là bạn bè với người mà bạn muốn chơi cùng. Bạn chỉ có thể chơi Minecraft trên Xbox 360 trực tuyến với những người có trong danh sách bạn bè (Friends). Bạn không thể vào máy chủ (server) ngẫu nhiên. Thay vào đó, bạn cần tạo ra thế giới và mời bạn bè tham gia, hoặc vào thế giới của một người bạn. 4Mở Minecraft. Cho đĩa Minecraft vào máy chơi game cầm tay và đóng khay CD, hoặc lựa chọn Minecraft trong thư viện trò chơi bằng cách cuộn đến thẻ games, lựa chọn My Games, sau đó lựa chọn Minecraft tại đó. 5Lựa chọn Play Game. Nút màu xám này nằm ở trên cùng trang chính của Minecraft. 6Tìm kiếm ván chơi của bạn bè. Nếu bạn nhìn thấy một thế giới nào đó không nằm trong danh sách của mình thì nghĩa là một trong những người bạn đang tổ chức (host) ván chơi trực tuyến. 7Vào ván chơi của bạn bè. Lựa chọn thế giới muốn tham gia. Bạn có thể tham gia ngay, miễn là ván chơi chưa hết chỗ. 8Tạo ra ván chơi của riêng mình. Lựa chọn thế giới, sau đó tích vào ô “Online” ở giữa trang. Bạn cũng có thể lựa chọn thẻ Create, sau đó lựa chọn Create New World để thiết lập thế giới mới.9Lựa chọn Invite-only nếu muốn. Nếu bạn chỉ muốn mời vài người bạn chơi cùng mà không có người khác vào, hãy lựa chọn More Options trong trang thiết lập thế giới, sau đó tích vào ô “Invite Only”. 10Hoàn thành việc tạo thế giới. Bạn có thể bấm vào bất cứ tùy chọn tạo thế giới nào và nhập hạt giống (seed, hay chuỗi số định hình thế giới Minecraft) hoặc để trống để có hạt giống ngẫu nhiên. 11Mời bạn bè. Sau khi thế giới đã được tạo ra, bạn bè của bạn có thể nhìn thấy nó trong danh sách thế giới của họ và tham gia nếu ván chơi không được thiết lập thành “Invite Only”. Nếu lựa chọn chế độ này, bạn cần gửi lời mời cho những người bạn muốn chơi cùng bằng cách mở danh sách bạn bè, lựa chọn người bạn muốn chơi cùng, sau đó lựa chọn Invite to Game