Phương pháp Chuyển đổi định dạng JPEG sang vector trên Photoshop

Phương pháp Chuyển đổi định dạng JPEG sang vector trên Photoshop

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách dùng Adobe Photoshop để chuyển đổi ảnh JPEG thành bản vẽ đường vector.

những bước

1Mở Adobe Photoshop trên máy tính. Ứng dụng nằm trong phần All Apps của trình đơn Start trên Windows (hoặc thư mục Applications trên macOS). 2Nhấp vào trình đơn File (Tập tin). Tùy chọn nằm gần góc trên bên trái màn hình. 3Nhấp vào Open… (Mở). Trình duyệt tập tin trên máy tính sẽ hiện ra. 4Đi đến thư mục chứa tập tin JPEG.5Chọn tập tin JPEG. Nhấp vào tên tập tin để chọn. 6Nhấp vào Open. Tập tin JPEG sẽ mở ra cho bạn chỉnh sửa trên Photoshop. 7Nhấp vào công cụ Quick Selection. Tùy chọn này có biểu tượng đường tròn chấm chấm nằm phía dưới cây cọ vẽ. Nếu Photoshop của bạn là phiên bản cũ thì đây sẽ là đường đứt khúc với biểu tượng bút chì. 8Nhấp vào nút Add to Selection (Thêm vào vùng chọn). Tùy chọn này nằm trong thanh biểu tượng ở đầu màn hình và trông giống với biểu tượng công cụ Quick Selection, khác ở chỗ có thêm dấu cộng (+) phía trên. Di con trỏ chuột lên mỗi biểu tượng để hiển thị những tính năng của công cụ đó.9Nhấp vào những phần ảnh mà bạn muốn chuyển đổi thành vector. Mỗi vùng mà bạn nhấp vào sẽ được bao quanh bởi đường đứt khúc. 10Nhấp vào trình đơn Window nằm đầu màn hình.11Nhấp vào Paths (Đường dẫn). Cửa sổ Paths sẽ mở ra phía góc dưới bên phải Photoshop. 12Nhấp vào nút “Make work from path” nằm cuối cửa sổ Paths. Tùy chọn này có biểu tượng hình vuông chấm chấm với những hình vuông nhỏ hơn nằm bốn phía, nằm thứ tư từ trái qua. những vùng được chọn sẽ chuyển sang dạng vector. 13Nhấp vào trình đơn File ở góc trên bên trái màn hình.14Nhấp vào Export (Xuất).15Nhấp vào Paths to Illustrator. Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn. 16Nhập tên cho những đường dẫn và nhấp OK. Trình duyệt tập tin của máy tính sẽ hiện ra. 17Đi đến thư mục mà bạn muốn lưu vector.18Nhập tên cho tập tin.19Nhấp vào Save (Lưu). Ảnh vector sẽ được lưu. Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa trong Illustrator hoặc bất kỳ ứng dụng chỉnh sửa vector khác