Phương pháp Chuyển đổi PowerPoint sang Word Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chuyển đổi bản trình chiếu Microsoft PowerPoint sang định dạng tài liệu Microsoft Word bằng cách dùng tính năng “Create Handouts” (Tạo Tờ rơi) trên PowerPoint đối với máy tính Windows hay xuất ra một file RTF (Rich Text Format) trên PowerPoint đối với máy tính Mac. Phiên bản hiện hành của PowerPoint trên Mac không có tính năng “Create Handouts”. File RTF không thể chuyển tải chính xác tất cả định dạng của một vài tính năng PowerPoint, vì thế, những hình ảnh và phông nền có thể sẽ không được hỗ trợ.

những bước

Phần 1Phần 1 Trên Windows

1Mở bản trình chiếu PowerPoint. Để mở bản trình chiếu PowerPoint mà bạn muốn chuyển đổi, nhấp vào File (Tệp) > Open… (Mở…) và chọn tập tin. 2Nhấp vào File trong thanh menu đầu màn hình.3Nhấp vào Export… (Xuất…) trong trình đơn thả xuống.4Nhấp vào Create Handouts.5Nhấp vào Create Handouts in Microsoft Word (Tạo Tờ rơi trên Microsoft Word).6Nhấp vào Create Handouts.7Chọn cách quy hoạch đối với tài liệu Word.Nếu bạn muốn bản Word tự động được cập nhật mỗi khi bản trình chiếu PowerPoint gốc có sự thay đổi, nhấp vào Paste link (Dán liên kết).Nếu bạn muốn tài liệu Word được giữ nguyên, không thay đổi mỗi khi bản trình chiếu PowerPoint gốc được cập nhật, nhấp vào Paste (Dán).8Nhấp vào OK. Bản trình chiếu PowerPoint sẽ được mở như một tài liệu Word trong tương lai

Phần 2Phần 2 Trên Mac

1Mở bản trình chiếu PowerPoint. Để mở bản trình chiếu PowerPoint mà bạn muốn chuyển đổi, hãy nhấp vào File > Open… và chọn tập tin. 2Nhấp vàoFile trên thanh menu rồi chọn Export….3Nhập tên tệp vào vùng dữ liệu “Export As” (Xuất dưới dạng) và chọn vị trí lưu trữ trong trình đơn thả xuống “Where” (Nơi xuất).4Nhấp vào trình đơn “File Format” (Định dạng Tệp) rồi chọn Rich Text Format (.rtf).5Nhấp vào Export. Bản trình chiếu PowerPoint sẽ được lưu dưới dạng tài liệu Rich Text Format (.rtf) ở vị trí mà bạn chỉ định. 6Khởi chạy Microsoft Word. Ứng dụng có biểu tượng chữ W màu xanh dương. 7Mở file RTF lên. Nhấp vào File, chọn Open… rồi chọn file RTF mà bạn vừa xuất từ PowerPoint. Tập tin RTF sẽ được mở trên Microsoft Word. 8Nhấp vào File rồi chọn Save As… (Lưu Dưới dạng…). Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ Save (Lưu) cho phép bạn lưu tài liệu dưới dạng tập tin Word. 9Nhấp vào trình đơn “Format” thả xuống và chọn Word Document (.docx).10Nhấp vào Save. Bản trình chiếu PowerPoint sẽ được lưu dưới dạng tài liệu Microsoft Word. Trong hầu hết trường hợp, định dạng và số trang trên bản Word sẽ không khớp với bản trình chiếu PowerPoint gốc và nhiều hình ảnh cũng như phông nền có thể không được hỗ trợ bởi định dạng RTF. Đảm bảo xem lại toàn bộ bản Word để điều chỉnh lại theo ý thích