Phương pháp Đăng xuất Instagram: 12 Bước Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách đăng xuất tài khoản Instagram trên iPhone, iPad hoặc thiết bị Android và trên trang web Instagram bằng trình duyệt của máy tính.

những bước

Phương pháp số 1 Trên điện thoại

1Mở Instagram bằng cách chạm vào ứng dụng Instagram với biểu tượng máy ảnh nhiều màu.2Chạm vào biểu tượng trang cá nhân {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/4\/44\/AndroidIGprofile.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/44\/AndroidIGprofile.png\/36px-AndroidIGprofile.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Biểu tượng bóng hình người này ở phía dưới góc phải màn hình. Nếu đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc, bạn sẽ chạm vào ảnh đại diện của mình ở bên dưới góc phải.3Chạm vào biểu tượng ba thanh ngang (☰) ở phía trên góc phải.4Mở Settings (Cài đặt). Chạm vào biểu tượng bánh răng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/30\/IE11settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/30\/IE11settings.png\/30px-IE11settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (trên iPhone) hoặc (trên Android) ở bên dưới trình đơn. 5Kéo xuống cuối màn hình và chọn Log Out (Đăng xuất) ở bên dưới trình đơn.Nếu đã đăng nhập nhiều tài khoản, bạn sẽ thấy Log Out of [username] (Đăng xuất [tên tài khoản]) và Log Out of All Accounts (Đăn xuất tất cả tài khoản) ở bước này. Bạn chỉ cần chạm vào lựa chọn phù hợp với mong muốn của mình.6Chọn Remember (Nhớ) hoặc Not Now (Để sau). Bạn sẽ chọn một lựa chọn dành cho mật khẩu khi được hỏi. Chọn Nhớ sẽ cho phép bạn đăng nhập lại vào tài khoản Instagram mà không cần nhập mật khẩu, còn khi chọn Để sau thì iPhone sẽ không nhớ thông tin đăng nhập của bạn. Trên thiết bị Android, bạn sẽ bỏ chọn tại ô “Remember my login info” (Nhớ thông tin đăng nhập) nếu không muốn Instagram nhớ thông của bạn.Nếu không được yêu cầu chọn “Nhớ”, bạn có thể xóa thông tin đăng nhập sau khi đăng xuất.7Chọn Log Out (Đăng xuất) khi được yêu cầu để thoát khỏi ứng dụng Instagram trên điện thoại.Trên thiết bị Android, bạn chọn Đăng xuất bên dưới góc phải cửa sổ vừa hiển thị.8Xóa thông tin đăng nhập. Nếu muốn ngăn Instagram đăng nhập vào tài khoản của bạn mà không cần gõ thông tin, bạn sẽ chọn Remove (Xóa) ở bên dưới nút Log In (Đăng nhập), sau đó chọn Xóa khi được hỏi. Nếu đã lưu nhiều tài khoản, bạn chọn Manage Accounts (Quản lý tài khoản) bên dưới những tài khoản đang hiển thị, chọn X bên phải tài khoản và chọn Remove (Xóa) khi được hỏi

Phương pháp số 2 Trên máy tính

1Mở Instagram. Truy cập https://www.instagram.com/ bằng trình duyệt của bạn để mở trang chủ Instagram. 2Nhấp vào biểu tượng trang cá nhân {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/4\/44\/AndroidIGprofile.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/44\/AndroidIGprofile.png\/36px-AndroidIGprofile.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên góc phải trang.3Nhấp vào biểu tượng Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/30\/IE11settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/30\/IE11settings.png\/30px-IE11settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt) ở phía trên góc phải trang để mở danh sách lựa chọn.4Nhấp vào Log Out (Đăng xuất) ở giữa danh sách lựa chọn để đăng xuất trang Instagram trên máy tính.Instagram thường nhớ thông tin đăng nhập nếu bạn chưa xóa lịch sử duyệt web và đã lưu mật khẩu