Phương pháp Đổi mật khẩu Spotify Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn cách đổi mật khẩu Spotify thông qua website, hoặc nếu bạn đã quên/bị mất mật khẩu Spotify thì dưới đây là những bước để cài lại mật khẩu tài khoản.

những bước

Phương pháp số 1 Đổi mật khẩu

1Truy cập https://www.spotify.com bằng trình duyệt web.Chúng ta không thể thay đổi mật khẩu trên ứng dụng di động.2Nhấp vào Log In (Đăng nhập) ở góc trên bên phải cửa sổ.3Nhập tên người dùng/địa chỉ email và mật khẩu của bạn.Nếu bạn dùng Facebook để đăng nhập tài khoản Spotify thì sẽ không có mật khẩu Spotify để thao tác, nhưng bạn có thể thay đổi mật khẩu Facebook.4Nhấp vào LOG IN.5Nhấp vào tên người dùng ở phía dưới bên trái cửa sổ.6Nhấp vào Account (Tài khoản).Nếu Spotify mở ra trình phát web thì có thể bạn cần nhấp vào View Account (Xem tài khoản) trước.7Cuộn xuống và nhấp vào Change Password (Đổi mật khẩu). Tùy chọn này nằm cạnh biểu tượng ổ khóa trong trình đơn bên trái màn hình. 8Nhập mật khẩu hiện tại vào trường trên cùng.9Nhập mật khẩu mới vào trường tiếp theo.10Nhập lại mật khẩu mới vào trường dưới cùng.11Nhấp vào SET NEW PASSWORD (Đặt mật khẩu mới). Vậy là mật khẩu tài khoản sẽ được cập nhật

Phương pháp số 2 Đặt lại mật khẩu

1Truy cập http://www.spotify.com/password-reset bằng trình duyệt web.2Nhập tên người dùng Spotify hoặc địa chỉ email vào trường dữ liệu. Bạn cần chắc chắn rằng địa chỉ email này đã được liên kết với tài khoản Spotify. 3Nhấp vào SEND (Gửi). Email khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email đã liên kết với tài khoản thành viên Spotify của bạn 4Kiểm tra email và xem thông báo từ Spotify.5Nhấp vào liên kết trong nội dung email.6Nhập mật khẩu mới vào trường phù hợp.7Nhập lại mật khẩu mới.8Nhấp vào SET PASSWORD (Thiết lập mật khẩu). Vậy là mật khẩu tài khoản đã được thay đổi