Phương pháp Đồng bộ danh bạ Gmail vào iPhone: 14 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách sao chép liên hệ từ tài khoản Gmail vào danh bạ iPhone. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Gmail nếu tài khoản này chưa có sẵn trên iPhone, hoặc đồng bộ danh bạ của tài khoản Gmail hiện hữu vào điện thoại.

những bước

Phương pháp số 1 Thêm tài khoản Gmail vào Danh bạ

1Mở Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên iPhone. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Settings hình bánh răng trong khung màu xám. 2Cuộn xuống và nhấn vào Accounts & Passwords (Tài khoản & mật khẩu). Tùy chọn nằm trong khoảng một phần ba phía dưới trang “Settings”. 3Nhấn vào Add Account (Thêm tài khoản) ở gần cuối trang.4Nhấn vào tùy chọn Google nằm giữa trang. Trang đăng nhập Gmail sẽ hiện ra. 5Nhập địa chỉ email của bạn vào. Nhập địa chỉ email liên kết với tài khoản Google của bạn vào. Bạn cũng có thể dùng số điện thoại nếu đã liên kết với tài khoản.6Nhấn vào Next (Tiếp theo) ở góc dưới bên phải trang.7Nhập mật khẩu Google vào. Nhập mật khẩu vào trường dữ liệu giữa trang. 8Nhấn vào Next. Tài khoản Gmail sẽ được thêm vào iPhone, đồng thời mở ra trang cài đặt tài khoản. 9Bạn cần chắc rằng danh bạ đã được bật. Nếu công tắc bên phải tùy chọn “Contacts” (Danh bạ) có màu xanh lá thì tất cả đã sẵn sàng; nếu không, hãy nhấn vào nút màu trắng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} cạnh “Contacts” để bật danh bạ. 10Nhấn vào Save (Lưu) ở góc trên bên phải màn hình. Sau khi tài khoản Gmail được lưu thì liên hệ của tài khoản cũng sẽ đồng bộ vào ứng dụng Contacts trên iPhone

Phương pháp số 2 Nhập danh bạ với tài khoản Gmail có sẵn

1Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên iPhone. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Settings hình bánh răng trong khung màu xám. 2Cuộn xuống và nhấn vào Accounts & Passwords. Tùy chọn nằm trong khoảng một phần ba phía dưới trang “Settings”. 3Chọn tài khoản. Nhấn vào tài khoản Gmail mà bạn muốn nhập danh bạ. Nếu bạn chỉ có một tài khoản Gmail trên iPhone thì nhấn vào Gmail.4Nhấn vào nút “Contacts” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} màu trắng. Công tắc sẽ chuyển sang màu xanh lá {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, báo hiệu rằng liên hệ trên tài khoản Gmail đã được thêm vào ứng dụng Danh bạ trên iPhone. Nếu công tắc hiện đang có màu xanh lá nghĩa là danh bạ Gmail đã được đồng bộ trên iPhone

Lời khuyên

Nếu bạn gặp khó khăn khi đồng bộ danh bạ, hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail trên máy tính để bàn. Có thể bạn cần xác nhận cảnh báo “Unusual sign-in location” (Địa điểm đăng nhập khác thường) thì mới có thể tiếp tục đồng bộ danh bạ.

Cảnh báo

Khi bạn thêm tài khoản Google vào Danh bạ thì lịch Gmail và những mục trong mail cũng sẽ được thêm vào iPhone. Nếu bạn không muốn đồng bộ những hạng mục này, hãy nhấn vào nút màu xanh lá cạnh tùy chọn MailCalendar trong phần cài đặt tài khoản Gmail để chuyển công tắc sang vị trí “Off” (bên trái).