Phương pháp Giải nén file tar trong Linux: 9 Bước Tainghetrothinh

Phương pháp Giải nén file tar trong Linux: 9 Bước Tainghetrothinh

Giải nén những file (tập tin) TAR dù có được nén bằng Gzip hay không.

những bước

1Mở Terminal (giao diện dòng lệnh).2tar.3Gõ một dấu cách.4-x.5Nếu tập tin tar được nén bằng gzip (có đuôi mở rộng là .tar.gz hoặc .tgz), gõ z.6f.7Gõ một dấu cách.8Gõ tên của tập tin mà bạn muốn giải nén.9Gõ Enter.

Lời khuyên

Đối với lệnh verbose output (cần tra cứu), thêm v vào danh sách tùy chọn.

Cảnh báo

Việc giải nén có thể ghi đè (overwrite) tập tin tại một vài nơi nếu bao gồm một tập tin có cùng tên.