Phương pháp Gọi số điện thoại nội bộ: 11 Bước Tainghetrothinh

Số nội bộ cho phép những công ty lớn kết nối người gọi với nhiều phòng ban và nhân sự khác. Có nhiều Phương pháp tiết kiệm thời gian khi gọi đến những số nội bộ công ty. Nhờ vào những hệ điều hành tinh vi, thậm chí bạn có thể lập trình điện thoại thông minh (smartphone) quay số nội bộ giúp bạn.

những bước

Phương pháp số 1 dùng smartphone

1Quay số mà bạn muốn gọi. Mở ứng dụng trình quay số và nhập số mà bạn muốn gọi. 2Thêm thời gian “tạm dừng” nếu bạn sẽ nhập số nội bộ ngay khi cuộc gọi được kết nối. Nếu số mà bạn đang gọi cho phép bạn nhập số nội bộ ngay ngay khi kết nối, tính năng “tạm dừng” sẽ tự động nhập số nội bộ sau khi chờ một lúc:Nhấn giữ phím * để thêm dấu phẩy (,) vào cuối số. Ký hiệu này sẽ thêm vào 2 giây tạm dừng trước khi số nội bộ được quay. Nếu bạn không thể nhấn giữ phím *, hãy nhấn vào nút (⋮) nằm cạnh số điện thoại và chọn “Add pause” (Thêm tạm dừng). Nếu cách này không hiệu quả, bạn có thể nhấn vào trường số điện thoại để mở bàn phím trên màn hình, sau đó nhập dấu phẩy.Bạn có thể thêm nhiều dấu phẩy để chờ lâu hơn. Phương pháp này sẽ hữu dụng với những hệ thống điện thoại có độ trễ trước khi bạn quay số nội bộ.Trên điện thoại Windows, bạn cần nhập dấu phẩy vào ứng dụng khác, sao chép rồi dán vào cuối số điện thoại.3Thêm thời gian “chờ” nếu số nội bộ chỉ có thể được quay sau khi toàn bộ trình đơn được phát. một vài số nội bộ không thể được nhập trừ khi toàn bộ dịch vụ trình đơn tự động phát hết, hoặc cho đến khi tùy chọn cụ thể được chọn. Tính năng “chờ” sẽ hiển thị số nội bộ trên màn hình và bạn sẽ chỉ định khi nào thì số nội bộ cần được quay. Nhấn giữ phím # để thêm dấu chấm phẩy (;) vào cuối số điện thoại. Ký hiệu này sẽ thêm tính năng “chờ”, sau đó số nội bộ sẽ không được quay cho đến khi bạn yêu cầu.Với điện thoại Windows, bạn cần thêm chữ “w” thay vì dấu “;”. Nội dung này cần được sao chép từ ứng dụng khác và dán vào trình quay số để nhập.4Nhập số nội bộ theo sau ký hiệu. Sau khi thêm ký hiệu chờ hoặc tạm dừng, bạn cần nhập số nội bộ để điện thoại tự động quay. 5Gọi số nội bộ. Điện thoại sẽ quay số đó. Sau khi quay số, tùy vào ký hiệu mà bạn dùng, điện thoại sẽ quay số nội bộ được nhập (,) hoặc nhắc bạn chỉ định khi nào thì số nội bộ cần được quay (;). Nếu chọn tính năng chờ (;), bạn sẽ có thể điều hướng đến đoạn trình đơn cho phép người gọi nhập số nội bộ trước. Sau khi đến được đoạn trình đơn thích hợp, bạn hãy nhấn vào nút “Send” (Gửi) trên cửa sổ để quay số nội bộ.6Thêm số với số nội bộ vào danh bạ. Nếu thường xuyên phải gọi số nội bộ này, bạn có thể thêm số điện thoại vào danh bạ. Toàn bộ ký hiệu số nội bộ và số điện thoại sẽ được lưu cùng nhau

Phương pháp số 2 dùng điện thoại cố định

1Quay số như thường lệ. Với điện thoại cố định, bạn không cần phải quay bất cứ tùy chọn tạm dừng nào nên chỉ cần thao tác như thường lệ. 2Thử nhập số nội bộ ngay khi đường dây nối máy. Với nhiều hệ thống trình đơn, bạn có thể bắt đầu nhập số nội bộ ngay khi cuộc gọi được kết nối. Hãy thử nhập số nội bộ ngay và xem liệu cuộc gọi có được chuyển đi hay không. 3Lắng nghe những tùy chọn trình đơn nếu số nội bộ mà bạn nhập không hiệu lực. Nếu bạn không thể quay số nội bộ ngay thì cần lắng nghe những tùy chọn trình đơn. Có thể bạn cần chọn tùy chọn nào đó để được phép nhập số nội bộ. 4Thêm thời gian tạm dừng và số nội bộ để quay số nhanh (nếu có thể). một vài điện thoại có tính năng quay số nhanh cũng sẽ có phím Pause, bạn hãy dùng chúng khi lập trình một vài điện thoại quay số nhanh. Sự hiện hữu và vị trí của phím này sẽ tùy thuộc vào model điện thoại. Nếu bạn có thể thêm thời gian tạm dừng, hãy nhập số điện thoại chính, hai lần tạm dừng và sau cùng là số nội bộ. Lưu lại toàn bộ số này vào dòng quay số nhanh. Nếu số mà bạn đang gọi hỗ trợ việc nhập số nội bộ ngay, bạn sẽ có thể dùng dòng quay số nhanh này để gọi trực tiếp đến số nội bộ. 5Thử thay những số cuối của số chính bằng số nội bộ. Nếu số nội bộ có bốn ký tự thì bạn có thể quay trực tiếp bằng cách thay thế bốn số cuối của số điện thoại chính bằng số nội bộ đó. Chẳng hạn, nếu số điện thoại công ty là 1-800-555-2222 và số nội bộ là 1234, hãy thử gọi 1-800-555-1234

Lời khuyên

Bạn cũng có thể quay số nội bộ khi dùng dịch vụ của nhà cung cấp cuộc gọi trực tuyến, chẳng hạn như Skype. Bạn hãy thử gọi lên công ty, nhấn vào nút bàn quay số với biểu tượng hình vuông chứa nhiều dấu chấm và nhập số nội bộ vào bàn quay số khi được yêu cầu.