Phương pháp Gộp hai bảng tính Excel Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ hương dẫn bạn cách gộp dữ liệu hai sheet (bảng tính) khác nhau trên một workbook Microsoft Excel.

những bước

1Nhấp đúp vào workbook để mở trong Excel. Workbook này phải chứa ít nhất 2 sheet mà bạn muốn gộp. 2Nhấp vào + để tạo một bảng tính mới. Nút này nằm cuối workbook, bên phải tên của sheet cuối cùng. 3Nhấp vào ô A1. Chỉ cần nhấp vào một lần để chọn. 4Nhấp vào thẻ Data (Dữ liệu) ở đầu màn hình, nằm giữa “Formula” và “Review.” 5Nhấp vào tác vụ Consolidate (Hợp nhất) trong nhóm “Data Tools” của thanh công cụ trên cùng. Bảng Consolidate sẽ hiện ra. 6Chọn Sum (Cộng) từ trình đơn thả xuống “Function” (Tính năng). Đây là trình đơn thả xuống đầu tiên trong bảng Consolidate. 7Nhấp vào mũi tên hướng lên nằm bên cạnh phải của khung “Reference” (Tham chiếu). Bảng Consolidate sẽ thu lại và được đổi tiêu đề thành Consolidate – Reference. Trên một vài phiên bản Excel, mũi tên có màu xám hoặc đen. Trên những phiên bản còn lại, bạn sẽ thấy một hình chữ nhật nhỏ, bên trong có mũi tên bé xíu màu đỏ.8Chọn dữ liệu trong bảng tính thứ nhất. Nhấp vào tên sheet ở cuối màn hình, sau đó nhấp và kéo chuột trên dữ liệu mà bạn muốn gộp. Dữ liệu bây giờ sẽ được bao quanh bởi đường chấm chấm hoặc đứt khúc. 9Nhấp vào mũi tên trong cửa sổ Consolidate – Reference. Bảng Consolidate lớn hơn sẽ hiện ra lại. 10Nhấp vào Add (Thêm) ở bên phải khung “All references” (Tất cả tham chiếu). Chúng ta có thể tiếp tục gộp dữ liệu đã chọn với dữ liệu từ sheet khác. 11Nhấp vào mũi tên chỉ lên trong ô “Reference”. Như trước đó, bảng Consolidate sẽ thu lại và được đổi tiêu đề thành Consolidate – Reference. 12Chọn dữ liệu trong bảng tính thứ hai. Nhấp vào tên sheet ở cuối workbook, sau đó chọn dữ liệu mà bạn muốn gộp. 13Nhấp vào mũi tên trong cửa sổ Consolidate – Reference.14Nhấp vào nút Add. Bạn sẽ thấy hai bảng dữ liệu đã chọn hiện trong khung “All references”. Nếu còn bảng tính khác cần gộp, hãy thêm dữ liệu theo cách tương tự như bạn đã làm với hai sheet trước.15Tích vào ô bên cạnh dòng “Top row” (Dòng đầu) và “Left column” (Cột bên trái). Hai ô này nằm ở góc dưới bên trái bảng Consolidate. 16Nhấp vào OK. Dữ liệu đã chọn sẽ được gộp và hiện ra trong bảng tính mới