Phương pháp Gửi tài liệu được scan qua mail: 8 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách gửi một tài liệu mà bạn vừa scan (quét) vào máy tính cho một người khác thông qua email.

những bước

1Scan tài liệu mà bạn cần gửi. Quá trình này tùy thuộc vào máy quét hình và máy tính hay thiết bị di động mà bạn dùng. Việc scan tài liệu vào máy tính dưới dạng file PDF sẽ mang đến tính linh hoạt và khả năng tương tích cao nhất với hầu hết thiết bị và máy tính.2Chạy ứng dụng hoặc mở trang chủ email. Trên máy tính, chạy ứng dụng hoặc đi đến trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ thư điện thử trên trình duyệt web, nơi bạn vẫn thường kiểm tra hộp thư. 3Tạo một thư mới. Đừng quên nhắc đến việc đính kèm tập tin trong nội dung thư để người nhận biết mà tìm kiếm tài liệu đó. Để bắt đầu soạn thư, nhấp vào nút với biểu tượng bút chì thường nằm ở đầu màn hình hoặc dấu {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0a\/Android_Google_New.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0a\/Android_Google_New.png\/30px-Android_Google_New.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} màu đỏ.4Gõ địa chỉ mail người nhận vào trường dữ liệu “To:” hay “Tới:”.5Nhấp vào nút “attach files” để đính kèm tệp. Nút này thường hiển thị dưới hình chiếc kẹp giấy. Trong một vài trường hợp, bạn có thể nhấp chuột phải vào tài liệu được scan, chọn Copy (sao chép), sau đó, nhấp chuột phải vào phần tin nhắn trong thư mới và chọn Paste để dán tài liệu vào địa chỉ email.6Xác định vị trí file được lưu trữ rồi nhấp chọn tài liệu cần gửi thông qua hộp thoại.7Nhấp chuột vào nút Open để đưa tài liệu được scan vào thư. Tùy vào ứng dụng thư điện tử mà bạn đang dùng, nút này có thể tùy biến thành OK hoặc Attach. 8Gửi thư đi.Khi đối tác nhận được thư, họ cần phải nhấp đúp chuột hoặc nhấn vào tập tin đính kèm để xem trước tài liệu được scan mà bạn đã gửi qua mail cho họ