Phương pháp In ngăn cố định trên mọi trang trong Excel: 6 Bước

Phương pháp In ngăn cố định trên mọi trang trong Excel: 6 Bước

những ngăn được cố định (còn gọi là “khóa” hay “đóng băng”) sẽ xuất hiện trên mọi trang Excel của màn hình, vậy còn khi bạn in bảng tính thì sao? TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách in những ngăn đóng băng (hay “cột và hàng”) trên mọi trang trong Excel.

những bước

1Mở dự án trên Excel. Bạn có thể nhấp phải vào tập tin trong File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac). Nếu Excel đang mở sẵn, hãy đi đến File (Tập tin) > Open (Mở) và chọn tập tin mà bạn muốn mở. 2Nhấp vào tab Page Layout (Bố cục trang) nằm cạnh những những tab khác như FileInsert.3Nhấp vào tùy chọn Print Titles (Tiêu đề in). Tùy chọn này nằm trong nhóm Page Setup với biểu tượng trang tính Excel và máy in. Nếu tùy chọn Print Titles bị tô xám, có thể là do bạn đang chỉnh sửa ô nào đó (hãy kiểm tra xem con trỏ chuột có nằm trong ô không), hoặc là máy tính hiện chưa kết nối với máy in.4Nhập những hàng mà bạn muốn in trên mỗi trang vào trường “Rows to repeat at top” (Lặp lại những hàng nằm trên cùng). Nếu như không thấy trường “Rows to repeat at top” và “Columns to repeat at left” (Lặp lại những cột nằm bên trái), hãy kiểm tra xem tab Sheets (Trang tính) có đang được chọn hay không. Chẳng hạn, nếu bạn muốn lặp lại hàng đầu tiên, hãy nhập “$1:$1.”XNguồn tin đáng tin cậyMicrosoft SupportĐi tới nguồnBạn cũng có thể nhấp vào tiêu đề của hàng để chọn.5Nhập những cột mà bạn muốn in trên mỗi trang vào cạnh trường “Columns to repeat at left”. Nếu như không thấy trường “Rows to repeat at top” và “Columns to repeat at left”, hãy kiểm tra xem tab Sheets có đang được chọn hay không. Bạn cũng có thể nhấp vào tiêu đề cột để chọn, chẳng hạn như “$A:$A” để đóng băng cột A.6Nhấp vào Ok. Khi đã sẵn sàng để tiếp tục, bạn có thể in tài liệu. Nhấp vào Print Preview (Xem thử bản in) để xem trước bố cục trang.