Phương pháp Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính: 9 Bước

bài đăng TaiNgheTroThinh này sẽ chỉ dẫn cách kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính.

những bước

1Bật tai nghe Bluetooth. Nhấn nút nguồn để bật tai nghe Bluetooth. 2Đặt tai nghe ở chế độ ghép nối. Tùy thuộc vào mỗi tai nghe, có thể có nút ghép nối hoặc tùy chọn để đặt cho tai nghe chế độ “discoverable” (có thể dò được từ những thiết bị khác). Kiểm tra chỉ dẫn dùng để tìm hiểu cách đặt chế độ ghép nối cho tai nghe. 3Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Bắt đầu). Nhấn vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái của máy tính Windows để mở menu Start (Bắt đầu). 4Nhấn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (cài đặt). Nhấn vào biểu tượng bánh răng ở phía bên trái của menu Start (Bắt đầu) để mở cài đặt PC của bạn. 5Nhấn Devices (Thiết bị). Đó là tùy chọn có biểu tượng giống với bàn phím và loa ở gần đầu trang. 6Nhấn + Add Bluetooth or other device (Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác). Mục này nằm ở đầu trang. Thao tác này sẽ mở cửa sổ bật lên “Add a device” (Thêm thiết bị) ở giữa màn hình. Trên hầu hết những phiên bản Windows 10, trang cài đặt Devices (Thiết bị) sẽ mở sang trang “Bluetooth & other devices” (Bluetooth & thiết bị khác) theo mặc định. Nếu không thấy tùy chọn “Add Bluetooth or other device” (Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác), hãy nhấp vào `Bluetooth and other devices (Bluetooth và thiết bị khác) ở cột bên trái trước.7Nhấn vào Bluetooth. Đó là tùy chọn đầu tiên ở trên cùng. Máy tính của bạn sẽ bắt đầu quét những thiết bị đang ở chế độ ghép nối gần đó. 8Nhấp vào tai nghe của bạn khi chúng xuất hiện. Trong quá trình quét, nếu tai nghe được bật đúng cách, tên của chúng sẽ xuất hiện trong cửa sổ bật lên “Add a device” (Thêm thiết bị). Tai nghe của bạn sẽ bắt đầu được ghép nối và kết nối. 9Nhấn vàoDone (Hoàn tất). Đó là nút màu xám ở dưới cùng của cửa sổ bật lên. Tai nghe của bạn hiện đã được kết nối qua Bluetooth. Nếu tai nghe đã được kết nối nhưng lại không có âm thanh, hãy nhấp vào biểu tượng âm lượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/ce\/Windows10volume.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/ce\/Windows10volume.png\/33px-Windows10volume.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:418,”bigWidth”:33,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở góc dưới bên phải của màn hình và quan sát xem thiết bị âm thanh nào hiện đang được chọn. Nếu tai nghe của bạn chưa được chọn, hãy nhấp vào thiết bị được kết nối và chọn tai nghe của mình