Phương pháp Khóa kênh Discord trên PC hoặc Mac: 7 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách khóa kênh Discord trên PC hoặc Mac. Thao tác khóa kênh sẽ ngăn người khác trên máy chủ dùng kênh này dù với bất kỳ cách nào.

những bước

1Mở Discord trên PC hoặc Mac. Bạn có thể tiến hành trên trình duyệt web bằng cách đăng nhập vào https://discord.com. Nếu đã cài đặt ứng dụng dành cho máy tính, bạn có thể tìm trong phần All Apps của trình đơn Windows (Windows) hoặc thư mục Applications (macOS). Bạn phải là quản trị viên hoặc có quyền tương ứng thì mới có thể khóa kênh.2Nhấp vào máy chủ lưu trữ kênh. Danh sách máy chủ nằm dọc bên trái Discord. 3Nhấp vào biểu tượng bánh răng cạnh kênh mà bạn muốn khóa. Bánh răng sẽ chỉ hiện ra khi bạn di con trỏ chuột lên trên tên kênh nằm trong danh sách. Một trình đơn sẽ hiện ra. 4Nhấp vào Permissions (Quyền). Đây là tùy chọn thứ hai trong trình đơn. 5Nhấp vào @everyone. Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề “Roles/Members” ở phía trên chính giữa màn hình. những quyền của kênh đối với mọi người dùng trên máy chủ sẽ hiện ra. 6Nhấp vào dấu X cạnh tất cả những quyền. Từng dấu X chuyển sang màu đỏ cho thấy những thành viên trong máy chủ sẽ không có quyền dùng kênh theo cách đó. 7Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi). Nút màu xanh lá này nằm cuối màn hình. Kênh sẽ bị khóa ngay và không ai trong máy chủ có thể truy cập được