Phương pháp Khởi động lại những dịch vụ trên Linux: 5 Bước

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách khởi động lại một dịch vụ đang chạy trong Linux. Bạn có thể thực hiện điều này chỉ với một vài lệnh đơn giản cho phiên bản Linux bất kỳ.

những bước

1Mở dòng lệnh. Hầu hết những bản phân phối Linux đều có tùy chọn Menu ở góc dưới bên trái màn hình, bạn sẽ tìm thấy ứng dụng có tên “Terminal” bên trong menu; đây là những tùy chọn cần mở để hiển thị dòng lệnh. Vì mỗi bản phân phối Linux sẽ có những bản phát hành khác nhau, bạn có thể phải tìm kiếm “Terminal” hoặc ứng dụng dòng lệnh bên trong một thư mục của tùy chọn Menu.Bạn có thể tìm thấy ứng dụng “Terminal” trên máy tính để bàn hoặc trên thanh công cụ ở cuối màn hình thay vì tìm trong Menu.một vài bản phân phối Linux có một thanh dòng lệnh ở trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình.2Nhập lệnh để hiển thị những dịch vụ hiện đang chạy. Nhập ls /etc/init.d vào Terminal và nhấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ đưa ra danh sách những dịch vụ hiện đang chạy và tên lệnh tương ứng của chúng. Nếu lệnh này không hoạt động, hãy thử sang lệnh ls /etc/rc.d/.3Tìm tên lệnh của dịch vụ mà bạn muốn khởi động lại. Thông thường bạn sẽ tìm thấy tên của dịch vụ (ví dụ: “Apache”) ở bên trái màn hình, trong khi tên lệnh (ví dụ: “httpd” hoặc “apache2”, tùy thuộc vào bản phân phối Linux) sẽ xuất hiện ở bên phải. 4Nhập lệnh khởi động lại. Nhập sudo systemctl restart service vào Terminal, đảm bảo thay thế phần service của lệnh bằng tên lệnh dịch vụ và nhấn ↵ Enter. Ví dụ: để khởi động lại Apache trên Ubuntu Linux, bạn sẽ nhậpsudo systemctl restart apache2 vào Terminal.5Nhập mật khẩu khi được nhắc. Nhập mật khẩu mà bạn dùng cho tài khoản superuser (siêu người dùng) của mình, sau đó nhấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ khởi động lại dịch vụ. Nếu dịch vụ không khởi động lại sau khi thực hiện thao tác trên, hãy thử nhập sudo systemctl stop service, nhấn ↵ Enter, sau đó nhập sudo systemctl start service

Lời khuyên

Bạn có thể dùng lệnh “chkconfig” để thêm và xóa dịch vụ trong hệ thống khởi động.Để xem danh sách đầy đủ về tất cả những dịch vụ hiện tại trong những thư mục trên máy tính, hãy nhập ps -A vào Terminal.

Cảnh báo

Đừng dừng dịch vụ một cách ngẫu nhiên để thử việc này. một vài dịch vụ liệt kê được xem là cần thiết để giữ cho hệ thống ổn định và hoạt động êm xuôi.