Phương pháp Khởi động Windows trong Safe Mode Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách khởi động máy tính Windows trong chế độ an toàn Safe Mode, đây là tùy chọn khởi động hệ thống chỉ tải những chương trình tối thiểu cần thiết cho việc vận hành và ngăn những chương trình khởi động. Safe Mode là cách an toàn để truy cập một máy tính đang trong tình trạng vận hành ì ạch.

những bước

Phương pháp số 1 Windows 8 và 10

1Khởi động máy tính. Nhấn vào nút nguồn. Nếu máy tính đang vận hành nhưng có vấn đề, trước tiên, bạn cần nhấn giữ nút nguồn để tắt máy. Nếu bạn đã đăng nhập và chỉ muốn khởi động lại trong Safe Mode, mở trình đơn Start bằng cách nhấn phím ⊞ Win hoặc nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới, bên trái màn hình.2Nhấp vào màn hình khởi động. Sau khi máy tính khởi động (hay bật trở lại), bạn sẽ thấy một màn hình gồm có hình ảnh và thời gian nằm phía góc dưới, bên trái. Khi nhấp vào màn hình, bảng chọn của người dùng sẽ hiện ra. 3Nhấp vào biểu tượng nguồn với hình tròn có đoạn thẳng cắt dọc từ trên xuống nằm ở góc dưới, bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ bật ra. 4Nhấn giữ ⇧ Shift rồi nhấp vào Restart (Khởi động lại). Tùy chọn Restart ở gần đầu trình đơn bật ra, còn phím ⇧ Shift nằm bên trái bàn phím. Quá trình này sẽ khởi động lại máy tính và mở ra trang Advanced Options (Tùy chọn nâng cao). Có thể bạn cần nhấp vào Restart anyway (Khởi động lại bằng mọi cách) sau khi nhấp vào Restart. Nhấn giữ phím ⇧ Shift trong suốt quá trình.5Nhấp vào tùy chọn Troubleshoot (Xử lý sự cố) ở giữa trang Advanced Options với giao diện nền xanh, chữ trắng.6Nhấp vào tùy chọn Advanced options ở cuối trang.7Nhấp vào Startup Settings (Thiết lập khởi động) ở bên phải trang, ngay bên dưới tùy chọn Command Prompt.8Nhấp vào Restart ở góc dưới, bên phải màn hình. Máy tính sẽ khởi động lại về trình đơn Startup Settings. 9Nhấn vào phím số 4. Sau khi Windows khởi động lại về trang Startup Settings, hãy nhấn phím số 4 để chọn Safe Mode làm tùy chọn khởi động hiện hành. 10Chờ máy tính khởi động xong. Máy tính sẽ ở trong chế độ an toàn sau khi khởi động lại. Để thoát Safe Mode, bạn chỉ cần khởi động lại máy như bình thường

Phương pháp số 2 Windows 7

1Tìm phím F8. Phím này ở hàng đầu trên bàn phím. Để truy cập vào tùy chọn Safe Mode trên Windows 7, bạn cần nhấn F8 trong lúc máy tính khởi động lại. 2Khởi động máy tính. Nhấn vào nút nguồn. Nếu máy tính đang vận hành nhưng có vấn đề, trước tiên, bạn cần nhấn giữ nút nguồn để tắt máy. Bạn cũng có thể khởi động lại máy tính bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới, bên trái màn hình, nhấp tiếp vào biểu tượng nguồn rồi chọn Restart.3Nhấn F8 nhiều lần. Tiến hành ngay sau khi máy tính bắt đầu bật. Thao tác này sẽ mở ra trình đơn khởi động với giao diện nền đen, chữ trắng. Bạn phải nhấn F8 trước khi màn hình “Starting Windows” hiện ra.Nếu không có gì xảy ra khi nhấn F8, có thể bạn cần nhấn giữ phím Fn cùng lúc với F8.4Nhấn vào phím cho đến khi “Safe Mode” được chọn. Phím này thường nằm bên phải trên bàn phím. Khi thanh màu trắng di chuyển đến mục “Safe Mode” nghĩa là bạn đã chọn đúng. 5Nhấn phím ↵ Enter. Khi đó, Safe Mode sẽ được xác định làm tùy chọn khởi động lại và tiến trình tiếp tục diễn ra. 6Chờ máy tính khởi động xong. Máy tính sẽ ở trong Safe Mode sau khi khởi động lại. Để thoát Safe Mode, bạn chỉ cần khởi động lại máy như bình thường

Lời khuyên

Khi khởi động Windows trong Safe Mode, hệ điều hành chỉ chạy vừa đủ phần mềm để vận hành hệ thống.

Cảnh báo

một vài chương trình của bên thứ ba sẽ không hoạt động trong Safe Mode.