Phương pháp Khôi phục iPhone bị vô hiệu hóa: 12 Bước

Phương pháp Khôi phục iPhone bị vô hiệu hóa: 12 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách kích hoạt lại iPhone đã bị vô hiệu hóa sau nhiều lần đăng nhập không thành công.

những bước

Phương pháp số 1 Khôi phục từ bản sao lưu iTunes

1Kết nối iPhone với máy tính được cài đặt sẵn iTunes. Nếu như thông báo “iPhone is disabled. Please connect to iTunes” (“iPhone bị vô hiệu hoá. Vui lòng kết nối với iTunes”) hiện ra trên điện thoại, hãy kết nối iPhone với máy tính mà bạn đã sao lưu dữ liệu. Phương pháp này sẽ hoạt động nếu bạn đã sao lưu iPhone lên iTunes và biết mật mã.2Mở iTunes. Nếu iTunes không tự mở khi bạn kết nối iPhone vào máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng iTunes nằm trong thanh Dock (macOS) hoặc phần All Apps (Tất cả ứng dụng) của trình đơn Start (Windows). 3Nhấp vào biểu tượng iPhone ở gần góc trên bên trái iTunes.4Nhấp vào Sync (Đồng bộ). iTunes sẽ yêu cầu bạn nhập mật mã. 5Nhập mật mã rồi nhấp vào Restore (Khôi phục). iPhone sẽ được khôi phục với bản sao lưu iTunes sau cùng

Phương pháp số 2 dùng chế độ khôi phục

1Kiểm tra số phút trong thông báo. Sau khoảng thời gian mà iPhone chỉ định trong thông báo, bạn sẽ có thể thử đăng nhập lại. 2Nhập mật mã chính xác. Nếu như không nhớ mật mã, hãy tiếp tục phương pháp này. 3Kết nối iPhone với bất kỳ máy tính mà iTunes được cài đặt. dùng cáp USB đi kèm iPhone hoặc cáp nào đó tương thích để kết nối. 4Buộc iPhone khởi động lại. Những bước sau sẽ khác nhau tùy theo model máy: iPhone X, 8 và 8 Plus: Nhấn nút tăng âm lượng rồi nhanh tay thả ra, sau đó nhấn vào nút giảm âm lượng rồi nhấn giữ nút nằm bên phải iPhone cho đến khi điện thoại khởi động màn hình khôi phục.iPhone 7 và 7 Plus: Nhấn giữ nút giảm âm lượng và nút nguồn cùng lúc. Không thả tay ra cho đến khi điện thoại khởi động lại vào màn hình khôi phục.iPhone 6 trở về trước: Nhấn giữ nút Home và nút nguồn cùng lúc cho đến khi điện thoại khởi động lại vào màn hình khôi phục.5Mở iTunes. Nếu iTunes không mở khi bạn kết nối iPhone vào máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng iTunes nằm trong thanh Dock (macOS), hoặc tìm ứng dụng trong phần All Apps của trình đơn Start (Windows). Sau khi ứng dụng mở ra, màn hình Recovery Mode (Chế độ khôi phục) sẽ hiển thị. Nếu tùy chọn Update (Cập nhật) hiển thị trên màn hình Recovery Mode, thử nhấp vào để xem liệu điện thoại có hoạt động trở lại hay không. Nếu như quá trình cập nhật không diễn ra, hãy tiếp tục phương pháp này.6Nhấp vào Restore iPhone… (Khôi phục iPhone). Thông báo xác nhận sẽ hiện ra cho bạn biết rằng bước tiếp theo sẽ khôi phục iPhone trở về cài đặt gốc.7Nhấp vào Restore (Khôi phục). iPhone sẽ được cài lại về chế độ nhà máy. Bạn sẽ có thể thiết lập lại từ đầu và đặt mật mã mới