Phương pháp Kiểm tra card đồ họa trên máy tính: 10 Bước

Phương pháp Kiểm tra card đồ họa trên máy tính: 10 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách tìm thông tin card đồ họa của máy tính Windows, Mac và Linux.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình. Bạn cũng có thể nhấp phải vào Start để mở trình đơn lựa chọn nâng cao.2Mở Device Manager. Nhập device manager vào Start, rồi nhấp vào Device Manager (Quản lý thiết bị) ở phía trên kết quả tìm kiếm. Nếu bạn đã nhấp phải vào Start, hãy nhấp vào Device Manager trong trình đơn đang hiển thị.3Tìm tiêu đề “Display adapters” (Bộ chuyển đổi màn hình). Kéo thanh cuộn xuống đến khi bạn tìm thấy tiêu đề này trong cửa sổ Device Manager. những lựa chọn trong cửa sổ Device Manager được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, nên bạn sẽ thấy tiêu đề “Display adapters” trong mục “D”.Nếu bạn thấy những lựa chọn thụt vào bên dưới tiêu đề “Display adapters”, hãy bỏ qua bước tiếp theo.4Nhấp đúp vào tiêu đề “Display adapters”. Thao tác này liền mở rộng tiêu đề và cho bạn thấy thông tin card đồ họa đã được cài đặt. 5Xem thông tin của card đồ họa. Tên của card đồ họa đã cài đặt hiển thị bên dưới tiêu đề “Display adapters”. Nếu bạn thấy nhiều tên tại đây, điều đó có nghĩa là máy tính được lắp đặt thêm card đồ họa bên cạnh loại được tích hợp sẵn. Bạn có thể tìm kiếm tên của card đồ họa trên mạng để biết thêm chi tiết

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Mở trình đơn Apple {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái màn hình. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây. 2Nhấp vào About This Mac (Giới thiệu). Đây là lựa chọn ở phía trên trình đơn đang hiển thị. 3Nhấp vào System Report… (Báo cáo hệ thống). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ About This Mac. 4Nhấp vào ở bên trái Hardware (Phần cứng). Đây là lựa chọn trong khung bên trái cửa sổ System Report. 5Nhấp vào Graphics/Displays (Đồ họa/Màn hình). Lựa chọn này ở khoảng giữa nhóm lựa chọn hiển thị bên dưới tiêu đề Hardware trong khung bên trái. 6Tìm tên của card đồ họa. Thông tin này hiển thị ở phía trên khung bên phải. Bạn cũng có thể xem thông số kỹ thuật của card đồ họa được liệt kê bên dưới tên của card đồ họa

Phương pháp số 3 Trên Linux

1Mở Terminal. Nhấp vào ứng dụng Terminal với biểu tượng hộp đen, hoặc ấn Alt+Ctrl+T cùng lúc để mở cửa sổ Terminal mới. 2Cập nhật danh sách linh kiện PCI của máy tính. Bạn cần nhập lệnh sau vào Terminal, rồi ấn ↵ Enter. sudo update-pciids 3Nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập máy tính, rồi ấn ↵ Enter. Thao tác này sẽ xác nhận lệnh và cập nhật danh sách linh kiện PCI của máy tính. những ký tự của mật khẩu sẽ không hiển thị khi bạn nhập vào Terminal.4Tìm danh sách linh kiện PCI của máy tính. Bạn cần nhập lệnh sau và ấn ↵ Enter để mở danh sách linh kiện PCI đã lắp đặt và tích hợp sẵn (bao gồm card đồ họa): lspci -v | less 5Tìm card đồ họa. Kéo thanh cuộn của cửa sổ Terminal lên trên đến khi bạn tìm được tiêu đề “Video controller”, “VGA compatible”, “3D” hoặc “Integrated graphics; tên của card đồ họa hiển thị bên cạnh tiêu đề này. 6Ghi chú số ID của card đồ họa. Đây là số hiển thị bên trái tiêu đề của card đồ họa, và thường có định dạng: 00:00.0 7Mở cửa sổ Terminal mới. Ấn Alt+Ctrl+T một lần nữa, hoặc nhấp phải vào ứng dụng Terminal và nhấp vào New Terminal Window (Cửa sổ Terminal mới) hoặc nội dung tương tự. 8Tìm thông tin của card đồ họa. Nhập lệnh sau vào Terminal – bạn nhớ thay “00:02.0” bằng số ID của card đồ họa và ấn ↵ Enter để xem thông tin chi tiết của card đồ họa:sudo lspci -v -s 00:02.0

Lời khuyên

Card đồ họa còn có tên khác là card “video”.Hầu hết máy tính ưu tiên dùng card đồ họa có tốc độ nhanh nhất hoặc chất lượng cao nhất so với card đồ họa tích hợp sẵn.