Phương pháp Mở Terminal với tư cách người dùng root trên Kali Linux

Trên Linux, tài khoản người dùng cấp cao (hay root) là tài khoản có quyền truy cập tất cả lệnh Terminal cũng như tập tin trong hệ thống. Người dùng cấp cao có thể thay đổi hệ thống Linux của họ một cách tùy ý. Trên hầu hết những bản phân phối Linux (bao gồm cả những phiên bản gần nhất của Kali Linux), tài khoản người dùng cấp cao đã bị vô hiệu hóa. Điều này nhằm ngăn người dùng vô tình làm hỏng hệ thống. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng mở khóa tài khoản người dùng cấp cao trên Kali Linux thông qua Terminal. Cảnh báo: bạn cần thận trọng khi đăng nhập với tư cách người dùng cấp cao vì những nhầm lẫn tai hại có thể gây nên hư hỏng vĩnh viễn cho hệ điều hành. Chỉ nên đăng nhập tài khoản người dùng root khi bạn biết rõ mình đang làm gì.

những bước

1Đăng nhập Kali Linux. Tiến hành đăng nhập Kali Linux bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ có thể đăng nhập dưới quyền người dùng cấp cao sau khi đặt mật khẩu cho tài khoản root. 2Nhấn Ctrl+Alt+T để mở Terminal. Trên hầu hết những bản phân phối Linux, bạn có thể mở Terminal bằng cách nhấp vào biểu tượng Terminal trong menu Apps (Ứng dụng). Chương trình có biểu tượng màn hình đen với con trỏ màu trắng. Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + T để mở Terminal. 3Nhập sudo apt update và nhấn ↵ Enter. Lệnh này sẽ cập nhật trình quản lý gói trên Kali Linux. 4Nhập sudo apt install kali-root-login rồi nhấn ↵ Enter. Lệnh này nhằm cài đặt gói đăng nhập tài khoản cấp cao cho Kali Linux (nếu như chưa có).5Nhập sudo -i và nhấn ↵ Enter. Lệnh này sẽ cấp quyền truy cập tài khoản cấp cao cho người dùng hiện tại trên Terminal.Nếu quản trị viên đã chặn quyền truy cập cấp cao, bạn sẽ không thể tự cấp quyền truy cập tài khoản này trên Terminal.6Nhập mật khẩu người dùng và nhấn ↵ Enter. Bạn cần nhập mật khẩu người dùng để chuyển sang quyền truy cập cấp cao. Nếu thành công, dấu nhắc lệnh trên Terminal sẽ thay đổi thành “root@computername:~#” thay vì “username@computername:~$” như thường lệ. Trong đó, “computername” là tên thực tế của máy tính, còn “username” là tên người dùng hiện tại. 7Nhập passwd root rồi nhấn ↵ Enter. Sau đó, máy tính sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu mới cho tài khoản người dùng cấp cao. 8Nhập mật khẩu mới và nhấn ↵ Enter. Đây là mật khẩu mà bạn sẽ dùng để đăng nhập tài khoản root. 9Nhập lại mật khẩu và nhấn ↵ Enter. Bạn cần chắc rằng mình nhập đúng mật khẩu vừa đặt. Bước này nhằm xác nhận mật khẩu cấp cao mới. Nếu mật khẩu chính xác, dòng văn bản tiếp theo sẽ thông báo rằng mật khẩu đã được cập nhật thành công. 10Đăng xuất tài khoản người dùng hiện tại. Để tiến hành, hãy nhấp vào biểu tượng hình tròn với mũi tên hướng sang phải nằm ở góc trên bên phải. Tại đây bạn có thể nhấp vào Log Out (Đăng xuất) hoặc Switch User (Chuyển đổi người dùng). 11Đăng nhập tài khoản cấp cao. Để đăng nhập vào tài khoản cấp cao, bạn cần nhập “root” vào trường tên người dùng trên màn hình đăng nhập. Sau đó, nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho tài khoản cấp cao rồi nhấp vào Log In (Đăng nhập) hoặc nhấn Enter. Vậy là tài khoản cấp cao sẽ được đăng nhập.12Nhấn Ctrl+Alt+T để mở Terminal. Bạn có thể kiểm tra xem mình đã đăng nhập dưới quyền người dùng cấp cao hay chưa bằng cách mở Terminal. Với tư cách người dùng root, con trỏ văn bản trên Terminal sẽ hiển thị là “root@computername:~#” theo mặc định (trong đó, “computername” là tên thực tế của máy tính). Bây giờ sau khi đăng nhập tài khoản root, bạn sẽ có thể truy cập tất cả những lệnh dành cho người dùng cấp cao trên Terminal

Cảnh báo

Hãy thận trọng khi thao tác với tư cách người dùng cấp cao. Bạn hoàn toàn có thể vô tình xóa mất tập tin mật thiết trong hệ thống hay thực thi lệnh nào đó quan trọng gây thiệt hại vĩnh viễn cho hệ điều hành.