Phương pháp Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple

Để nhận biết tin nhắn đã gửi trong ứng dụng Messages của Apple, hãy mở phần Tin nhắn → Lựa chọn cuộc trò chuyện → Kiểm tra xem chữ “Đã gửi” (Delivered) đã hiện ra ở dưới tin nhắn gần đây nhất hay chưa.

những bước

Phương pháp số 1 Trên iOS

1Chạm vào ứng dụng Tin nhắn (Messages).2Chạm vào một cuộc trò chuyện.3Chạm vào trường văn bản. Nó nằm ở ngay trên bàn phím của bạn. 4Gõ tin nhắn.5Chạm vào nút mũi tên màu xanh nước biển. Đây là bước gửi tin nhắn. 6Tìm kiếm chữ “Đã gửi” ở dưới tin nhắn gần đây nhất. Chữ này sẽ hiện ra ở ngay phía dưới bong bóng tin nhắn. Nếu tin nhắn không ghi là “Đã gửi”, hãy quan sát phần trên cùng màn hình xem có thấy chữ “Đang gửi…” (Sending…) hoặc “Đang gửi 1 X” (Sending 1 of X) hay không.Nếu bạn không nhìn thấy chữ nào ở dưới tin nhắn gần đây nhất thì nghĩa là tin nhắn đó chưa được gửi.Nếu tùy chọn “Gửi thông báo đã đọc” (Send Read Receipts) đã được bật lên ở bên phía người nhận, dòng chữ đó sẽ chuyển thành “Đã đọc” (Read) khi tin nhắn được người nhận xem.Nếu bạn nhìn thấy dòng “Gửi dưới dạng tin nhắn văn bản” (Sent as a Text Message) thì nghĩa là tin nhắn đã được gửi bằng dịch vụ SMS của nhà cung cấp chứ không phải bằng máy chủ iMessage của Apple

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Mở ứng dụng Tin nhắn (Messages).2Nhấp vào một cuộc trò chuyện.3Gõ tin nhắn.4Nhấn ↵ Enter.5Tìm kiếm chữ “Đã gửi” ở dưới tin nhắn gần đây nhất. Chữ này sẽ hiện ra ở ngay phía dưới bong bóng tin nhắn. Nếu tùy chọn “Gửi thông báo đã đọc” (Send Read Receipts) đã được bật lên ở bên phía người nhận, dòng chữ đó sẽ chuyển thành “Đã đọc” (Read) khi tin nhắn được người nhận xem.Nếu bạn nhìn thấy dòng “Gửi dưới dạng tin nhắn văn bản” (Sent as a Text Message) thì nghĩa là tin nhắn đã được gửi bằng dịch vụ SMS của nhà cung cấp chứ không phải bằng máy chủ iMessage của Apple.Nếu bạn không nhìn thấy chữ nào ở dưới tin nhắn gần đây nhất thì nghĩa là tin nhắn đó chưa được gửi

Lời khuyên

Có nhiều lý do khiến tin nhắn chưa được gửi. Thiết bị của bạn có thể chưa được kết nối đúng cách vào mạng hoặc Wi-Fi, thiết bị của người nhận có thể đang tắt hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi, hoặc người nhận có thể đã chặn bạn.