Phương pháp Quay video màn hình trên Windows 7 Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn Phương pháp quay màn hình máy tính Windows 7. Để thực hiện việc này, bạn có thể dùng những chương trình miễn phí như OBS (“Open Broadcaster Software”) Studio hoặc ScreenRecorder.

những bước

Phương pháp số 1 dùng OBS Studio

1Mở trang OBS Studio bằng cách truy cập https://obsproject.com/ từ trình duyệt của máy tính. OBS Studio là chương trình miễn phí cho phép bạn quay màn hình với độ phân giải cao và lưu dữ liệu thành tập tin video trên máy tính. 2Nhấp vào nút Windows màu xanh lá ở gần đầu trang để tải tập tin cài đặt OBS Studio về máy tính.3Tìm tập tin cài đặt vừa tải về. Bạn sẽ thường tìm thấy tập tin vừa tải về trong thư mục “Downloads” (Tập tin tải về), được mở bằng cách ấn ⊞ Win+E và nhấp vào Downloads ở bên trái cửa sổ đang hiển thị. 4Nhấp đúp vào tập tin cài đặt OBS Studio để mở cửa sổ cài đặt.5Cài đặt OBS Studio theo cách sau:Nhấp Yes (Vâng) khi được hỏi.Nhấp Next (Tiếp tục)Nhấp I Agree (Tôi đồng ý)Nhấp NextNhấp Install (Cài đặt)Chờ quá trình cài đặt chương trình kết thúc.6Khởi động OBS Studio. Đảm bảo bạn đã đánh dấu vào ô “Launch OBS Studio” (Khởi động OBS Studio) ở giữa trang, rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất). Đây là thao tác mở chương trình OBS Studio. Bạn cũng có thể mở OBS Studio bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng trên màn hình.7Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình. Trong lần đầu tiên dùng OBS Studio, bạn thường được hỏi có muốn chạy Auto-Configuration Wizard (Chương trình chỉ dẫn thiết lập tự động) hay không. Hãy nhấp vào Yes và thực hiện theo yêu cầu. 8Nhấp vào ở bên dưới góc trái cửa sổ “Sources” (Nguồn), trong phần dưới góc trái cửa sổ OBS Studio để mở trình đơn.9Nhấp vào lựa chọn Display Capture (Quay màn hình) ở gần phía trên cửa sổ đang hiển thị. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ mới. 10Đánh dấu vào ô “Create new” (Tạo mới) ở gần phía trên cửa sổ.11Đặt tên cho đoạn phim. Hãy đặt tên cho đoạn phim mà bạn muốn lưu tại trường nhập dữ liệu ở phía trên cửa sổ. 12Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ.13Nhấp OK một lần nữa để hoàn tất việc thiết lập quay. Bây giờ bạn đã có thể quay màn hình. Nếu bạn không muốn con trỏ chuột hiển thị trên màn hình trong khi quay, trước tiên hãy bỏ chọn ô “Capture Cursor” (Quay con trỏ chuột).Nếu bạn dùng nhiều màn hình, hãy nhấp vào khung lựa chọn “Display” (Màn hình), rồi chọn tên màn hình cần quay.14Nhấp vào Start Recording (Bắt đầu quay) trong phần bên dưới góc phải cửa sổ OBS Studio để bắt đầu quay màn hình.15Nhấp vào Stop Recording (Dừng quay) khi hoàn tất. Đó cũng là nút Start Recording mà bạn đã nhấp trước khi quay. Như vậy, video sẽ được lưu vào máy tính. Để xem lại đoạn phim vừa quay xong, bạn sẽ nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn, rồi chọn Show Recordings (Hiển thị những đoạn phim) trong trình đơn đang hiển thị

Phương pháp số 2 dùng ScreenRecorder

1Mở trang ScreenRecorder bằng cách truy cập https://technet.microsoft.com/en-us/library/2009.03.utilityspotlight2.aspx từ trình duyệt web.ScreenRecorder là tiện ích miễn phí được phát triển bởi Microsoft.2Nhấp vào UtilityOnlineMarch092009_03.exe ở phía trên cửa sổ để tải tập tin ScreenRecorder về máy tính.3Tìm tập tin vừa tải về. Bạn sẽ thường tìm thấy tập tin vừa tải về trong thư mục “Downloads” (Tập tin tải về), được mở bằng cách ấn ⊞ Win+E và nhấp vào Downloads ở bên trái cửa sổ đang hiển thị. 4Nhấp đúp vào tập tin cài đặt để mở cửa sổ cài đặt.5Cài đặt ScreenRecorder theo cách sau:Nhấp vào Yes (Vâng) khi được hỏi.Chọn thư mục cài đặt bằng cách nhấp vào , chọn một thư mục và nhấp vào OKChọn OkChọn Ok khi được hỏi.6Mở thư mục cài đặt. Hãy truy cập thư mục mà bạn đã cài đặt ScreenRecorder, rồi nhấp đúp vào thư mục UtilityOnlineMarch09. 7Nhấp đúp vào thư mục “64-bit” ở phía trên thư mục cài đặt.Nếu máy tính của bạn dùng bộ xử lý 32-bit, bạn sẽ nhấp đúp vào thư mục “32-bit”.Bạn có thể kiểm tra số “bit” của máy tính nếu không biết máy tính là 64-bit hay 32-bit.8Nhấp đúp vào “ScreenRecorder” với biểu tượng màn hình máy tính.9Cài đặt Windows Media Encoder 9 theo chỉ dẫn trên màn hình.10Hoàn tất quá trình cài đặt ScreenRecorder. Nhấp đúp vào biểu tượng “ScreenRecorder” một lần nữa, rồi thực hiện theo chỉ dẫn cài đặt tại thư mục mặc định. 11Mở ScreenRecorder. Nhấp đúp vào biểu tượng ScreenRecorder trên màn hình để mở. 12Chọn hình thức quay. Nhấp vào khung lựa chọn ở bên trái thanh ScreenRecorder, rồi chọn FULL SCREEN (Toàn màn hình) hoặc một cửa sổ nào đó để quay. 13Đánh dấu vào ô Audio để bật chế độ thu âm. Nếu máy tính có gắn micro, bạn có thể đánh dấu vào ô Audio để bật chế độ thu âm trong khi quay. Đây là Phương pháp bạn thuyết minh cho thao tác của mình trong video. ScreenRecorder dùng thiết lập mặc định của Windows cho âm thanh đầu vào.Bạn có thể điều chỉnh âm thanh bằng thiết lập Volume ( m lượng) trong System Tray (Cài đặt hệ thống).14Quyết định xem bạn có muốn viền cửa sổ nhấp nháy hay không. Đây là thiết lập tạo hiệu ứng nhấp nháy cho đường viền của cửa sổ đang được quay. Hiệu ứng này sẽ không hiển thị trong video. Nếu bạn không muốn tạo viền nhấp nháy, hãy đánh dấu vào ô “No Border Flashing” (Không tạo viền nhấp nháy) trước khi tiếp tục.15Nhấp vào OK ở giữa cửa sổ ScreenRecorder để mở công cụ quay.16Đặt tên và chọn thư mục lưu tập tin bằng cách nhấp vào nút ở phía trên công cụ quay.ScreenRecorder tạo ra những đoạn phim có định dạng WMV.17Nhấp vào nút Start (Bắt đầu). ScreenRecorder sẽ bắt đầu quay màn hình theo thiết lập. Bạn có thể nhấp vào nút Pause (Tạm dừng) màu vàng để tạm dừng quá trình quay.18Hoàn tất quá trình quay bằng cách
nhấp vào nút Stop (Dừng) màu đỏ.
Đây là thao tác kết thúc quá trình quay và tạo tập tin theo thiết lập.

Lời khuyên

OBS Studio chỉ tương thích với Windows 7 và hệ điều hành mới hơn.Nếu chỉ muốn chụp màn hình, bạn có thể dùng công cụ chụp màn hình (Snipping Tool) của Windows 7.

Cảnh báo

những đoạn phim quay màn hình với thời lượng dài thường chiếm nhiều dung lượng trong ổ cứng.OBS Studio không thích hợp với việc quay màn hình game hoặc chương trình khác cần nhiều dung lượng trong bộ nhớ và tốc độ xử lý cao.