Phương pháp Sắp xếp những ô theo thứ tự bảng chữ cái trên Excel: 10 Bước

Excel là công cụ bảng tính mạnh mẽ được dùng để lưu trữ và quản lý văn bản hoặc số liệu. Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái là một trong những tính năng hữu ích của Excel với khả năng giúp bạn sắp xếp, truy cập và tham chiếu dữ liệu một cách nhanh chóng. Để sắp xếp những ô trên Excel theo thứ tự bảng chữ cái, bạn chỉ cần nhấp chuột hai lần bằng cách tô sáng phạm vi những ô cần sắp xếp, sau đó nhấp vào biểu tượng “AZ sort” hoặc “ZA sort” trong thanh công cụ chuẩn. Để sắp xếp những ô theo thứ tự bảng chữ cái trên Excel bằng tùy chọn Sort nâng cao, hãy tô sáng toàn bộ trang tính, nhấp vào tùy chọn “Sort” (Sắp xếp) từ trong trình đơn “Data” (Dữ liệu), sau đó chọn cột và thứ tự mà bạn muốn sắp xếp trên hộp thoại hiện ra.

những bước

Phương pháp số 1 Chỉ với hai lần nhấp chuột

1Nhập văn bản mà bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái vào những ô trong cùng cột.2Tô sáng văn bản mà bạn muốn sắp xếp. Để tô sáng, hãy nhấp vào ô đầu tiên và kéo xuống ô cuối cùng trong cột. Bạn có thể tô sáng toàn bộ cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột theo chữ cái. 3Tìm biểu tượng”AZ sort” hoặc “ZA sort” trong thanh công cụ chuẩn bên dưới thẻ Data. Biểu tượng “AZ sort” sẽ sắp xếp những ô theo thứ tự bảng chữ cái và “ZA sort” là xếp theo thứ tự ngược lại. Sau khi nhấp vào biểu tượng phù hợp, những ô nằm trong vùng chọn sẽ được sắp xếp lại. Nếu không thấy biểu tượng “AZ sort”, bạn có thể thêm thanh công cụ chuẩn bằng cách mở trình đơn “View” (Chế độ xem) trên thanh công cụ, chọn “Toolbars” (Thanh công cụ) và tích vào “Standard” (Tiêu chuẩn). Thanh công cụ chuẩn sẽ hiện ra, trong đó bao gồm biểu tượng “AZ sort”.4Vậy là xong.

Phương pháp số 2 dùng tùy chọn Sort

1Nhập văn bản vào trang tính Excel.2Tô sáng toàn bộ trang tính. dùng tổ hợp phím “Control + A” hoặc “Command + A” để chọn toàn bộ. Bạn cũng có thể tô sáng bằng cách nhấp vào ô trống nằm giữa hàng và cột tiêu đề ở góc trên bên trái. 3Mở trình đơn “Data” trong thanh công cụ và nhấp vào tùy chọn “Sort”. Khung “Sort” sẽ hiện ra. Nếu bạn đã gắn nhãn những cột, hãy nhấp vào tùy chọn “Header row” (Hàng tiêu đề) ở phía dưới dòng “My list has”. Nếu bạn chưa gắn nhãn cột thì chọn “No header row” (Không có hàng tiêu đề). 4Chọn cột mà bạn muốn sắp xếp phía dưới tùy chọn “Sort by (Sắp xếp theo). Nếu bạn chọn “Header row”, những tùy chọn phía dưới dòng “Sort by” sẽ dành cho tiêu đề cột. Nếu bạn chọn “No header row” thì bên dưới sẽ là những chữ cái tiêu đề cột tiêu chuẩn. 5Chọn “Ascending” để sắp xếp cột được chọn theo thứ tự tăng dần. Hoặc bạn có thể chọn “Descending” để xếp dữ liệu trong cột đã chọn theo thứ tự giảm dần. 6Nhấp “ok”. những ô đã chọn sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

Lời khuyên

Bạn có thể sắp xếp bất kỳ cột nào theo thứ tự bảng chữ cái, không quan trọng vị trí của chúng trên trang tính.

Cảnh báo

Khi dùng biểu tượng “AZ sort”, chỉ có cột mà bạn đã tô sáng mới được sắp xếp theo bảng chữ cái. Dữ liệu nằm trong những cột tiếp theo vẫn nằm yên và không chuyển theo cùng dòng với ô mà bạn đã sắp xếp. Tùy chọn “Sort” trong trình đơn “Data” sẽ cho phép bạn sắp xếp 1 cột theo thứ tự bảng chữ cái và duy trì bất kỳ dữ liệu tương ứng nằm cùng dòng với những ô được sắp xếp.