Phương pháp dùng Microsoft Publisher Tainghetrothinh

Microsoft Publisher là ứng dụng Office cho phép bạn tạo những loại tài liệu chuyên nghiệp (báo chí, bưu thiếp, tờ rơi, thiệp mời, tài liệu , vân vân) bằng mẫu có sẵn. Sau khi chọn mẫu có sẵn của Publisher, bạn có thể thêm văn bản và hình ảnh theo ý muốn rồi lưu lại và in ra.

những bước

Phần 1Phần 1 Chọn mẫu

1Khởi chạy Microsoft Publisher. Sau khi mở ứng dụng, cửa sổ Catalog sẽ hiện ra trên màn hình. Cửa sổ Catalog mang đến nhiều loại ấn phẩm và mẫu khác nhau mà bạn có thể dùng để thiết kế tài liệu, trong đó bao gồm báo chí, tài liệu , bảng hiệu, thiệp chúc mừng, tiêu đề thư, phong bì, biểu ngữ, , vân vân. 2Xem trong cột bên trái và nhấp vào loại ấn phẩm mà bạn muốn tạo. một vài mẫu khác nhau dành cho loại ấn phẩm mà bạn chọn sẽ hiện ra trong khung bên phải. 3Cuộn xuống trên những mẫu trong khung bên phải để chọn. Chẳng hạn, nếu bạn chọn “Newsletter” (Báo chí) làm loại ấn phẩm và nội dung hướng đến trẻ em, hãy xem thử mẫu “Kid Stuff Newsletter”. 4Chọn mẫu, sau đó nhấp vào “Start Wizard” (Bắt đầu trình chỉ dẫn) ở góc dưới bên phải cửa sổ Catalog. Sau khi cửa sổ Catalog biến mất, mẫu sẽ hiện ra trong cửa sổ Publisher

Phần 2Phần 2 Tạo tài liệu

1Nhấp vào “Next” (Tiếp theo) trong khung bên trái sau khi trình chỉ dẫn dành cho mẫu Publisher bắt đầu. Trình chỉ dẫn sẽ đưa bạn thông qua quá trình định dạng tài liệu. 2Tiến hành theo chỉ dẫn được cung cấp bởi trình chỉ dẫn Publisher để tạo tài liệu. Quá trình này sẽ khác nhau với mỗi tài liệu, tùy vào loại ấn phẩm cụ thể. Chẳng hạn, nếu bạn tạo bản tin, trình chỉ dẫn sẽ yêu cầu bạn chọn bảng màu, đồng thời chỉ định xem bạn có muốn địa chỉ người nhận được in trên tài liệu hay không. 3Nhấp vào “Finish” (Xong) trên tab cuối cùng của trình chỉ dẫn Publisher. Trình chỉ dẫn sẽ được thu nhỏ tối đa, bây giờ bạn có thể bắt đầu thêm văn bản và hình ảnh vào tài liệu. 4Nhấp vào phần tài liệu mà bạn muốn thêm nội dung. Tài liệu sẽ có nhiều khung để bạn thêm hình ảnh hoặc văn bản. Trong hầu hết trường hợp, Publisher sẽ thay thế văn bản và hình ảnh ví dụ trong mỗi mẫu để bạn có ý tưởng chung về cách soạn thảo và định dạng tài liệu. Chẳng hạn như đối với phong bì, Publisher sẽ chèn địa chỉ giả vào khung văn bản thích hợp trong tài liệu để bạn có thể thay bằng thông tin thật. 5Nhập nội dung hoặc chèn hình ảnh vào từng khung trong tài liệu theo ý muốn. Bạn cũng có thể chèn thêm khung vào tài liệu nếu cần thiết

Phần 3Phần 3 Chèn thêm khung

1Nhấp vào tab “Insert” (Chèn) và chọn “Draw Text Box” (Vẽ khung văn bản).2Đặt con trỏ chuột tại vị trí mà bạn muốn chọn làm góc trên bên trái của khung.3Kéo con trỏ chuột theo đường chéo xuống và sang phải cho đến khi khung đạt kích thước mà bạn mong muốn.4Nhấp vào bên trong khung và bắt đầu nhập văn bản.

Phần 4Phần 4 Chèn ảnh

1Đặt con trỏ chuột tại vị trí mà bạn muốn thêm ảnh vào tài liệu.2Nhấp vào thẻ “Insert” và chọn “Picture” (Hình ảnh) nằm bên dưới nhóm Illustrations. Hộp thoại “Insert Picture” (Chèn ảnh) sẽ mở ra. 3Nhấp vào thư mục trong khung bên trái chứa ảnh mà bạn muốn thêm vào tài liệu.4Mở thư mục vừa rồi trong khung bên phải hộp thoại.5Chọn ảnh mà bạn muốn thêm vào tài liệu, sau đó nhấp vào “Insert”. Ảnh sẽ được thêm vào tài liệu.

Phần 5Phần 5 Cắt ảnh

1Nhấp vào ảnh trong tài liệu mà bạn muốn cắt. Đường viền của khung sẽ hiện ra quanh ảnh. 2Nhấp vào thẻ “Format” (Định dạng) và chọn “Crop” ở bên dưới nhóm công cụ Picture.3Đặt tay cầm cắt ảnh lên đường viền hoặc góc ảnh mà bạn muốn cắt.4Kéo tay cầm cắt ảnh về phía phần ảnh mà bạn muốn cắt hoặc xóa.Nhấn giữ CTRL trong khi kéo tay cầm ở giữa để cắt đều hai bên.Nhấn giữ CTRL + Shift trong khi kéo tay cầm góc để cắt đều bốn cạnh mà vẫn duy trì tỉ lệ hình ảnh

Phần 6Phần 6 Lưu tài liệu

1Nhấp vào “File” (Tập tin) và chọn “Save” (Lưu).2Nhập tên cho tài liệu vào hộp thoại “Save As” (Lưu thành).3Chỉ định vị trí mà bạn muốn lưu tài liệu. Nếu không, Publisher sẽ lưu tập tin vào thư mục làm việc mặc định. 4Nhấp vào “Save. Vậy là tài liệu của bạn sẽ được lưu.

Phần 7Phần 7 In tài liệu

1Nhấp vào “File” và chọn “Print”.2Nhập số bản sao mà bạn muốn in vào cạnh mục “Copies of print job” (Bản sao của lệnh in).3Kiểm tra máy in được chọn cạnh mục “Printer.” Trong hầu hết trường hợp, thuộc tính của máy in mặc định sẽ tự động hiển thị trong trường này. 4Chỉ định kích thước giấy mà bạn đang dùng để in tài liệu bên dưới mục “Settings” (Cài đặt).5Chọn tùy chỉnh màu rồi nhấp vào “Print” (In). Tài liệu sẽ được gửi ngay đến máy in