Phương pháp dùng Telnet trên Mac OS X: 12 Bước Tainghetrothinh

Telnet là một ứng dụng hữu ích đã được phát triển trong nhiều thập kỷ. Bạn có thể dùng nó để kết nối với những máy chủ ở xa cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như quản lý thiết bị từ xa thông qua máy chủ Telnet hoặc tự tay trả về kết quả từ máy chủ Web.

những bước

1Mở ứng dụng Terminal trong thư mục Utilities dưới Applications.Ứng dụng này giống với Command Prompt của Windows. Vì OS X được phát triển dựa theo UNIX thay vì MS-DOS nên những câu lệnh sẽ có đôi chút khác biệt

Phương pháp số 1 Kết nối thông qua SSH

1Để đảm bảo kết nối an toàn, hãy dùng SSH (Secure Shell).2Từ trình đơn Shell, lựa chọn New Remote Connection... 3Nhập tên host hoặc địa chỉ IP. Trong trường ở phía dưới cửa sổ New Connection được hiển thị bên dưới, gõ địa chỉ của máy chủ mà bạn muốn kết nối. Chú ý rằng bạn phải có tài khoản để đăng nhập.4Nhấp Connect.5Bạn sẽ được yêu cầu gõ mật khẩu. Những ký tự mà bạn gõ sẽ không được hiển thị vì lý do bảo mật. 6Lưu lại thiết lập. Nhấp dấu + bên dưới cột Server. 7Gõ tên host hoặc địa chỉ IP của máy chủ trong màn hình mới được hiển thị.8Nhấp OK.9ID người dùng vào trường User, nhấp Connect, và thông tin của bạn sẽ được lưu lại.

Phương pháp số 2 Kết nối không an toàn

1Command-N. Bạn sẽ mở ra phiên làm việc Terminal mới. 2Gõ tên host hoặc địa chỉ IP. Ở bên cạnh con trỏ nhấp nháy, gõ thông tin đăng nhập phù hợp như sau: telnet server.myplace.net 23Chú ý rằng số cổng (port number) có thể sẽ khác. Liên lạc với quản trị viên máy chủ nếu kết nối không được

Lời khuyên

Có thể không cần số cổng.Để thoát kết nối, giữ CTRL+] rồi gõ `quit` và nhấn `enter`.

Cảnh báo

Kết nối không an toàn có thể dễ dàng bị chặn. Bạn cần hết sức thận trọng khi dùng.Việc kết nối vào và xác thực thông tin sai thường bị hầu hết máy chủ ghi lại, thế nên đừng dùng Telnet vì mục đích xấu.