Phương pháp dùng USB làm RAM Tainghetrothinh

Ngày nay, một vài chương trình ngốn khá nhiều bộ nhớ khi vận hành và đây là cơn ác mộng đối với máy tính có bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) thấp. Để hạn chế điều này, bạn có thể biến ổ đĩa flash USB dung lượng lớn thành RAM và giúp hệ thống có thể xử lý đa nhiệm và nhiều tác vụ hơn. Hãy tiến hành theo những bước dưới đây để thực hiện.

những bước

Phương pháp số 1 Dùng USB làm RAM trên Windows XP

1Xóa hết dữ liệu trong USB. Cắm USB (tối thiểu 2 GB) vào để máy tính đọc. 2Nhấp phải vào My Computer.Nhấp vào Properties (Thuộc tính) trong trình đơn ngữ cảnh.3Nhấp vào thẻ Advanced (Nâng cao).4Nhấp vào tùy chọn Settings (Cài đặt) nằm bên dưới tiêu đề Performance (Hiệu suất).5Nhấp vào thẻ Advanced (Nâng cao).6Nhấp vào nút Change (Thay đổi) bên dưới tiêu đề Virtual memory (Bộ nhớ ảo).7Chọn ổ đĩa USB của bạn.8Nhấp vào nút radio Custom size (Tùy chỉnh dung lượng) và đặt giá trị như sau:Initial Size (Dung lượng ban đầu):1020Maximum size (Dung lượng tối đa):1020Dung lượng này tùy thuộc vào không gian trống trên USB. Vì vậy bạn có thể thay đổi giới hạn tùy theo dung lượng ổ đĩa flash.9Nhấp vào nút Set (Thiết lập), sau đó kích OK.10Khởi động lại máy tính với USB được kết nối. Tốc độ của máy tính sẽ được gia tăng

Phương pháp số 2 Dùng USB làm RAM trên Windows 7, 8 và Vista

1Cắm USB vào máy tính và định dạng.2Nhấp phải vào ổ đĩa USB và chọn Properties.3Nhấp vào thẻ Ready boost (Sẵn sàng gia tăng) và chọn Use this device (dùng thiết bị này).4Chọn dung lượng tối đã để dự trữ tốc độ hệ thống.5Nhấp vào OK và Apply (Áp dụng).6Vậy là xong! Bạn đã có thể dùng USB làm RAM

Lời khuyên

Bạn phải đăng nhập dưới quyền Administrator để thực hiện việc này.Nếu bạn đang dùng Windows 7, hãy bắt đầu bằng cách thực hiện những bước 1 và 2, sau đó một cửa sổ khác sẽ bật lên. Nhấp vào “Advanced system settings” (Cài đặt hệ thống nâng cao) trên thanh bên và tiếp tục những bước còn lại.Tùy chọn Ready Boost sẽ giúp máy tính dùng ổ đĩa flash làm RAM, tuy nhiên, về mặt vật lý thì điều này không làm tăng dung lượng “RAM” đã được cài đặt trong máy. Việc dùng tùy chọn ReadyBoost để chơi game cũng không có tác dụng, nhưng điều này sẽ giúp Windows chạy nhanh hơn.

Cảnh báo

Tuổi thọ của USB có thể bị giảm đáng kể. Ổ đĩa flash thông thường có số lần ghi giới hạn. Đối với việc dùng bình thường, sẽ mất khá lâu thì USB mới hỏng. Tuy nhiên, nếu bạn dùng ổ đĩa flash làm RAM với hàng triệu lần ghi dữ liệu trên mỗi phút thì USB sẽ rất nhanh hỏng.Không nên rút USB ra vì việc đó sẽ làm hệ thống bị lỗi. Nếu điều đó xảy ra, bạn chỉ cần cắm USB lại và khởi động lại máy để khắc phục.