Phương pháp Tạo Biểu đồ đường trong Microsoft Excel: 12 Bước

Trong bài đăng này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn cho bạn cách tạo biểu đồ đường từ dữ liệu Microsoft Excel. Bạn có thể áp dụng phương pháp này cho cả chương trình Excel của Windows và Mac.

những bước

Phần 1Phần 1 Tạo biểu đồ đường

1Mở chương trình Microsoft Excel. Kích đúp vào biểu tượng chương trình Excel, biểu tượng này giống như chữ X màu trắng trên thư mục màu xanh lá. Thao tác này sẽ mở ra trang chủ của excel. Nếu bạn đã có bảng tính Excel với dữ liệu được nhập sẵn, hãy kích đúp vào bảng tính đó và bỏ qua hai bước tiếp theo.2Nhấn chuột vào Blank Workbook (Bảng tính trống). Nút này nằm trên trang chủ của Excel. Thao tác này giúp mở bảng tính mới cho dữ liệu của bạn. Đối với máy Mac, Excel chỉ có thể mở bảng tính trống tự động nếu được cài đặt. Nếu bảng tính trống được mở tự động, hãy bỏ qua bước này.3Nhập dữ liệu. Biểu đồ đường yêu cầu phải có hai trục. Nhập dữ liệu vào hai cột. Để dễ dùng, đặt dữ liệu trục X (thời gian) vào cột bên trái và cột bên phải là quan sát được ghi lại của bạn. Ví dụ: bảng theo dõi ngân sách của bạn trong năm nay sẽ có cột bên trái là ngày tháng và cột bên phải là chi phí.4Chọn dữ liệu. Nhấp và kéo chuột từ ô trên cùng bên trái trong nhóm dữ liệu đến ô dưới cùng bên phải trong nhóm dữ liệu. Thao tác này giúp tô nổi bật (highlight) tất cả dữ liệu của bạn. Đảm bảo chọn cả tiêu đề của những cột trong bảng dữ liệu nếu có.5Kích chuột vào thẻ Insert. Thẻ này nằm ở phía bên trái của ruy băng màu xanh lá đầu cửa sổ Excel. Thanh công cụ Insert (Chèn) sẽ được mở bên dưới ruy băng màu xanh. 6Nhấp vào biểu tượng “Line Graph” (Biểu đồ đường). Đó là hộp có vẽ nhiều đường trong nhóm tùy chọn Charts (Biểu đồ). Sau đó sẽ có một trình đơn thả xuống. 7Chọn kiểu đồ thị. Di con trỏ chuột qua mẫu đồ thị trong trình đơn thả xuống để xem nó trông như thế nào với dữ liệu của bạn. Bạn sẽ thấy một cửa sổ đồ thị bật lên ở giữa cửa sổ Excel. 8Kích vào kiểu đồ thị. Khi đã chọn được kiểu đồ thị, hãy kích vào kiểu đó để tạo ra biểu đồ đường ở giữa cửa sổ Excel

Phần 2Phần 2 Chỉnh sửa đồ thị

1Tuỳ chỉnh thiết kế của biểu đồ. Khi đã tạo đồ thị, thanh công cụ Design (Thiết kế) sẽ được mở ra. Bạn có thể thay đổi thiết kế và giao diện của đồ thị bằng cách kích vào một trong những biến thể trong phần “Chart Styles” (Kiểu biểu đồ) của thanh công cụ. Nếu thanh công cụ này không được mở, hãy nhấn chuột vào biểu đồ của bạn và sau đó nhấn vào thẻ Design trong dải ruy băng màu xanh lá.2Di chuyển biểu đồ đường. Nhấn và kéo khoảng trắng gần đầu biểu đồ đường để di chuyển biểu đồ. Bạn cũng có thể di chuyển những phần cụ thể của biểu đồ đường (ví dụ: tiêu đề) bằng cách nhấn và kéo chúng xung quanh trong cửa sổ biểu đồ đường.3Chỉnh kích thước đồ thị. Nhấn vào một trong những vòng tròn ở những đường biên hoặc góc của cửa sổ biểu đồ và kéo ra hoặc kéo vào để thu nhỏ hoặc phóng to biểu đồ của bạn. 4Thay đổi tiêu đề của biểu đồ. Nhấp đúp vào tiêu đề, sau đó chọn văn bản “Chart Title” (Tiêu đề biểu đồ) và nhập vào tên biểu đồ của bạn. Nhấp chuột vào bất cứ nơi nào trong hộp tên của biểu đồ để lưu văn bản. Bạn có thể thực hiện tương tự để đặt tên trục của đồ thị

Lợi khuyên

Bạn có thể thêm dữ liệu vào biểu đồ bằng cách nhập dữ liệu vào cột mới, chọn và sao chép cột đó, sau đó dán vào cửa sổ đồ thị.

Cảnh báo

một vài đồ thị được thiết kế theo tập hợp dữ liệu cụ thể (ví dụ: tỷ lệ phần trăm hoặc tiền tệ). Đảm bảo rằng mẫu đã chọn của bạn không có chủ đề trước khi tạo biểu đồ.