Phương pháp Tạo Biểu đồ trong Excel: 10 Bước Tainghetrothinh

Trong bài này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn cho bạn Phương pháp tạo ra hình ảnh minh họa dữ liệu trực quan trong Microsoft Excel bằng cách dùng biểu đồ tròn.

những bước

Phần 1Phần 1 Thêm dữ liệu

1Mở chương trình Microsoft Excel. Chương trình này có biểu tượng giống chữ “E” màu trắng trên nền màu xanh lá. Nếu bạn muốn tạo biểu đồ từ dữ liệu đã có, kích đúp vào tài liệu Excel chứa dữ liệu để mở và tiến hành bước tiếp theo.2Kích chuột vào Blank workbook – Bảng tính trắng (đối với PC) hoặc Excel Workbook (đối với Mac). Nút này nằm ở phía trên bên trái của cửa sổ “Template”. 3Thêm tên vào biểu đồ. Để thêm tên vào biểu đồ, hãy kích chuột vào ô B1, sau đó nhập tên của biểu đồ. Ví dụ: nếu bạn tạo biểu đồ cho ngân sách của mình, ô B1 là có tiêu đề tương tự như “Ngân sách năm 2017”.Bạn cũng có thể nhập nhãn để giải thích cho rõ ràng vào ô A1 – ví dụ: “Phân bổ ngân sách”.4Thêm dữ liệu vào biểu đồ. Đầu tiên nhập tên nhãn cho những phần của biểu đồ tròn vào cột A và nhập giá trị của những phần đó trong cột B. Đối với ví dụ ngân sách ở trên, bạn có thể viết “Chi phí cho ô tô” trong ô A2 và sau đó nhập “1000 USD” vào ô B2.những mẫu biểu đồ tròn sẽ tự động xác định tỷ lệ phần trăm cho bạn.5Hoàn thành quá trình nhập dữ liệu. Khi đã hoàn thành quá trình này, bạn đã sẵn sàng tạo biểu đồ cho dữ liệu của mình

Phần 2Phần 2 Tạo biểu đồ

1Chọn tất cả dữ liệu. Để chọn, hãy kích chuột vào ô A1, giữ phím ⇧ Shift, và sau đó kích vào giá trị dưới cùng trong cột B. Như vậy bạn đã có thể chọn tất cả dữ liệu. Nếu dữ liệu của bạn nằm ở cột có ký hiệu là chữ cái, số, vv. khác, hãy kích chuột vào ô trên cùng bên trái trong nhóm dữ liệu và sau đó kích chuột vào ô dưới cùng bên phải trong khi giữ phím ⇧ Shift.2Nhấn vào thẻ Insert (Chèn). Thẻ này nằm ở phía trên cùng cửa sổ Excel, ngay bên phải thẻ Home. 3Nhấp vào biểu tượng “Pie Chart” (Biểu đồ Tròn). Biểu tượng này là nút tròn trong nhóm tùy chọn của “Charts” (Biểu đồ), ngay dưới và bên phải thẻ Insert. Sau đó, bạn sẽ thấy một vài tùy chọn xuất hiện trong trình đơn thả xuống: 2-D Pie – Tạo biểu đồ hình tròn đơn giản hiển thị những phần dữ liệu có mã màu.3-D Pie – Dùng biểu đồ hình tròn ba chiều hiển thị dữ liệu có mã màu.4Kích vào một tùy chọn. Thao tác này giúp tạo biểu đồ tròn theo dữ liệu đã có; bạn sẽ thấy những thẻ mã màu ở cuối biểu đồ tương ứng với những phần màu của biểu đồ. Bạn có thể xem trước những tùy chọn ở đây bằng cách di chuột qua những mẫu biểu đồ khác nhau.5Tùy chỉnh giao diện biểu đồ. Để tùy chỉnh giao diện, bạn hãy nhấp vào thẻ Design (Thiết kế) gần đầu cửa sổ “Excel”, sau đó nhấp vào một tùy chọn trong nhóm “Chart Styles” (Kiểu biểu đồ). Thao tác này sẽ làm thay đổi giao diện đồ thị của bạn, bao gồm màu sắc được dùng, cách phân bổ văn bản và cho tỷ lệ phần trăm hiển thị hay không. Để xem thẻ Design, bạn phải chọn biểu đồ bằng cách nhấn chuột vào nó

Lời khuyên

Bạn có thể sao chép biểu đồ và dán vào những sản phẩm Microsoft Office khác (ví dụ như Word hoặc PowerPoint).Nếu muốn tạo biểu đồ cho nhiều nhóm dữ liệu, hãy lặp lại quá trình này cho mỗi nhóm. Khi biểu đồ được hiển thị, nhấp vào và kéo biểu đồ ra khỏi khu vực trung tâm của tài liệu Excel để ngăn ngừa trường hợp biểu đồ sau sẽ đè lên biểu đồ trước.