Phương pháp Tạo tập tin ISO trên Linux: 10 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách biến nhiều tập tin thành một tập tin ISO trên máy tính Linux. Bạn cần dùng dòng lệnh Linux để thực hiện.

những bước

Phương pháp số 1 Tạo tập tin ISO từ nhiều tập tin

1Gom những tập tin ISO vào thư mục chính. Đặt bất kỳ tập tin mà bạn muốn chuyển thành tập tin ISO vào một thư mục bên trong thư mục chính. 2Mở Terminal. Mở Menu, sau đó nhấp vào Terminal để mở. Ứng dụng Terminal là cách thức để bạn truy cập vào dòng lệnh tương tự như Command Prompt trên Windows hay Terminal trên Mac. những bản phân phối Linux có cách sắp xếp không giống nhau, vì thế bạn cần tìm ứng dụng Terminal trong thư mục nào đó ở phần Menu.Có thể bạn cần tìm Terminal trên màn hình desktop, hoặc trong thanh công cụ phía trên/dưới cùng màn hình.3Nhập lệnh “thay đổi thư mục” vào. Bạn hãy gõ cd /home/username/ (thay tên người dùng của bạn vào username) rồi nhấn ↵ Enter. Thư mục hiện hành của bạn sẽ được đổi thành thư mục chính. Ví dụ, nếu tên người dùng của bạn là “potato” thì lệnh cần nhập là cd /home/potato/.4Nhập lệnh tạo tập tin ISO. Hãy gõ mkisofs -o destination-filename.iso /home/username/folder-name, nhớ thay “destination-filename” bằng tên mà bạn muốn đặt cho tập tin ISO và thay “folder-name” bằng tên của thư mục mà những tập tin thành phần được lưu trữ. Ví dụ: để tạo tập tin ISO tên “blueberry” từ những tập tin trong thư mục “pie”, bạn gõ mkisofs -o blueberry.iso /home/username/pie.Tên tập tin và thư mục có sự phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường, vì vậy bạn cần chắc rằng mình viết hoa những gì cần in hoa.Nếu muốn đặt tên gồm nhiều từ, bạn hãy thêm dấu gạch dưới giữa những từ (chẳng hạn: “blueberry pie” sẽ thành “blueberry_pie”).5Nhấn ↵ Enter. Lệnh sẽ thực thi và tạo ra tập tin ISO bao gồm những tập tin nằm trong thư mục được chọn. Tập tin ISO này sẽ nằm trong thư mục chính. Có thể hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu trước khi tập tin ISO được tạo. Khi đó, hãy nhập mật khẩu của bạn vào rồi nhấn ↵ Enter

Phương pháp số 2 Chép tập tin ISO từ đĩa CD

1Cho đĩa CD-RW mà bạn muốn chép vào máy tính. Bạn không thể chép tập tin ISO từ đĩa CD chóng đọc/ghi (chẳng hạn như CD âm thanh hay DVD phim).2Mở Terminal. Mở Menu, sau đó nhấp vào Terminal để mở. Ứng dụng Terminal là cách thức để bạn truy cập vào dòng lệnh tương tự như Command Prompt trên Windows hay Terminal trên Mac. những bản phân phối Linux có cách sắp xếp không giống nhau, vì thế bạn cần tìm ứng dụng Terminal trong thư mục nào đó ở phần Menu.Có thể bạn cần tìm Terminal trên màn hình desktop, hoặc trong thanh công cụ phía trên/dưới cùng màn hình.3Nhập lệnh “thay đổi thư mục” vào. Bạn hãy gõ cd /home/username/ (thay tên người dùng của bạn vào username) rồi nhấn ↵ Enter. Thư mục hiện hành của bạn sẽ được đổi thành thư mục chính. Ví dụ, nếu tên người dùng của bạn là “teresa” thì lệnh cần nhập là cd /home/teresa/.4Nhập lệnh ghi đĩa. Hãy gõ dd if=/dev/cdrom of=/home/username/iso-name.iso, trong đó, thay phần “/dev/cdrom” bằng vị trí đĩa CD và “iso-name” bằng tên tập tin ISO mà bạn muốn đặt. Ví dụ, bạn cần gõ of=/home/username/pudding.iso nếu muốn tạo tâp tin ISO tên là “pudding” trong thư mục chính.Nếu máy tính có nhiều ổ đĩa CD thì những ổ đĩa này sẽ được đánh số từ 0 trở lên (chẳng hạn như ổ đĩa đầu tiên có thể tên là “cd0”, ổ đĩa thứ hai sẽ là “cd1”, vân vân).5Nhấn ↵ Enter. Chỉ cần thư mục của đĩa CD chuẩn xác thì máy tính sẽ tạo tập tin ISO từ nội dung trên đĩa CD và lưu vào thư mục chính. Có thể hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu trước khi tập tin ISO được tạo. Khi đó, hãy nhập mật khẩu của bạn vào rồi nhấn ↵ Enter

Lời khuyên

Hầu hết bản phân phối Linux đều có chương trình quản lý tập tin cho phép bạn tạo tập tin ISO bằng cách dùng thực đơn chuột phải.

Cảnh báo

Không phải phiên bản Linux nào cũng giống nhau. Nếu không tìm được đường dẫn của đĩa CD, hoặc lệnh ISO không hoạt động, bạn có thể tham khảo sách chỉ dẫn trực tuyến dành cho bản phân phối này.