Phương pháp Tạo thư mục mới trong Gmail Tainghetrothinh

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách tạo “thư mục” trong Gmail. Mặc dù Gmail gọi những thư mục là “nhãn” (label), nhưng chức năng vẫn là thư mục. Bạn có thể tạo nhãn mới trên Gmail phiên bản máy tính và ứng dụng Gmail dành cho iPhone/iPad, nhưng người dùng Android không thể tạo nhãn mới trong ứng dụng Gmail. Bạn có thể dùng nhãn vừa tạo để phân loại email trên mọi phiên bản Gmail, bao gồm cả Android.

những bước

Phương pháp số 1 Trên máy tính

1Mở Gmail bằng cách truy cập https://www.gmail.com từ trình duyệt web của máy tính. Bạn sẽ thấy hộp thư Gmail của mình nếu đã đăng nhập. Nếu chưa đăng nhập, bạn nhập địa chỉ email khi được yêu cầu, rồi nhấp vào NEXT (Tiếp tục), nhập mật khẩu và nhấp NEXT.2Chọn một email. Nhấp vào ô bên trái email để chọn. Bạn không thể tạo nhãn nếu chưa chọn email; về sau, bạn luôn có thể xóa email khỏi nhãn đó.3Nhấp vào biểu tượng “Label” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1f\/Android7label.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1f\/Android7label.png\/30px-Android7label.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Nhãn) ở phía trên hộp thư, ngay bên dưới thanh tìm kiếm để mở danh sách lựa chọn.Nếu bạn dùng phiên bản Gmail cũ, biểu tượng này được đặt ở bên trái màn hình.4Nhấp vào lựa chọn Create new (Tạo mới) ở gần bên dưới danh sách lựa chọn để mở trình đơn.5Đặt tên cho nhãn. Bạn sẽ đặt tên bất kỳ cho nhãn của mình tại trường “Please enter a new label name” (Hãy nhập tên cho nhãn mới) trong cửa sổ đang hiển thị. 6Đặt nhãn trong một nhãn khác. Nếu bạn muốn nhãn của mình được đặt trong một nhãn có sẵn, hãy đánh dấu vào ô “Nest label under” (Nhãn xếp lồng trong), rồi nhấp vào khung lựa chọn “Please select a parent…” (Vui lòng chọn nhãn gốc…) và nhấp vào nhãn mà bạn muốn thêm nhãn mới vào. Thao tác này của Gmail tương tự như việc đặt thư mục vào một thư mục khác.7Nhấp vào Create (Tạo) ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị để tạo nhãn.8Thêm email vào nhãn. Sau khi tạo nhãn, bạn có thể bắt đầu thêm email vào nhãn theo cách sau: Đánh dấu vào ô bên trái email để chọn (chọn nhiều email nếu bạn muốn thêm chúng vào nhãn đã tạo).Nhấp vào biểu tượng “Label” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1f\/Android7label.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1f\/Android7label.png\/30px-Android7label.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Nhấp vào một nhãn trong danh sách lựa chọn để lưu email.9Xem email của nhãn. Nếu bạn muốn xem nội dung của nhãn, hãy thực hiện như sau: Đặt con trỏ chuột lên danh sách thư mục (chẳng hạn như Inbox (Hộp thư đến)) trong trình đơn bên trái.Kéo thanh trượt xuống đến khi bạn thấy nhãn. Nếu dùng phiên bản Gmail cũ, bạn có thể phải nhấp vào More (Thêm) ở cuối trình đơn.Nhấp vào nhãn để xem email

Phương pháp số 2 Trên điện thoại

1Mở ứng dụng Gmail bằng cách chạm vào biểu tượng chữ “M” màu đỏ trên nền trắng. Bạn sẽ thấy hộp thư Gmail của mình nếu đã đăng nhập. Nếu chưa đăng nhập vào email, bạn chọn tài khoản của mình hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu theo yêu cầu.Nhắc lại, bạn không thể tạo nhãn mới trên Android, nhưng có thể thêm nhãn vào nhãn có sẵn và xem nội dung của nhãn trên Android.2Chạm vào ở phía trên góc trái màn hình. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây. 3Kéo xuống bên dưới màn hình và chạm vào Create new (Tạo mới) ở gần bên dưới trình đơn đang hiển thị.4Nhập tên nhãn. Bạn sẽ nhập tên bất kỳ cho nhãn của mình tại trường đang hiển thị. Không giống như Gmail trên máy tính, bạn không thể tạo nhãn mới trong nhãn đã có sẵn khi dùng ứng dụng Gmail.5Chạm vào DONE (Hoàn tất) ở phía trên góc phải trình đơn. Thao tác này sẽ tạo nhãn mới và thêm email đã chọn vào đó. 6Thêm email vào nhãn. Để thêm những email khác vào nhãn, bạn thực hiện như sau: Chạm và giữ email để chọn, rồi chạm vào email khác nếu bạn muốn chọn thêm.Chạm vào (trên iPhone) hoặc (trên Android).Chạm vào Change labels (Thay đổi nhãn).Chạm vào nhãn mà bạn muốn dùng.Chạm vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/5a\/Android7done.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/5a\/Android7done.png\/30px-Android7done.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên góc phải màn hình.7Xem nhãn. Để thấy danh sách nhãn đang có, bạn chạm vào ở phía trên góc trái màn hình, rồi kéo xuống phần “Labels” (Nhãn). Khi chạm để mở một nhãn, bạn sẽ thấy mọi email được lưu tại đó

Lời khuyên

Thao tác thêm nhãn vào Gmail khác với việc tạo thư mục trong Google Inbox.Theo mặc định, email được thêm vào nhãn sẽ vẫn hiển thị trong hộp thư đến (và trong nhãn). Bạn có thể gỡ email khỏi hộp thư đến bằng thao tác lưu trữ; như vậy, email sẽ không hiển thị trong hộp thư đến và không bị xóa khỏi nhãn đã lưu.

Cảnh báo

Bạn tạo càng nhiều nhãn thì Gmail sẽ chạy càng chậm.