Phương pháp Tạo WiFi Hotspot bằng Command Prompt: 8 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách tạo Wi-Fi hotspot từ mạng internet của máy tính bằng việc dùng chương trình Command Prompt. Để thực hiện việc này, bạn phải dùng tài khoản quản trị viên trên máy tính.

những bước

Phần 1Phần 1 Tạo hotspot

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là lựa chọn ở bên dưới góc trái màn hình. Bạn cũng có thể ấn phím ⊞ Win để mở Start. Trên Windows 8, bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở phía trên góc phải màn hình, rồi nhấp vào biểu tượng kính lúp.2Nhập command prompt vào Start. Thao tác này sẽ cho bạn thấy biểu tượng Command Prompt. 3Nhấp phải vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Command Prompt. Đây là lựa chọn ở đầu trang. Nếu bạn dùng laptop có bàn rê chuột nhưng không có nút chuột, hãy gõ hai ngón tay vào bàn rê chuột để thực hiện thao tác nhấp phải.4Nhấp vào Run as administrator (dùng quyền quản trị viên). Lựa chọn này có trong trình đơn nhấp phải đang hiển thị. Nếu không thấy lựa chọn Run as administrator, bạn không thể tạo Wi-Fi hotspot.5Nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị trên màn hình. 6Nhập NETSH WLAN show drivers và ấn ↵ Enter. Đây là lệnh cung cấp thông tin xác nhận rằng máy tính có thể tạo hotspot bằng Command Prompt. 7Tìm “Yes” bên cạnh “Hosted network supported”. Nếu bạn thấy “Yes” tại đây, máy tính của bạn có hỗ trợ tính năng Hosted Network – cho phép bạn tạo Wi-Fi hotspot. Nếu bạn không thấy “Yes” tại đây, máy tính của bạn không thể tạo Wi-Fi hotspot bằng Command Prompt.8Nhập mã sau vào Command Prompt:netsh wlan “set hostednetwork mode=allow ssid=NETWORKNAME key=PASSWORDẤn ↵ Enter sau khi nhập mã. Bạn nhớ thay “NETWORKNAME” (Tên mạng) và “PASSWORD” (Mật khẩu) bằng tên và mật khẩu mà bạn muốn tạo cho hotspot.9Nhập NETSH WLAN start hostednetwork và ấn ↵ Enter. Đây là thao tác bật Wi-Fi hotspot của bạn. 10Thoát Command Prompt. Bây giờ hotspot của bạn đã hoạt động, bạn cần chia sẻ nó để có thể kết nối

Phần 2Phần 2 Chia sẻ mạng

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} và nhập control panel. Đây là thao tác tìm kiếm ứng dụng Control Panel trên máy tính của bạn. 2Nhấp vào Control Panel. Lựa chọn này hiển thị ở phía trên cửa sổ Start. 3Nhấp vào Network and Internet (Hệ thống mạng và Internet). Đây là lựa chọn ở giữa trang. 4Nhấp vào Network & Sharing Center (Hệ thống mạng và trung tâm chia sẻ). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần đầu trang. 5Nhấp vào Change adapter settings (Thay đổi cài đặt bộ chuyển đổi). Đó là đường dẫn ở phía trên góc trái cửa sổ. 6Nhấp phải vào tên hiện tại của kết nối mạng. Bạn sẽ tìm được lựa chọn này ở phía trên cửa sổ “Change adapter settings”. 7Nhấp vào Properties (Thuộc tính). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn đang hiển thị. 8Nhấp vào thẻ Sharing (Chia sẻ). Lựa chọn này ở phía trên cửa sổ. 9Đánh dấu vào ô “Allow other network users to connect...” (Cho phép người dùng khác kết nối…). Đây là lựa chọn ở phía trên cửa sổ. 10Nhấp vào ô bên dưới tiêu đề “Home networking connection” (Kết nối mạng gia đình). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở giữa trang. 11Nhấp vào tên của hotspot. Có thể tên mà bạn thấy sẽ là “Local Area Connection * #”. 12Nhấp vào OK. Bây giờ thì những thiết bị ở gần đó có thể kết nối với Wi-Fi hotspot của bạn

Lời khuyên

Nhập netsh wlan stop hostednetwork vào Command Prompt để tắt hotspot.

Cảnh báo

Việc tạo hotspot sẽ công khai kết nối mạng của bạn. Hãy thận trọng khi thực hiện việc này ở nơi có nhiều người như sân bay hoặc quán cà phê.