Phương pháp Thay đổi lề trong Word Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thay đổi lề của một phần hoặc toàn bộ tài liệu Microsoft Word.

những bước

1Mở tài liệu Microsoft Word bằng cách nhấp đúp vào ứng dụng màu xanh dương với chữ W. Sau đó, nhấp vào trình đơn File (Tập tin) ở đầu màn hình và chọn Open… (Mở). Để tạo tài liệu mới, hãy nhấp vào New (Mới) từ trong trình đơn File.2Nhấp vào thẻ Layout (Bố cục) nằm đầu cửa sổ.3Nhấp vào Margins (Lề) nằm bên trái thanh công cụ.4Nhấp vào Custom Margins… (Lề tùy chỉnh).Nếu muốn, bạn chỉ cần nhấp vào một trong những mẫu lề có sẵn phù hợp, chẳng hạn như Normal (2,54 cm ở tất cả những cạnh) hoặc Narrow (1,27 cm ở tất cả những cạnh).5Thiết lập lề. Nhập thông số thể hiện độ rộng của lề vào những trường Top (Trên), Bottom (Dưới), Left (Trái) và Right (Phải). Chỉ điều chỉnh lề Gutter nếu bạn dự định dùng tài liệu để đóng gáy, chẳng hạn như sách hoặc báo cáo. Trong trường hợp này, hãy nhập thông số vào trường Gutter sao cho tài liệu có đủ độ rộng để đóng thành tập, đồng thời dùng trình đơn thả xuống để chỉ định vị trí sẽ đóng (phía trên hoặc bên trái).6Nhấp vào trình đơn thả xuống Apply to (Áp dụng cho).7Chọn phương thức áp dụng lề.Nhấp vào Whole document nếu bạn muốn lề giống nhau xuyên suốt tài liệu.Nhấp vào This point forward nếu bạn muốn áp dụng lề mới cho những trang từ vị trí con trỏ chuột hiện tại trở về trước.Nhấp vào Selected sections sau khi chọn khối văn bản trong tài liệu mà bạn muốn áp dụng lề mới.8Nhấp vào OK. Lề mới sẽ được áp dụng cho tài liệu theo như bạn chỉ định

Lời khuyên

Nếu bạn chừa lề dưới 0,6 cm có thể khiến chữ bị cắt mất khi in.