Phương pháp Thêm phông chữ vào Illustrator Tainghetrothinh

Trong bài đăng này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn bạn cách cài đặt phông chữ vào chương trình Adobe Illustrator trên máy tính. Bạn có thêm phông chữ trên cả máy tính Windows và Mac.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Tắt Illustrator nếu đang mở. Bạn không thể tìm những phông chữ mới cài đặt trên Illustrator nếu cài đặt trong khi Illustrator vẫn đang hoạt động. 2Tải phông chữ muốn cài đặt. Nếu chưa tải phông chữ muốn cài đặt, hãy tìm và tải về máy trước khi tiếp tục.Phông chữ cho Illustrator phải là phông chữ hoàn chỉnh, tức là có cả mẫu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân cho cả chữ thường và chữ hoa.Bạn có thể tải phông chữ dưới định dạng .OTF, .TFF, .PFP và .TTF.3Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Khởi động). Nhấp chuột vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. 4Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp chuột vào biểu tượng thư mục ở góc dưới bên trái cửa sổ Start. 5Mở thư mục ZIP phông chữ. Nhấp chuột vào thư mục chứa thư mục ZIP phông chữ (ví dụ thư mục Downloads) ở cột bên trái màn hình File Explorer. Bạn có thể mở thêm thư mục ở cửa sổ chính để tìm thư mục ZIP.6Nhấp chuột vào thư mục ZIP phông chữ. Đây là thao tác chọn thư mục. 7Nhấp chuột vào tab Extract (Giải nén). Tab này nằm ở đầu cửa sổ File Manager (Quản lý tập tin). Đây là thao tác hiển thị thanh công cụ bên dưới tab Extract. 8Nhấp chuột vào Extract all (Giải nén toàn bộ). Nút này nằm ở bên phải thanh công cụ. 9Nhấp chuột vào Extract khi được yêu cầu. Thư mục sẽ được giải nén vào một thư mục bình thường khác. 10Đợi giải nén tập tin phông chữ. Sau khi hoàn thành, thư mục tập tin được giải nén sẽ mở ra, lúc này bạn có thể tương tác với tập tin phông chữ. 11Nhấp đúp chuột vào tập tin phông chữ. Đây là thao tác mở cửa sổ xem trước phông chữ. 12Nhấp chuột vào nút Install (Cài đặt). Nút này nằm ở ngay đầu cửa sổ xem trước. Đây là thao tác cài đặt phông chữ được chọn vào bất cứ chương trình nào dùng phông chữ trên máy tính, bao gồm cả Illustrator. Nếu có phông chữ đậm, nghiêng riêng biệt, bạn cần nhấp đúp chuột và cài đặt từng phông chữ một để dùng trong Illustrator

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Nhớ tắt toàn bộ ứng dụng. Bạn cần đóng mọi chương trình biên tập hay chỉnh sửa ảnh để cài đặt phông chữ trên Mac. Sau đây là một vài ứng dụng thông thường: Adobe IllustratorPagesỨng dụng Microsoft Office2Tải phông chữ cần cài đặt nếu cần. Nếu chưa tải phông chữ muốn cài đặt, bạn cần tìm và tải trước khi tiếp tục.Phông chữ cho Illustrator phải là phông chữ đầy đủ, bao gồm chữ đậm, nghiêng, gạch chân cho cả chữ thường và chữ hoa.những định dạng phông chữ mà Mac hỗ trợ bao gồm .DFONT, .OTF, .TTF, .TTC, PostScript và Multiple Master.3Mở Finder. Đây là ứng dụng hình khuôn mặt màu xanh dương ở trên Khay ứng dụng của Mac. 4Truy cập phông chữ muốn cài đặt. Nhấp chuột vào thư mục chứa tập tin phông chữ ở bên trái cửa sổ Finder, sau đó mở thư mục chứa tập tin phông chữ. Nếu tập tin phông chữ không nằm trong thư mục, hãy truy cập vị trí tập tin phông chữ.5Chọn tập tin phông chữ. Nhấp chuột vào tập tin phông chữ bạn muốn cài đặt. Nếu có nhiều tập tin (ví dụ “Italic” (Nghiêng), “Bold” (Đậm), v.v), chọn từng tập tin bằng cách giữ phím ⌘ Command và nhấp chuột vào từng tập tin.6Nhấp chuột vào Edit (Chỉnh sửa). Tùy chọn này nằm ở góc phía trên bên trái màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện. 7Nhấp chuột vào Copy (Sao chép). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống Edit. Đây là thao tác sao chép tập tin phông chữ. 8Nhấp chuột vào Go. Đây là tùy chọn nằm trên thanh trình đơn của Mac. Nhấp chuột vào đây để mở trình đơn thả xuống khác. 9Nhấp chuột vào Go to Folder (Truy cập thư mục). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn thả xuống Go. 10/System/Library và nhấn ⏎ Return. Đây là thao tác mở thư mục Library (Thư viện). 11Nhấp đúp chuột vào Fonts (Phông chữ). Thư mục này chứa phông chữ của toàn bộ những chương trình trên Mac, bao gồm Illustrator. 12Nhấp chuột vào Edit. Nút này nằm trên thanh trình đơn. 13Nhấp chuột vào Paste Item (Dán danh mục). Đây là thao tác chép tập tin phông chữ sang thư mục Fonts (Phông chữ). Nếu lúc trước bạn sao chép nhiều tập tin, chỉ cần nhấp chuột vào Paste Items.14Khởi động lại Mac. Nhấp chuột vào trình đơn Apple {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/ff\/Macapple1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Macapple1.png\/29px-Macapple1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:476,”bigWidth”:29,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, nhấp chọn Restart… (Khởi động lại…), và chọn Restart khi được yêu cầu. Sau khi Mac khởi động lại, bạn có thể mở Illustrator và dùng phông chữ mới