Phương pháp Thực thi một chương trình trong Command Prompt

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách mở một chương trình trên máy tính Windows bằng ứng dụng Command Prompt. Mặc dù bạn chỉ có thể mở những chương trình được cài đặt trong thư mục tạo bởi Windows (chẳng hạn như Desktop), nhưng bạn vẫn được quyền thêm thư mục của chương trình vào danh sách Command Prompt để mở chương trình bằng Command Prompt.

những bước

Phương pháp số 1 Mở những chương trình cơ bản

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình hoặc ấn phím biểu tượng Windows trên bàn phím máy tính.Nếu dùng Windows 8, bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở phía trên góc phải màn hình rồi nhấp vào biểu tượng kính lúp trong trình đơn đang hiển thị.2command prompt vào Start để tìm kiếm chương trình Command Prompt trên máy tính.3Nhấp vào Command Prompt {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} với biểu tượng hộp đen ở phía trên cửa sổ Start để mở chương trình.Nếu dùng máy tính bị giới hạn quyền truy cập, bạn không thể mở Command Prompt.4start vào Command Prompt. Bạn nhớ đặt một khoảng trắng sau start. 5Gõ tên chương trình vào Command Prompt. Bạn phải nhập tên hệ thống của tập tin, không phải tên hiển thị dưới biểu tượng của chương trình (chẳng hạn như tên hệ thống của Command Prompt là cmd). một vài tên chương trình quen thuộc như sau: File Explorer – explorerCalculator – calcNotepad – notepadCharacter Map – charmapPaint – mspaintCommand Prompt (new window) – cmdWindows Media Player – wmplayerTask Manager – taskmgr6Ấn ↵ Enter. Sau khi nhập lệnh start program_name, máy tính sẽ thực thi lệnh “khởi động” cho chương trình đã chọn. Bạn sẽ thấy chương trình được mở sau vài giây nhập lệnh. Nếu chương trình đã chọn không khởi động, có thể chương trình được lưu trong thư mục không có trong đường dẫn tìm kiếm của Command Prompt. Bạn có thể thêm thư mục của chương trình vào đường dẫn Command Prompt để khắc phục vấn đề này

Phương pháp số 2 Mở một vài chương trình cụ thể

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình hoặc ấn phím Windows trên bàn phím của máy tính.2Mở File Explorer {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bằng cách nhấp vào biểu tượng thư mục ở bên dưới góc trái cửa sổ Start.3Mở thư mục lưu chương trình của bạn. Truy cập thư mục chứa chương trình mà bạn muốn mở bằng cách nhấp vào bất kỳ thư mục nào cần mở. Khi biểu tượng của chương trình mà bạn muốn mở bằng Command Prompt hiển thị ở giữa cửa sổ File Explorer, bạn đã mở đúng thư mục.Nếu không biết chương trình được lưu ở đâu, bạn có thể truy cập thư mục “Program Files” trên ổ cứng vì rất nhiều chương trình được lưu tại đây, hoặc bạn có thể dùng thanh tìm kiếm ở phía trên cửa sổ.4Chọn đường dẫn đến thư mục của chương trình. Nhấp phải vào thanh địa chỉ ở phía trên cửa sổ File Explorer. Bạn sẽ thấy nội dung của thanh địa chỉ được tô xanh. 5Sao chép đường dẫn bằng cách ấn CtrlC cùng lúc.6Nhấp vào thư mục This PC ở bên trái cửa sổ File Explorer.7Nhấp vào thư mục This PC một lần nữa. Thao tác này sẽ bỏ chọn bất kỳ thư mục nào trong thư mục This PC, cho phép bạn mở đặc tính của thư mục This PC. 8Nhấp vào thẻ Computer ở phía trên góc trái trang để xem thanh công cụ.9Nhấp vào Properties. Đó là biểu tượng hộp trắng với dấu chọn màu đỏ. Sau khi nhấp vào, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị một cửa sổ khác. 10Nhấp vào đường dẫn Advanced system settings (Thiết lập hệ thống nâng cao) ở phía trên góc trái cửa sổ. Thao tác này sẽ mở thêm một cửa sổ khác. 11Nhấp vào thẻ Advanced (Nâng cao) ở phía trên cửa sổ.12Nhấp vào lựa chọn Environment Variables… (Biến môi trường) ở bên dưới cửa sổ. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ khác. 13Nhấp vào Path (Đường dẫn) trong cửa sổ “System variables” ở gần cuối trang.14Nhấp vào lựa chọn Edit… (Chỉnh sửa) ở cuối trang.15Nhấp vào New (Mới) ở phía trên góc phải trang Edit.16Dán đường dẫn của chương trình. Ấn phím Ctrl và V cùng lúc để dán đường dẫn vào cửa sổ Path. 17Nhấp OK để lưu đường dẫn.18Mở Command Prompt.19Mở đường dẫn. Gõ cd vào Command Prompt, ấn phím cách, rồi ấn Ctrl+V để dán đường dẫn của chương trình và ấn ↵ Enter. 20start vào Command Prompt. Bạn nhớ đặt một khoảng trắng sau start. 21Nhập tên của chương trình. Gõ chính xác tên của chương trình như hiển thị trong thư mục, rồi ấn ↵ Enter và chương trình sẽ được khởi động. Nếu có khoảng trắng trong tên của chương trình, bạn gõ dấu gạch dưới (“_”) tại vị trí khoảng trắng (chẳng hạn như system_shock thay vì system shock).Hoặc, bạn có thể đặt đường dẫn
trong dấu ngoặc kép. (Ví dụ: start “C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe”)

Lời khuyên

Một Phương pháp đảm bảo bạn có thể mở bất kỳ chương trình nào bằng Command Prompt là cài đặt toàn bộ chương trình của bạn trong thư mục Documents.

Cảnh báo

Nếu không có quyền truy cập của quản trị viên trên máy tính, bạn sẽ không thể mở Command Prompt hoặc thay đổi đường dẫn mặc định.