Phương pháp Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007

Trong bài đăng này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn bạn cách tìm giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của một bộ số trong Microsoft Excel 2007.

những bước

Phần 1Phần 1 Thêm dữ liệu

1Mở Microsoft Excel bằng cách nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng. Đó là biểu tượng có hình chữ “X” màu xanh lá trên nền xanh và trắng. Nếu tài liệu Excel nào đó đang chứa sẵn dữ liệu, bạn hãy nhấp đúp để mở nó trong Excel 2007 và chuyển thẳng đến bước tìm giá trị trung bình.2Chọn ô bất kỳ làm điểm dữ liệu đầu tiên. Bạn hãy nhấp một lần vào ô mà bạn muốn nhập số đầu tiên. Hãy chọn ô nằm trên cột bạn muốn dùng cho phần dữ liệu còn lại.3Nhập số. Nhập số đầu tiên trong dữ liệu của bạn. 4Nhấn ↵ Enter để nhập số đó vào ô đã chọn và chuyển con trỏ xuống ô tiếp theo trong cột.5Nhập những số còn lại. Gõ một điểm dữ liệu, nhấn Enter rồi lặp lại cho đến khi toàn bộ dữ liệu đã được nhập hết vào cột chứa điểm dữ liệu đầu tiên. Nhờ đó, việc tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn sẽ dễ dàng hơn

Phần 2Phần 2 Tìm giá trị trung bình

1Nhấp chuột vào ô trống để đặt trỏ chuột vào ô đó.2Nhập công thức “giá trị trung bình” =AVERAGE( ) vào ô.3Đặt con trỏ vào giữa hai dấu ngoặc bằng cách nhấn phím mũi tên trái một lần hoặc nhấp chuột vào giữa hai dấu ngoặc trong hộp văn bản đầu tài liệu.4Thêm miền dữ liệu của bạn. Bạn có thể nhập miền dữ liệu bằng cách gõ tên của ô đầu tiên trong danh sách dữ liệu, gõ dấu hai chấm rồi gõ tên ô cuối cùng trong cột. Chẳng hạn như nếu dữ liệu chạy từ ô A1 đến ô A11, đó sẽ là A1:A11 trong dấu ngoặc. Công thức hoàn chỉnh của bạn sẽ là: =AVERAGE(A1:A11)Nếu muốn tính giá trị trung bình của một vài số (chứ không phải của cả miền dữ liệu), bạn có thể nhập tên từng ô chứa những số cần tính giá trị trung bình vào trong dấu ngoặc và phân cách chúng bởi dấu phẩy. Ví dụ như để tìm giá trị trung bình của A1, A3, và A10, ta sẽ gõ =AVERAGE(A1,A3,A10).5Nhấn ↵ Enter để chạy công thức, hiển thị giá trị trung bình của những số đã chọn trong ô hiện tại.

Phần 3Phần 3 Tìm độ lệch chuẩn

1Nhấp chuột vào ô trống bất kỳ để đặt trỏ chuột vào đó.2Nhập công thức “độ lệch chuẩn” =STDEV( ) vào ô.3Đặt trỏ chuột vào giữa hai dấu ngoặc bằng cách nhấn phím mũi tên trái một lần hoặc nhấp chuột vào giữa hai dấu ngoặc trong hộp văn bản ở đầu tài liệu.4Thêm miền dữ liệu. Bạn có thể nhập miền dữ liệu bằng cách gõ tên ô đầu tiên của danh sách dữ liệu, gõ dấu hai chấm rồi gõ tên ô cuối trong cột. Ví dụ, nếu dữ liệu chạy từ ô A1 đến A11, đó sẽ là A1:A11 trong dấu ngoặc. Công thức hoàn chỉnh của bạn sẽ là: =STDEV(A1:A11)Nếu muốn tính độ lệch chuẩn của một vài số (chứ không phải cả miền dữ liệu), bạn có thể nhập tên từng ô chứa dữ liệu liên quan vào giữa dấu ngoặc và phân tách chúng bởi dấu phẩy. Ví dụ, để tìm độ lệch chuẩn của A1, A3, và A10, ta dùng=STDEV(A1,A3,A10).5Nhấn ↵ Enter để chạy công thức, tính độ lệch chuẩn cho những số đã chọn và hiển thị kết quả ở ô hiện thời.

Lời khuyên

Thay đổi giá trị ô bất kỳ trong miền dữ liệu sẽ làm thay đổi mọi công thức liên quan và kết quả tương ứng.Bạn cũng có thể dùng chỉ dẫn trên cho những phiên bản Excel mới hơn (chẳng hạn như Excel 2016).

Cảnh báo

Kiểm tra lại danh sách điểm dữ liệu trước khi tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.