Phương pháp Truy cập thư mục dùng chung trên Android: 15 Bước

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách truy cập thư mục dùng chung của Windows từ Android bằng ES File Explorer.

những bước

Phần 1Phần 1 Cài đặt ES File Explorer

1Mở Cửa hàng Play Store {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png\/26px-Androidgoogleplay.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:531,”bigWidth”:26,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Bạn có thể tìm thấy mục này trong ngăn kéo ứng dụng. 2Nhập es file explorer vào thanh tìm kiếm. Tùy chọn này nằm ở bên trên cùng của cửa hàng. 3Nhấn ES File Explorer. Tùy chọn này có một thư mục màu xanh dương và một đám mây trắng. 4Nhấn INSTALL (CÀI ĐẶT). Tùy chọn này có biểu tượng màu xanh lá ở gần góc trên bên phải của trang. 5Nhấn ACCEPT (CHẤP NHẬN). ES File Explorer sẽ tải về điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Sau khi tải xuống, biểu tượng này sẽ được thêm vào ngăn kéo ứng dụng

Phần 2Phần 2 Truy cập thư mục dùng chung

1Kết nối với cùng mạng Wi-Fi với thư mục dùng chung trên Windows.2Mở ES File Explorer. Nó có biểu tượng thư mục màu xanh dương với một đám mây trắng bên trong. Tùy chọn này có thể được tìm thấy trong ngăn kéo ứng dụng. 3Cuộn từ trái sang phải để lướt qua những trang chào mừng.4Nhấn START NOW (BẮT ĐẦU NGAY). Màn hình chính của ứng dụng sẽ hiển thị. 5Nhấn Network (Mạng). Tùy chọn này nằm ở cột bên trái, hướng về phía dưới màn hình. một vài tùy chọn mạng sẽ hiển thị. 6Nhấn LAN. Tùy chọn này nằm ở gần đầu danh sách. 7Nhấn Scan (Quét). Mục này nằm ở gần cuối màn hình. ES File Explorer sẽ quét mạng cho những thiết bị. 8Nhấn vào máy tính đang lưu trữ thư mục dùng chung. Máy tính sẽ được liệt kê theo địa chỉ IP. 9Đăng nhập vào máy tính nếu được nhắc.10Nhấn vào thư mục bạn muốn truy cập. Nội dung của thư mục sẽ hiển thị trong ES File Explorer