Phương pháp Xem ứng dụng đang chạy trên Android: 7 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xem danh sách ứng dụng đang vận hành trên Android. Để thực hiện, bạn cần bật chế độ nhà phát triển (developer) trước.

những bước

1Mở Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Android7settingsapp.png\/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên thiết bị Android. Ứng dụng nằm trong App Drawer. 2Cuộn xuống và nhấn vào About phone (Giới thiệu về điện thoại). Tùy chọn nằm cuối trang Settings. Trên máy tính bảng, bạn nhấn vào About device (Giới thiệu về thiết bị).3Cuộn xuống đến tiêu đề “Build number” (Số phiên bản). Tùy chọn nằm cuối trang About Device. 4Nhấn vào tiêu đề “Build number” 7 lần. Sau khi thông báo “You are now a developer!” (Bạn hiện là nhà phát triển) hiện ra nghĩa là tùy chọn nhà phát triển đã được bật. Có thể bạn cần nhấn nhiều hơn 7 lần thì mới thấy thông báo xác nhận.5Nhấn vào nút “Back” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cc\/Android7arrowback.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cc\/Android7arrowback.png\/30px-Android7arrowback.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Bạn sẽ được đưa trở lại trang Settings, tại đây bạn có thể truy cập menu tùy chọn của nhà phát triển. 6Nhấn vào Developer options (Tùy chọn của nhà phát triển). Mục này nằm cuối trang Settings. 7Nhấn vào Running services (Dịch vụ đang chạy). Tên khác của tùy chọn này có thể là “Process stats” (Số liệu thống kê tiến trình) và thường nằm gần đầu trang. Danh sách những ứng dụng và dịch vụ đang hoạt động sẽ hiện ra.Nhấn vào ứng dụng hoặc dịch vụ đang chạy để xem thêm thông tin, ví dụ như về bộ nhớ dùng hay thời gian hoạt động. Bạn cũng có thể buộc dừng ứng dụng nào đó từ menu này

Cảnh báo

Tùy chọn nhà phát triển cho phép bạn xem và tùy chỉnh những khía cạnh về hệ điều hành của thiết bị Android và thường dành cho người dùng nâng cao. Bạn nên thận trọng khi dùng chế độ này.