Phương pháp Xóa hết ảnh trên iPhone Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xóa toàn bộ ảnh khỏi ứng dụng Photos (Hình ảnh) trên iPhone. Bạn có thể tiến hành ngay trên ứng dụng Photos của iPhone, hoặc dùng iCloud Photo Library (Thư viện ảnh iCloud) kết nối với máy tính Mac để xóa nhanh hình ảnh khỏi điện thoại.

những bước

Phương pháp số 1 Trên iPhone

1Mở ứng dụng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/f5\/Macphotosapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/f5\/Macphotosapp.png\/30px-Macphotosapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Photos trên iPhone. Nhấn vào ứng dụng Photos với biểu tượng bông hoa nhiều màu nằm trong khung trắng. 2Nhấn vào Albums ở góc dưới bên phải màn hình.Nếu ứng dụng Photos mở ra một ảnh, bạn hãy nhấn nút “Back” ở góc trên bên trái màn hình trước khi nhấn vào Albums.3Nhấn vào Camera Roll (Cuộn Camera). Tùy chọn này nằm phía trên bên trái màn hình. Nếu iPhone dùng iCloud Photo Library thì tùy chọn này sẽ là All Photos (Tất cả ảnh).4Nhấn vào Select (Chọn) ở góc trên bên phải màn hình.5Chọn toàn bộ ảnh trong thư viện. Nhấn vào ảnh ở phía dưới bên phải, sau đó nhấn và kéo từ ảnh phía dưới bên phải lên ảnh phía trên bên trái; tất cả hình ảnh nằm giữa sẽ xuất hiện dấu tích, đồng thời màn hình cũng sẽ cuộn lên trong khi đánh dấu toàn bộ ảnh. Bạn cần giữ ngón tay ở góc trên bên trái màn hình cho đến khi toàn bộ ảnh được chọn.Trên iPhone 6S trở về sau, bạn cần chắc chắn rằng mình nhấn vào và kéo nhẹ thay vì ấn xuống màn hình nhằm tránh mở ra trình đơn 3D Touch.Hoặc bạn chỉ cần nhấn vào từng ảnh một, nhưng như vậy sẽ mất nhiều thời gian nếu như Camera Roll có hơn 100 ảnh.6Nhấn vào nút “Delete” với biểu tượng thùng rác nằm ở góc dưới bên phải màn hình.7Nhấn vào Delete # Items (Xóa # ảnh) khi tùy chọn hiện ra. Toàn bộ ảnh trong album sẽ được chuyển vào thư mục “Recently Deleted” (Đã xóa gần đây). Dấu “#” sẽ được thay bằng số ảnh mà bạn đang xóa. Ví dụ: nếu bạn xóa 100 ảnh thì tùy chọn lúc này sẽ là Delete 100 Items.8Xóa ảnh khỏi thư mục “Recently Deleted”. Sau khi xóa toàn bộ ảnh trong Camera Roll của iPhone, bạn cần xóa tiếp những hình ảnh này trong thư mục “Recently Deleted” trên điện thoại: Nhấn vào nút trở lại < Albums ở góc trên bên trái màn hình.Cuộn xuống và nhấn vào Recently Deleted.Nhấn vào Select ở góc trên bên phải.Nhấn vào Delete All (Xóa tất cả) ở góc dưới bên trái.Nhấn vào Delete # Items khi được nhắc

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Bạn cần hiểu những hạn chế của phương pháp này. Nếu ảnh trên iPhone được đồng bộ hóa với iCloud Library thì bạn có thể dùng ứng dụng Photos trên Mac để chọn và xóa nhanh hình ảnh; tuy nhiên, chúng ta không thể dùng website iCloud để xóa hàng loạt ảnh, nghĩa là bạn không thể tiến hành quá trình này trên máy tính Windows. Mặc dù website iCloud cho phép chúng ta xóa mỗi lần một hình, nhưng bạn không thể chọn nhiều ảnh cùng lúc2Bật iCloud Photo Library nếu cần thiết. Bạn cần bật iCloud Photo Library trên iPhone và máy tính Mac dùng cùng tài khoản Apple ID để xóa ảnh của iPhone bằng Mac: Trên iPhone — Mở Settings (Cài đặt), nhấn vào thẻ tên bạn ở đầu màn hình, chọn iCloud, nhấn vào Photos, nhấn tiếp vào công tắc “iCloud Photo Library” màu trắng và chọn tùy chọn lưu trữ.Trên Mac — Mở Photos, nhấp vào tùy chọn Photos ở góc trên bên trái màn hình, nhấp vào Preferences… (Tùy chỉnh), chọn iCloud, tích vào “iCloud Photo Library” rồi chọn tùy chọn lưu trữ.Có thể mất vài giờ cho quá trình đồng bộ hóa ảnh từ iPhone sang máy tính Mac nếu bạn chỉ vừa mới bật iCloud Photo Library.3Mở ứng dụng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/f\/f5\/Macphotosapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/f5\/Macphotosapp.png\/30px-Macphotosapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Photos trên máy tính Mac. Nhấp vào ứng dụng Photos với biểu tượng chong chóng nhiều màu nằm trong thanh Dock của Mac. Bỏ qua bước này nếu bạn đã mở ứng dụng Photos để bật iCloud Photo Library trên Mac.4Nhấp vào All Photos ở góc trên bên trái cửa sổ.5Chọn tất cả ảnh. Nhấp vào ảnh bất kỳ trên trang, sau đó nhấn ⌘ Command+A để chọn toàn bộ ảnh trong album “All Photos”. 6Nhấp vào nút “Delete” với biểu tượng thùng rác ở đầu cửa sổ Photos.7Nhấp vào Delete # Items khi được nhắc. Tất cả ảnh mà bạn đã chọn sẽ được chuyển sang thư mục “Recently Deleted”. Cũng như trên iPhone, dấu “#” sẽ được thay bằng số ảnh mà bạn đang xóa. Chẳng hạn, nếu bạn xóa 3000 ảnh thì tùy chọn này sẽ là Delete 3000 Items.8Xóa ảnh trong album “Recently Deleted”. Vì khi chúng ta xóa ảnh trong album “All Photos” thì hình ảnh chưa thực sự bị xóa khỏi iCloud Photo Library, bạn cần hoàn tất quá trình bằng cách dọn dẹp thư mục “Recently Deleted”: Nhấp vào thẻ Recently Deleted ở bên trái trang.Nhấp vào Delete All ở góc trên bên phải.Nhấp vào Delete # Items khi tùy chọn hiện ra