Phương pháp Xóa tài khoản eBay: 12 Bước Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xóa tài khoản eBay. Bạn chỉ có thể tiến hành quá trình này từ website eBay trên máy tính. Nếu muốn đóng tài khoản, số dư của bạn phải bằng 0 và không có giao dịch đang chờ.

những bước

1Truy cập trang của eBay tại https://www.ebay.com bằng trình duyệt web mà bạn thường dùng. Nếu bạn đã đăng nhập eBay, trang chủ sẽ hiện ra. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấp vào Sign in ở góc trên bên trái trang, sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu vào.2Chọn tên của bạn ở góc trên bên trái trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 3Nhấp vào Account settings (Cài đặt tài khoản). Tùy chọn nằm gần cuối trình đơn thả xuống. Trang Account Settings sẽ mở ra. 4Nhấp vào thẻ Account (Tài khoản) nằm giữa hàng tùy chọn bên dưới tiêu đề “My eBay” (eBay của tôi).5Nhấp vào Close My Account (Đóng tài khoản). Tùy chọn nằm bên trái tiêu đề “My Account” (Tài khoản của tôi). 6Cuộn xuống và nhấp vào request to close your account (yêu cầu đóng tài khoản). Liên kết nằm phía dưới tiêu đề “Closing your eBay account” (Đóng tài khoản eBay của bạn). Một tab mới sẽ mở ra. Có thể mất khoảng một phút trang này mới hiện ra.7Chọn lý do đóng tài khoản. Nhấp vào khung thả xuống Select a category (Chọn hạng mục), kích vào hạng mục của lý do rời khỏi và nhấp vào lý do cụ thể bên dưới khung thả xuống. 8Nhấp vào nút Continue (Tiếp tục) hiện ra cuối trang.9Xác nhận rằng bạn muốn đóng tài khoản. Nhấp vào khung thả xuống Select one và chọn No, please close my account (Hãy đóng tài khoản của tôi). 10Nhấp vào Continue nằm cuối trang.11Tích vào ô “I read and understand the above information” (Tôi đã đọc và hiểu thông tin trên) để cho thấy rằng bạn đã đọc và đồng ý với chính sách đóng tài khoản.12Nhấp vào Continue. eBay sẽ đóng tài khoản của bạn. Lưu ý rằng tài khoản của bạn có thể chưa được đóng hoàn toàn trong tối đa 7 ngày

Lời khuyên

Ý kiến phản hồi mà bạn để lại cho người khác vẫn còn trên eBay sau khi bạn đóng tài khoản.Nếu tài khoản của bạn đang tạm khóa, bạn sẽ không thể đóng cho đến khi lý do bị tạm khóa được giải quyết.

Cảnh báo

Nếu bạn dùng email làm ID người dùng, hãy thay đổi thông tin đó trước khi đóng tài khoản. Nếu không, tất cả ý kiến phản hồi của tài khoản sẽ tồn tại dưới tên địa chỉ email của bạn.Nếu có bất kỳ khoản phí hay số tiền phải trả ngoài lề nào trên tài khoản, bạn sẽ không thể đóng tài khoản cho đến khi tất cả được thanh toán.