Phương pháp Xóa tài khoản Instagram trên iPhone Tainghetrothinh

Nếu quyết định xóa tài khoản instagram–dù vì lý do gì–thì có thể bạn sẽ khá bực mình khi biết rằng trên ứng dụng instagram không có chỉ dẫn cụ thể cho việc này. May mắn là bạn vẫn có thể xóa tài khoản từ ứng dụng Instagram thông qua tùy chọn Help Center (Trung tâm trợ giúp) của ứng dụng; sau đó, việc còn lại chỉ đơn giản là xóa ứng dụng khỏi iPhone. Lưu ý rằng, bạn sẽ không thể khôi phục bất kỳ dữ liệu nào từ tài khoản Instagram của mình sau khi xóa tài khoản.

những bước

Phần 1Phần 1 Xóa tài khoản

1Chạm vào ứng dụng Instagram để mở Instagram. Bạn có thể xóa Instagram từ tùy chọn “Help Center” (Trung tâm trợ giúp) trong thực đơn Settings (Cài đặt). 2Mở trang cá nhân. Bạn có thể đi đến trang cá nhân bằng cách chạm vào biểu tượng hình người ở góc dưới bên phải màn hình. 3Chạm vào bánh răng Settings (Cài đặt). Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải màn hình. 4Chạm vào tùy chọn “Help Center” (Trung tâm trợ giúp). Tùy chọn này nằm trong nhóm tùy chọn “Support” (Hỗ trợ) ở cuối thực đơn Settings.5Chạm vào mục “Managing Your Account” (Quản lý tài khoản) ở phía trên màn hình.6Chạm vào liên kết “Delete Your Account” (Xóa tài khoản). Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang hỗ trợ với những thông tin về việc xóa tài khoản. 7Chạm vào “How do I delete my account?” (Tôi có thể xóa tài khoản bằng cách nào?). Bạn không cần đọc nội dung của trang này vì Instagram sẽ cung cấp một liên kết đến chức năng “delete account” (xóa tài khoản) ở mục đầu tiên. 8Chạm vào liên kết “Delete your account page” (Trang xóa tài khoản). Liên kết này nằm dưới mục “To permanently delete your account:” (Để xóa tài khoản vĩnh viễn), cạnh bước một. Bạn cũng có thể chạm vào liên kết “Temporarily disable your account” (Tạm thời vô hiệu hóa tài khoản) trong trang này để không phải xóa tài khoản vĩnh viễn. Khi vô hiệu hóa, tài khoản của bạn sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm, tuy nhiên bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất cứ lúc nào.9Nhập tên người dùng và mật khẩu. Thao tác này để xác minh tài khoản mà bạn muốn xóa. Chạm vào “Login” (Đăng nhập) để đi đến trang “Delete Your Account” (Xóa tài khoản).10Chạm vào thanh ở cuối trang. Thanh này nằm dưới dòng chữ “Why are you deleting your account?” (Tại sao bạn lại muốn xóa tài khoản?); khi chạm vào thanh này, bạn sẽ được yêu cầu chọn một lý do xóa tài khoản. 11Chọn một lý do xóa tài khoản, sau đó chạm vào “Done” (Xong). Thao tác này sẽ mở khóa phần còn lại của tùy chọn xóa tài khoản. 12Nhập lại mật khẩu. Bạn sẽ nhập mật khẩu vào gần cuối trang, dưới dòng chữ “To continue…enter your password” (Để tiếp tục…hãy nhập mật khẩu). 13Chạm vào “Permanently delete my account” (Xóa tài khoản vĩnh viễn). Thao tác này sẽ xóa tài khoản Instagram của bạn và toàn bộ nội dung liên quan!

Phần 2Phần 2 Xóa ứng dụng Instagram

1Chạm vào nút Home (Trang chủ) để thoát ứng dụng Instagram.2Điều hướng đến vị trí của ứng dụng Instagram trên điện thoại. Tùy vào số lượng ứng dụng trên điện thoại, từ màn hình Home có thể bạn sẽ cần gạt sang phải nhiều lần để thấy ứng dụng Instagram. 3Chạm và giữ biểu tượng của ứng dụng Instagram. Thao tác này sẽ chuẩn bị ứng dụng để xóa, biểu tượng của ứng dụng sẽ rung lên và có dấu”X” ở góc trên bên trái. 4Chạm vào dấu “X”. Thao tác này có nghĩa là bạn muốn xóa ứng dụng Instagram trên iPhone. 5Chạm vào “Delete” (Xóa) khi được yêu cầu. Ứng dụng Instagram và những dữ liệu liên quan sẽ bị xóa!

Lời khuyên

Nếu không muốn để ứng dụng Instagram trên điện thoại thì bạn nên cân nhắc chỉ xóa ứng dụng khỏi điện thoại và giữ lại tài khoản vì khi xóa tài khoản thì bạn sẽ không thể khôi phục lại những nội dung trong đó.

Cảnh báo

Khi xóa tài khoản Instagram thì tất cả ảnh, video, bình luận và người theo dõi của bạn sẽ biến mất vĩnh viễn.Bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản Instagram sau khi xóa.