Phương pháp Xóa tin nhắn trên Instagram: 11 Bước Tainghetrothinh

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách xóa tin nhắn trực tiếp trên Instagram trên những thiết bị Android, iPhone, hoặc iPad.

những bước

Phương pháp số 1 Xóa một cuộc trò chuyện

1Mở ứng dụng Instagram trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Ứng dụng này có biểu tượng máy ảnh màu hồng, cam, vàng và tím trên màn hình chính điện thoại. Nếu bạn dùng thiết bị Android, ứng dụng này có thể nằm trong khay ứng dụng. Phương pháp này dùng để xóa toàn bộ một cuộc trò chuyện trực tiếp trong hộp thư đến trên Instagram.Tin nhắn trong hộp thư của những người khác trong cuộc trò chuyện sẽ không bị xóa.Nếu muốn xóa một tin nhắn đã gửi trong một cuộc trò chuyện trực tiếp, bạn có thể “unsend” (bỏ gửi) tin nhắn. Không ai trong cuộc hội thoại có thể xem những tin nhắn đã bị bỏ gửi.2Chạm vào biểu tượng hộp thư đến ở góc trên bên phải màn hình. Biểu tượng này trông giống một chiếc máy bay giấy nếu bạn không có tin nhắn nào chưa đọc. Nếu có tin nhắn chưa đọc, bạn sẽ thấy một hình tròn màu hồng cùng với số lượng tin nhắn chưa đọc bên trong. 3Vuốt cuộc trò chuyện sang trái. Hai tùy chọn sẽ hiển thị ở bên phải tin nhắn. 4Chạm nút Delete (Xóa). Một thông báo xác nhận xóa cuộc trò chuyện sẽ hiển thị. 5Chạm nút Delete (Xóa). Thao tác này sẽ xóa cuộc trò chuyện khỏi hộp thư đến trực tiếp

Phương pháp số 2 Xóa tin nhắn đã gửi

1Mở ứng dụng Instagram trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Ứng dụng này có biểu tượng máy ảnh màu hồng, cam, vàng và tím trên màn hình chính điện thoại. Nếu bạn dùng thiết bị Android, ứng dụng này có thể nằm trong khay ứng dụng.Bạn chỉ có thể xóa tin nhắn mà bạn đã gửi. Nếu muốn xóa tin nhắn của người khác, bạn sẽ cần xóa toàn bộ cuộc trò chuyện.Phương pháp này sẽ ″bỏ gửi″ tin nhắn, điều này có nghĩa là không ai trong cuộc trò chuyện có thể xem được tin nhắn này nữa.2Chạm vào biểu tượng hộp thư đến ở góc trên bên phải màn hình. Biểu tượng này trông giống một chiếc máy bay giấy nếu bạn không có tin nhắn nào chưa đọc. Nếu có tin nhắn chưa đọc, bạn sẽ thấy một hình tròn màu hồng cùng với số lượng tin nhắn chưa đọc bên trong. 3Chạm vào cuộc trò chuyện có tin nhắn mà bạn muốn xóa.4Chạm và giữ tin nhắn muốn xóa. Hai tùy chọn sẽ hiển thị phía trên tin nhắn. 5Chạm nút Unsend (Bỏ gửi). Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị 6Chạm nút Unsend (Bỏ gửi). Tin nhắn đã chọn sẽ bị xóa khỏi cuộc trò chuyện