Sao chép thư mục Google Drive trên PC hoặc Mac Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách sao chép thư mục Google Drive trên PC hoặc Mac bằng cách tạo bản sao tập tin trong thư mục mới trên website Google Drive, hoặc sao chép thư mục trong ứng dụng Backup and Sync (Sao lưu và Đồng bộ hóa). Bạn cũng có thể dùng tiện ích mở rộng trên Google Sheets (Google Trang tính) để tạo bản sao thư mục trên tài khoản Google Drive.

những bước

Phương pháp số 1 Sao chép tập tin vào thư mục mới

1Truy cập https://drive.google.com bằng trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google, nội dung trên Google Drive sẽ hiện ra. Nhấp vào Go to Google Drive (Truy cập Google Drive) và đăng nhập tài khoản Google nếu bạn chưa tự động đăng nhập.2Nhấp đúp vào thư mục mà bạn muốn sao chép. Nhấp đúp vào thư mục mà bạn muốn sao chép để mở. 3Chọn tất cả tài liệu. Cuộn xuống cuối trên nội dung trong thư mục và nhấn Ctrl+A (Windows) hoặc ⌘ Command+A (Mac). Tất cả tập tin trong thư mục sẽ được chọn. Bạn cần chắc chắn rằng chỉ có những tập tin được chọn và không có thư mục. Nếu có bất kỳ thư mục nào được chọn, bạn cần bỏ chọn ngay.4Nhấp phải vào bất kỳ tập tin và chọn Make a Copy. Bản sao của mỗi tập tin mà bạn đã chọn trước đó sẽ được tạo. Mỗi bản sao sẽ có phần “Copy of…” đằng trước tên tập tin gốc. Trên máy Mac có bàn cảm ứng trackpad hoặc chuột magic mouse, bạn có thể nhấp vào thư mục bằng hai ngón tay, hoặc nhấn giữ Control đồng thời nhấp vào đó để thực hiện thao tác nhấp phải.5Nhấp phải vào bất kỳ tập tin được chọn và nhấp vào Move to (Di chuyển đến). Một trình đơn sẽ bật lên. 6Đi đến thư mục mà bạn muốn tạo thư mục mới. Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cc\/Android7arrowback.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cc\/Android7arrowback.png\/30px-Android7arrowback.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} để thoát khỏi thư mục hiện tại và chọn thư mục mà bạn muốn tạo thư mục trùng lặp bên trong. 7Nhấp vào tùy chọn New Folder với biểu tượng thư mục và dấu “+” ở phía dưới bên phải trình đơn bật lên.8Nhập tên thư mục mới và nhấp vào dấu . Bạn có thể đặt tên cho thư mục mới trùng (hoặc khác) với thư mục gốc. Khi bạn nhấp vào dấu tích, thư mục mới sẽ được tạo với tên vừa rồi. 9Nhấp vào Move Here (Di chuyển đến đây). những tập tin mà bạn đã chọn sẽ chuyển đến thư mục mới vừa được tạo. Vậy là bạn đã có bản sao thư mục chứa nội dung tương tự

Phương pháp số 2 Bằng ứng dụng Backup & Sync

1Cài đặt Backup & Sync. Nếu như máy tính Windows hoặc Mac chưa được cài đặt ứng dụng này, bạn có thể truy cập https://drive.google.com và tải xuống: Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/68\/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/68\/Android7settings.png\/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Nhấp vào Download Backup & Sync.Nhấp vào Download (Tải xuống) bên dưới “Personal” (Cá nhân).Nhấp vào Agree & Continue (Chấp nhận & tiếp tục).2Đồng bộ hóa Google Drive với máy tính. Trong cài đặt Backup & Sync, bạn cần chắc chắn rằng mình đã sao lưu mọi thứ trên Google Drive về máy tính. Vào lần đầu khi Google Drive được đồng bộ hóa với máy tính, bạn cần chờ quá trình này hoàn tất và thời gian sẽ tùy thuộc vào dung lượng của Google Drive.3Đi đến thư mục Google Drive trên máy tính. Nếu dùng Windows, shortcut đến thư mục Google Drive có thể sẽ được tạo trên màn hình desktop, nếu không, bạn có thể mở File Explorer và chọn Google Drive từ trình đơn “Quick access” nằm bên trái. Trên Mac, bạn cần mở cửa sổ Finder và chọn Google Drive từ phần “Favorites” nằm bên trái. 4Chọn thư mục mà bạn muốn tạo bản sao. Nhấp vào thư mục nằm trong thư mục Google Drive mà bạn muốn tạo bản sao. 5Sao chép thư mục. Trên Windows, hãy nhấp vào thẻ Home nằm đầu cửa sổ Explorer và chọn Copy (Sao chép). Với máy Mac, bạn cần nhấp vào trình đơn Edit ở đầu màn hình và chọn Copy “Folder” (Sao chép thư mục). Hoặc bạn có thể dùng tổ hợp phím tắt sau:Trên Windows: Ctrl+C.Trên Mac: ⌘ Command+C.6Dán thư mục. Trên Windows, nhấp vào thẻ Home nằm đầu cửa sổ Explorer và chọn Paste (Dán). Nếu dùng Mac, bạn cần nhấp vào trình đơn Edit và chọn Paste Item (Dán mục). Hoặc bạn có thể dùng tổ hợp phím sau: Trên Windows: Ctrl+V.Trên Mac: ⌘ Command+V.7Chờ Backup & Sync đồng bộ hóa thư mục mới. Sau khi bạn tạo bản sao thư mục trên máy tính, Backup & Sync sẽ phát hiện thư mục mới và tải lên Google Drive

Phương pháp số 3 Bằng tiện ích bổ sung của Google Sheets

1Truy cập https://sheets.google.com bằng trình duyệt web Đăng nhập Google nếu bạn chưa thực hiện.2Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0a\/Android_Google_New.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0a\/Android_Google_New.png\/30px-Android_Google_New.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} để mở bảng tính mới.3Nhấp vào Add-ons (Tiện ích bổ sung). Tùy chọn này nằm trong trình đơn ở đầu trang. 4Nhấp vào Get Add-ons (Nhận tiện ích bổ sung).5Nhập copy folder vào thanh tìm kiếm và nhấn ↵ Enter.6Nhấp vào + Free (Miễn phí) cạnh tiện ích “Copy Folder”. Ứng dụng này có biểu tượng xanh đậm với hai thư mục màu xanh nhạt. 7Nhấp vào Allow (Cho phép) để cài đặt tiện ích bổ sung vào tài liệu Google Sheet.8Nhấp vào Add-ons trong trình đơn ở đầu trang.9Chọn Copy Folder để kết nối với tài khoản Google Drive.10Nhấp vào Select a folder (Chọn thư mục).11Nhấp vào Select a file (Chọn tập
tin).
Đây là tùy chọn mà bạn cần nhấp vào dù chúng ta đang chọn thư mục. 12Chọn thư mục mà bạn muốn sao chép.13Nhấp vào Copy. Thư mục sẽ hiện ra trên trang tính Google sau khi được sao chép xong. Bạn có thể thêm tiền tố hoặc hậu tố vào phía trước hoặc phía sau tên thư mục được sao chép để phân biệt với thư mục gốc.14Truy cập Google Drive. Truy cập https://drive.google.com trong tab trình duyệt mới, thư mục vừa được sao chép sẽ hiện ra tại đây