Tạo địa chỉ email miễn phí Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách tạo địa chỉ email mới miễn phí trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Có rất nhiều dịch vụ email miễn phí, và bài đăng này chỉ tập trung vào một vài dịch vụ đáng tin cậy và phổ biến như Gmail, Outlook.com và Yahoo! Mail.

những bước

Phương pháp số 1 Tạo tài khoản Gmail trên iPhone và iPad

1Mở Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên iPhone và iPad. Đây là ứng dụng có biểu tượng bánh răng trên màn hình chính. Nếu không thấy ứng dụng này, bạn có thể tìm nó trong thư mục Utilities (Tiện ích). Gmail là dịch vụ email miễn phí dạng web được cung cấp bởi Google. 2Vuốt xuống bên dưới và chạm vào Passwords & Accounts (Mật khẩu và Tài khoản). Đây là lựa chọn đầu tiên trong nhóm cài đặt thứ 5. 3Chạm vào Add Account (Thêm tài khoản). Lựa chọn này ở bên dưới tiêu đề “ACCOUNTS” (Tài khoản). 4Chạm vào Google. Tùy thuộc vào cài đặt của bạn, có thể bạn cũng phải chạm vào Continue (Tiếp tục) để mở google.com. 5Chạm vào Create account (Tạo tài khoản). Nút này hiển thị bên dưới những trường đăng nhập. 6Nhập tên đầy đủ và chạm vào Next (Tiếp tục).7Chọn ngày sinh và giới tính, rồi chạm vào Next.8Chọn địa chỉ email được gợi ý hoặc tạo tên theo ý thích của bạn. Nếu bạn thích một trong những lựa chọn được gợi ý, hãy chạm vào đó và chọn Next. Để tạo địa chỉ theo ý thích, bạn sẽ chọn “Create your own Gmail address” (Tạo địa chỉ Gmail), rồi nhập tên người dùng mà bạn thích, và chạm vào Next. Việc nhập tên người dùng theo ý thích sẽ tạo ra địa chỉ email với mẫu sau tênngườidùng@gmail.com. Tên người dùng phải có 6 ký tự trở lên.Nếu tên người dùng mà bạn nhập đã được dùng, Google liền hiển thị thông báo. Hãy thử thêm số hoặc cách kết hợp từ hay chữ cái khác.9Tạo mật khẩu và chạm vào Next. Mật khẩu mạnh nên có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái in hoa lẫn in thường, số và ký tự đặc biệt. 10Thêm số điện thoại nếu bạn thích. Đây là bước không bắt buộc, nhưng việc thêm số điện thoại giúp bạn khôi phục địa chỉ email trong trường hợp quên mật khẩu. Nếu muốn thêm số điện thoại, bạn chỉ cần nhập thông tin vào trường trống ở phía trên màn hình, rồi chạm vào Yes, I`m in (Có, tôi đồng ý) để xác minh số điện thoại bằng mã SMS. Hãy thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để nhận mã xác nhận và nhập vào trường thông tin.Chạm vào Skip (Bỏ qua) ở cuối trang nếu bạn không muốn thêm số điện thoại.11Xem lại địa chỉ email mới và chạm vào Next. Nếu thông tin bị nhập sai, bạn chỉ cần chạm vào nút trở về để chỉnh sửa. 12Xem điều khoản của Google và chạm vào I agree (Tôi đồng ý). Đó là nút ở bên dưới góc phải trang. Thao tác này xác nhận rằng bạn tuân thủ quy định của Gmail. Sau khi đồng ý, địa chỉ email sẽ được kích hoạt và sẵn sàng để dùng. Nếu bạn muốn dùng ứng dụng Mail trên iPhone hoặc iPad, hãy đảm bảo nút trượt bên cạnh “Mail” đã được đẩy sang vị trí On (Bật) màu xanh lá và chạm vào Save (Lưu). Đó là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu.Nếu bạn thích dùng ứng dụng Gmail chính thức để gửi và nhận thư, hãy đẩy thanh trượt “Mail” sang vị trí Off (Tắt) màu xám và chạm vào Save. Tiếp theo, mở App Store, tìm kiếm gmail, chạm vào lựa chọn có bao thư màu đỏ và trắng, rồi chạm vào Get (Nhận) để cài đặt

Phương pháp số 2 Tạo tài khoản Gmail trên Android

1Cài đặt ứng dụng Gmail nếu thiết bị chưa có. Vì bạn dùng điện thoại hoặc máy tính Android, nên bạn thường có sẵn địa chỉ Gmail – đây là địa chỉ liên kết với tài khoản Google của bạn. Nếu chưa dùng ứng dụng Gmail (hoặc bạn muốn tạo địa chỉ email thứ hai), hãy tải Gmail từ Play Store. Để tải Gmail, bạn sẽ mở ứng dụng Play Store, nhập gmail vào thanh tìm kiếm, chạm vào Gmail (có biểu tượng bao thư màu đỏ và trắng, được phát triển bởi Google) trong kết quả tìm kiếm. Chạm vào Install (Cài đặt) và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.2Mở Gmail. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn sẽ thấy biểu tượng bao thư màu đỏ và trắng trên màn hình chính hoặc trong ngăn ứng dụng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở ứng dụng, bạn sẽ phải chạm vào GOT IT (Đã hiểu) hoặc nội dung tương tự trên màn hình chào mừng để tiếp tục.3Chạm vào Add another email address (Thêm địa chỉ email khác). Địa chỉ Gmail của tài khoản Google chính sẽ hiển thị trên trang này. Hãy chạm vào địa chỉ email đó nếu bạn muốn dùng. Để tạo địa chỉ email mới hoặc nhập địa chỉ khác của bạn, hãy chọn lựa chọn này. 4Chạm vào Google trên màn hình “Set up email” (Cài đặt email). Lựa chọn này mở ra màn hình đăng nhập. 5Chạm vào Create an Account (Tạo tài khoản) bên dưới những trường đăng nhập.Tùy thuộc vào phiên bản Android đang dùng mà có thể bạn sẽ không thấy lựa chọn này. Nếu không thấy lựa chọn, hãy chạm vào Forgot email? (Quên email?) và chạm vào nút trở về – bạn sẽ thấy lựa chọn cần tìm.6Chọn For myself (Cho tôi) trong danh sách lựa chọn.7Nhập tên đầy đủ của bạn và chạm vào Next. Đây là thao tác tạo tên hiển thị cho Gmail. 8Chọn ngày sinh và giới tính, rồi chạm vào Next (Tiếp tục).9Chọn địa chỉ email hoặc tạo theo ý thích của bạn. Chạm vào một trong những địa chỉ email được gợi ý nếu bạn thích và chọn Next. Nếu bạn muốn tạo địa chỉ theo ý thích, hãy chọn Create your own Gmail address (Tạo địa chỉ Gmail), rồi nhập tên người dùng mà bạn muốn, và chạm vào Next. Việc nhập tên người dùng theo ý thích sẽ tạo ra địa chỉ email với mẫu sau tênngườidùng@gmail.com. Tên n
gười dùng phải có 6 ký tự trở lên.Nếu nhập tên người dùng đã được dùng, bạn sẽ thấy thông báo lỗi. Trong trường hợp này, hãy thử thêm số hoặc thay đổi vị trí của những ký tự đến khi bạn có địa chỉ hợp lệ.10Tạo mật khẩu và chạm vào Next. Mật khẩu mạnh nên chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái in hoa lẫn in thường, số cùng với ký tự đặc biệt. 11Xác minh số điện thoại. Bạn cần xác minh số điện thoại khi tạo địa chỉ Gmail trên Android. Hãy nhập số điện thoại, chạm vào Next, rồi thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để xác minh mã xác nhận. Mã xác nhận liền được gửi qua tin nhắn SMS. 12Chọn liên kết tài khoản với số điện thoại. Nếu bạn muốn khôi phục địa chỉ Gmail khi bị khóa tài khoản hoặc quên mật khẩu, hãy kéo xuống bên dưới và chọn Yes, I`m in (Có, tôi đồng ý). Nếu không, hãy chạm vào Skip (Bỏ qua). 13Xem lại địa chỉ email và chọn Next. Nếu bạn đã nhập địa chỉ email tương đối phức tạp, có lẽ bạn nên viết lại thông tin. 14Xem lại điều khoản của Gmail và chạm vào I agree (Tôi đồng ý). Đó là nút ở bên dưới góc phải trang. Thao tác này xác nhận rằng bạn đồng ý tuân thủ quy định của Gmail và trở về danh sách tài khoản Google – bây giờ tài khoản mới đã hiển thị cùng với tài khoản ban đầu. 15Chạm vào TAKE ME TO GMAIL (Đưa tôi đến Gmail). Lựa chọn này ở bên dưới màn hình. Hộp thư đến của tài khoản Gmail sẽ hiển thị ngay sau thao tác này. Để chuyển đổi giữa những tài khoản email, bạn sẽ chạm vào chữ cái đầu tiên của tên hoặc ảnh đại diện ở phía trên màn hình và chọn địa chỉ email cần dùng

Phương pháp số 3 Tạo tài khoản Gmail trên máy tính

1Truy cập https://accounts.google.com/SignUp bằng trình duyệt web. Bạn có thể dùng trình duyệt bất kỳ trên máy tính để đăng ký Gmail. Đây là dịch vụ email dạng web miễn phí được cung cấp bởi Google. Nếu dùng điện thoại hoặc máy tính bảng Android và đã tạo tài khoản Google, bạn đã có địa chỉ Gmail miễn phí. Nếu bạn muốn thêm địa chỉ email mới vào Android, hãy tham khảo cách thêm tài khoản Google trên Android.2Nhập tên của bạn vào trường phù hợp. Bạn sẽ nhập họ và tên vào hai trường đầu tiên của bảng thông tin. 3Nhập tên người dùng. dùng trường thứ hai bên dưới trường họ và tên để tạo tên người dùng. Đây sẽ là địa chỉ email của bạn. Ví dụ, nếu bạn nhập tên người dùng là TaiNgheTroThinhTravis, địa chỉ email của bạn sẽ là TaiNgheTroThinhTravis@gmail.com. Nếu tên người dùng mà bạn nhập đã được dùng, Google sẽ gợi ý tên khác. Bạn có thể chấp nhận tên thay thế đó hoặc thử nhập tên khác.4Tạo và xác nhận mật khẩu. Bạn cần nhập mật khẩu giống nhau vào hai trường “Password” (Mật khẩu) và “Confirm” (Xác nhận). Mật khẩu mạnh nên chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái in hoa lẫn in thường, số cùng với ký tự đặc biệt. 5Nhấp vào Next. Đó là nút màu xanh dương ở bên dưới phần thông tin bên phải. Thao tác này sẽ đưa bạn đến phần tiếp theo của bảng đăng ký. 6Nhập số điện thoại và địa chỉ email khôi phục. Cả hai thông tin này đều không bắt buộc, nhưng chúng giúp bạn khôi phục tài khoản Gmail khi lỡ mất quyền truy cập. Hãy nhập số điện thoại 10 chữ số vào trường ở đầu trang, và/hoặc địa chỉ email khôi phục (nếu có). 7Nhập ngày sinh và giới tính. Dùng những khung lựa chọn để chọn tháng, ngày và năm sinh của bạn. một vài dịch vụ Google cũng giới hạn tuổi, nên việc nhập đúng ngày sinh rất quan trọng. Bạn cũng phải chọn giới tính (hoặc Rather not say (Không tiết lộ) nếu không muốn cung cấp thông tin này). 8Nhấp vào Next. Đây là nút màu xanh dương ở cuối bảng thông tin. 9Nhấp vào Send (Gửi). Đó là nút màu xanh dương ở cuối bảng thông tin. Nếu đã cung cấp số điện thoại, bạn liền nhận được tin nhắn xác minh số điện thoại. 10Xác minh số điện thoại (tùy chọn). Sau khi nhập số điện thoại, bạn được yêu cầu xác minh bằng mã gửi qua tin nhắn SMS. Hãy nhấp vào nút Send màu xanh dương để nhận mã. Tiếp theo, hãy nhập mã vào trường trống và chọn Verify (Xác minh) để xác nhận. 11Nhấp vào Yes, I`m in (Có, tôi đồng ý) hoặc Skip (Bỏ qua). Nếu bạn muốn liên kết số điện thoại với tài khoản để dùng những dịch vụ Google khác và khôi phục mật khẩu, hãy nhấp vào Yes, I`m in`. Nếu không muốn cung cấp thông tin, bạn có thể nhấp vào Skip (Bỏ qua). 12Đọc chính sách Privacy and Terms (Quyền riêng tư và Điều khoản). Trang này cung cấp thông tin về những dữ liệu mà Google thu thập và cách dùng chúng. 13Kéo xuống bên dưới và nhấp vào I AGREE (Tôi đồng ý). Đó là nút màu xanh dương bên dưới chính sách Privacy and Terms. Bạn bắt buộc thực hiện bước này để tạo tài khoản. Sau khi bạn chấp thuận chính sách Privacy and Terms, tài khoản của bạn sẽ dùng được ngay

Phương pháp số 4 Tạo tài khoản Outlook.com trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng

1Truy cập http://www.outlook.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể dùng trình duyệt bất kỳ trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng để tạo địa chỉ email Outlook.com. Hiện nay, Outlook.com của Microsoft đã thay thế dịch vụ email từng có tên Hotmail. 2Nhấp hoặc chạm vào Create free account (Tạo tài khoản miễn phí). Đó là nút màu xanh dương to hiển thị ở bên trái trang Outlook.com. 3Nhập tên người dùng mà bạn thích và nhấp vào Next. Nhập tên người dùng tùy chọn vào trường “New Email” (Địa chỉ email mới). Ví dụ: TaiNgheTroThinhTravis@outlook.com. Nhấp vào nút “Next” màu xanh dương khi bạn hoàn tất. Nếu bạn thích địa chỉ email [tênngườidùng]@hotmail.com, hãy nhấp vào mũi tên hướng xuống ở cuối trường đó và chọn @hotmail.com.Nếu bạn chọn tên người dùng đã được dùng, Microsoft sẽ thông báo và gợi ý tên thay thế.4Tạo mật khẩu và chọn Next. Nhập mật khẩu mà bạn thích vào trường “Create password” (Tạo mật khẩu). 5Nhập họ và tên của bạn, rồi chọn Next. Bạn sẽ nhập tên vào trư
ờng “First” và họ vào trường “Last”. 6Chọn vùng. Dùng khung lựa chọn để chọn quốc gia hoặc vùng mà bạn đang sống. 7Chọn ngày sinh và nhấp vào Next. Dùng khung lựa chọn “Month” (Tháng) , “Day” (Ngày) và “Year” (Năm) để chọn ngày sinh. Nhấp vào nút “Next” màu xanh dương khi bạn sẵn sàng để tiếp tục. 8Nhập những chữ cái mà bạn thấy trong ảnh và nhấp vào Next. Nhập lại những chữ cái mà bạn thấy trong ảnh vào trường theo yêu cầu. Đây là cách đảm bảo bạn là người thật. Sau khi xác nhận, bạn sẽ thấy hộp thư đến Outlook.com. Nếu bạn không thể đọc chữ cái trong ảnh, hãy nhấp vào New (Mới) để xem ảnh mới hoặc nhấp vào Audio (âm thanh) để nghe đọc những chữ cái.9Thiết lập tài khoản. Bây giờ tài khoản của bạn đã sẵn sàng để dùng, bạn có thể thực hiện những thiết lập sao cho phù hợp với nhu cầu. những bước sẽ hơi khác nhau tùy thuộc vào việc bạn dùng máy tính, điện thoại hay máy tính bảng: Nếu dùng điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn cần tải ứng dụng Outlook chính thức của Microsoft trên App Store (dành cho iPhone/iPad) hoặc Play Store (dành cho Android). Sau khi tải chương trình, hãy thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để đăng nhập vào tài khoản mới, và thực hiện theo những yêu cầu giúp bạn thiết lập hộp thư đến.Trên máy tính, bạn sẽ thấy phần “Get Started” (Bắt đầu) ở bên trái trang. Thẻ phía trên hiển thị “0/6 complete” (Hoàn tất 0/6) cho biết bạn cần hoàn thành 6 bước để bắt đầu. Nhấp vào thẻ đầu tiên Choose your look (Chọn giao diện) để chọn kiểu giao diện và hoàn thành thẻ tiếp theo. Sau khi hoàn tất 6 thẻ, bạn có thể gửi và nhận email bằng Outlook

Phương pháp 5 Tạo tài khoản Yahoo! Mail trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng

1Truy cập https://login.yahoo.com/account/create bằng trình duyệt web. Yahoo! Mail là dịch vụ email miễn phí được cung cấp bởi Yahoo – một công cụ tìm kiếm phổ biến. Bạn có thể tạo tài khoản Yahoo! Mail trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. 2Nhập tên của bạn vào trường phù hợp. Bạn sẽ nhập đầy đủ họ tên vào trường “First Name” (Tên) và “Last Name” (Họ). 3Nhập tên người dùng tùy chọn. Dùng hai dòng bên dưới trường họ và tên để tạo tên người dùng cho địa chỉ email. Địa chỉ email của bạn sẽ là tênngườidùng@yahoo.com. Ví dụ, nếu bạn đã nhập TaiNgheTroThinhTravis địa chỉ Yahoo! Mail của bạn sẽ là TaiNgheTroThinhTravis@yahoo.com. Nếu tên người dùng mà bạn nhập đã được dùng, Yahoo! sẽ thông báo và gợi ý tên thay thế.4Tạo mật khẩu. Trường “Password” (Mật khẩu) được dùng để tạo mật khẩu. Mật khẩu mạnh nên có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái in hoa lẫn in thường, số và ký tự đặc biệt. 5Nhập số điện thoại. Bạn cần nhập số điện thoại 10 chữ số vào trường “Mobile Phone Number” (Số di động). Đây là thông tin dùng để xác minh tài khoản. Nếu cần, bạn sẽ khung lựa chọn bên trái số điện thoại để chọn mã vùng.6Nhập ngày sinh. Bạn cần chọn tháng sinh trong khung lựa chọn, rồi nhập ngày và năm sinh vào hai trường bên cạnh. 7Nhập giới tính (tùy chọn). Nếu muốn cung cấp thông tin giới tính, bạn có thể nhập nó vào trường “Gender” (Giới tính). 8Nhấp vào nút Continue (Tiếp tục) màu xanh dương ở cuối trang.9Đánh dấu vào ô Captcha và nhấp vào Continue. Đây là thao tác chứng minh bạn không phải người máy. 10Nhấp vào Text me a verification code (Gửi mã xác minh qua tin nhắn). Như vậy, mã xác minh liền được gửi đến số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Nếu muốn nhận mã qua cuộc gọi, bạn sẽ chọn Call me with a verification code (Gửi mã xác minh qua cuộc gọi).11Nhập mã xác minh trong tin nhắn và nhấp vào Verify (Xác minh). Đây là thao tác xác minh số điện thoại và tạo tài khoản. 12Nhấp vào Done (Hoàn tất). Nút màu xanh dương này sẽ hiển thị sau khi tài khoản được tạo xong. Màn hình liền hiển thị hộp thư đến mới