Tạo tài khoản iTunes Tainghetrothinh

Từ việc dùng tài khoản riêng cho iTunes, hiện tại toàn bộ dịch vụ của Apple đều xoay quanh mỗi Apple ID. Quá trình tạo tài khoản Apple ID cũng gần giống với những bước tạo tài khoản iTunes trước đây, chỉ khác ở nhau ở tên gọi. Cùng xem bước 1 bên dưới để tìm hiểu cách tạo tài khoản Apple ID trên máy tính hoặc thiết bị iOS.

những bước

Phương pháp số 1 Trên máy tính

1Mở iTunes. Bạn có thể tạo Apple ID trực tiếp trên ứng dụng iTunes. Vì Apple không còn dùng tài khoản iTunes riêng nên người dùng sẽ phải tạo một Apple ID và đăng nhập trên tất cả thiết bị Apple cá nhân. 2Nhấp vào trình đơn Store. Chọn “Create Apple ID” (Tạo Apple ID) từ trong trình đơn. Bạn cần đọc và chấp nhận Terms and Conditions (Điều khoản và điều kiện) trước thì mới có thể tiếp tục. 3Điền vào biểu mẫu. Sau khi chấp nhận với điều khoản, bạn sẽ được chuyển hướng đến biểu mẫu để điền thông tin tài khoản. Bạn cần cung cấp địa chỉ email hợp lệ, mật khẩu, câu hỏi bảo mật và ngày sinh. Nếu không muốn nhận tin tức mới từ Apple, bạn có thể bỏ đánh dấu những ô phía cuối biểu mẫu.Lưu ý: địa chỉ email mà bạn cung cấp phải hợp lệ, nếu không thì tài khoản sẽ không được kích hoạt.4Điền thông tin thanh toán. Bạn cần nhập thông tin thẻ tín dụng hợp lệ nếu như muốn thực hiện giao dịch trên iTunes. Cho dù bạn không muốn liên kết thẻ tín dụng với tài khoản thì cũng phải cung cấp hình thức thanh toán khả dụng. Sau đó, chúng ta vẫn có thể xóa thông tin thẻ tín dụng hoặc áp dụng phương pháp được đề cập cuối bài đăng này. 5Xác minh tài khoản. Sau khi bạn hoàn tất biểu mẫu, Apple sẽ gửi email xác minh đến địa chỉ được cung cấp. Email này bao gồm liên kết “Verify Now” (Xác minh ngay bây giờ) với hiệu lực kích hoạt tài khoản. Có thể sẽ mất vài phút thì email mới được gửi đến. Trên trang xác minh mở ra sau khi bạn nhấp vào liên kết, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu trong biểu mẫu vừa rồi. Địa chỉ email này sẽ là tài khoản Apple ID mới mà bạn cần dùng mỗi khi đăng nhập.

Phương pháp số 2 Trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch

1Mở úng dụng Settings (Cài đặt). Ứng dụng này thường nằm trên màn hình Home. Bạn hãy cuộn xuống và nhấn vào tùy chọn “iTunes & App Stores”. 2Bạn cần chắc chắn rằng mình đã đăng xuất. Nếu thiết bị đang đăng nhập Apple ID có sẵn thì bạn phải đăng xuất mới tạo được tài khoản mới. Để tiến hành, bạn nhấn vào Apple ID và chọn “Sign Out” (Đăng xuất). 3Nhấn vào “Create New Apple ID”. Quá trình tạo tài khoản sẽ bắt đầu. 4Chọn quốc gia. Trước khi bắt đầu, bạn cần chọn quốc gia mà tại đó tài khoản sẽ được dùng. Nếu bạn đi du lịch nhiều thì nên chọn nơi mà mình sinh sống. Hãy đọc và chấp nhận Terms and Conditions trước khi tiếp tục. 5Điền vào biểu mẫu tạo tài khoản. Bạn cần nhập địa chỉ email hợp lệ, mật khẩu, câu hỏi bảo mật và ngày sinh. 6Điền thông tin thanh toán. Bạn cần nhập thông tin thẻ tín dụng hợp lệ nếu như muốn thực hiện giao dịch trên iTunes. Cho dù bạn không muốn liên kết thẻ tín dụng với tài khoản thì cũng phải cung cấp hình thức thanh toán khả dụng. Sau đó, chúng ta vẫn có thể xóa thông tin thẻ tín dụng hoặc áp dụng phương pháp được đề cập cuối bài đăng này. 7Xác minh tài khoản. Sau khi bạn hoàn tất biểu mẫu, Apple sẽ gửi email xác minh đến địa chỉ được cung cấp. Email này bao gồm liên kết “Verify Now” với hiệu lực kích hoạt tài khoản. Có thể sẽ mất vài phút thì email mới được gửi đến. Trên trang xác minh mở ra sau khi bạn nhấp vào liên kết, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu trong biểu mẫu vừa rồi. Địa chỉ email này sẽ là tài khoản Apple ID mới mà bạn cần dùng mỗi khi đăng nhập

Phương pháp số 3 Tạo Apple ID nếu không có thẻ tín dụng

1Mở App store trên máy tính hoặc thiết bị iOS. Chúng ta cần tải và cài đặt ứng dụng miễn phí bất kỳ trước thì mới có thể tạo tài khoản khi không dùng thông tin thẻ tín dụng. 2Tìm ứng dụng miễn phí nào đó. Bạn có thể chọn bất cứ ứng dụng miễn phí. Thử tìm ứng dụng nào đó cần thiết mà trước sau gì bạn cũng phải tải về. Nếu không chọn được, bạn chỉ cần tải ứng dụng bất kỳ và xóa đi sau khi xong việc. 3Cài đặt ứng dụng. Nhấn vào nút “Free” (Miễn phí) ở đầu trang cửa hàng của ứng dụng, bạn sẽ được nhắc đăng nhập Apple ID. 4Nhấn hoặc nhấp vào “Create Apple ID”. Khi được nhắc đăng nhập tài khoản, bạn hãy chọn tạo mới. Quá trình tạo tài khoản sẽ bắt đầu. 5Điền vào biểu mẫu. Bạn cần chấp nhận Terms and Conditions trước, sau đó biểu mẫu tạo tài khoản sẽ hiện ra. Xem lại những phương pháp trên để biết cách điền vào biểu mẫu này. 6Chọn “None” (Không có) làm tùy chọn thanh toán. Trong phần Payment Method (Phương thức thanh toán), bạn sẽ có tùy chọn “None”. Đây là cách duy nhất để tạo Apple ID mà không cung cấp thông tin thẻ tín dụng từ đầu. Trên iPhone hoặc iPod Touch thì có thể bạn cần cuộn xuống để tìm phương pháp này.7Hoàn tất quá trình tạo tài khoản. Sau khi bạn điền xong, email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ trong biểu mẫu. Bạn cần tiến hành theo liên kết trong email để hoàn tất quá trình.