Thay đổi màu phông nền trong Photoshop Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách điều chỉnh màu sắc phông nền trong tệp Adobe Photoshop mới và có sẵn.

những bước

Phương pháp số 1 Trong tệp mới

1Mở Adobe Photoshop. Ứng dụng có màu xanh dương với chữ “Ps bên trong.” 2Nhấp vào File nằm bên trái thanh menu đầu màn hình.3Nhấp vào New… (Mới…) nằm gần đầu trình đơn thả xuống.4Nhấp vào trình đơn thả xuống “Background Contents:(Nội dung Phông nền). Tác vụ nằm gần giữa hộp thoại. 5Chọn màu nền. Nhấp vào một trong những màu sau: Transparent cho màu nền trong suốt (không màu).White nếu bạn muốn phông nền màu trắng.Background Color (Màu Nền) nếu bạn muốn dùng những màu có sẵn.6Đặt tên tập tin trong vùng dữ liệu “Name: đầu hộp thoại.7Nhấp vào nút OK ở góc trên, bên phải hộp thoại.

Phương pháp số 2 Trong lớp nền

1Mở Adobe Photoshop. Ứng dụng có màu xanh dương với chữ “Ps bên trong.” 2Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn CTRL+O (Windows) hay ⌘ +O (Mac), chọn tệp ảnh mong muốn và nhấp vào nút Open (Mở) ở góc dưới, bên phải hộp thoại. 3Nhấp vào thẻ Windows nằm trong thanh menu đầu màn hình.4Nhấp vào Layers (Lớp). Cửa sổ tùy chọn “Layers” sẽ hiện ra ở góc dưới, bên phải cửa sổ photoshop. 5Nhấp vào Layer phía bên trái thanh menu đầu màn hình.6Nhấp vào New Fill Layer (Lớp Phủ mới) nằm gần đầu trình đơn.7Nhấp vào Solid Color… (Đồng màu).8Nhấp vào trình đơn thả xuống “Color: (Màu sắc).9Nhấp vào một màu sắc. Chọn màu mà bạn muốn dùng làm phông nền. 10Nhấp OK.11Cải tiến lựa chọn về màu sắc của bạn. dùng công cụ chọn màu để điều chỉnh sắc độ màu sắc mà bạn thích. 12Nhấp OK.13Nhấp và giữ chuột trên lớp mới. Cửa sổ “Layers” sẽ hiện ra ở phía dưới, bên phải cửa sổ. 14Kéo và thả lớp mới vào ngay bên dưới lớp có nhãn “Background”.Nhấp chuột vào nếu lớp mới vẫn không được tô sáng.15Nhấp vào Layer ở gần bên trái thanh menu đầu màn hình.16Cuộn xuống và nhấp vào Merge Down (Hợp nhất Xuống) nằm gần cuối trình đơn “Layer”.Lớp nền sẽ mang màu mà bạn chọn

Phương pháp số 3 Trong workspace của Photoshop

1Mở Adobe Photoshop. Ứng dụng có màu xanh dương với chữ “Ps bên trong.” 2Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn CTRL+O (máy tính Windows) hay ⌘ +O (máy tính Mac), chọn tệp ảnh mong muốn và nhấp vào nút Open ở góc dưới, bên phải hộp thoại. 3Workspace hay không gian làm việc của Photoshop là đường viền tối màu quanh hình ảnh trong cửa sổ Photoshop. Nhấp chuột phải (trên máy tính Windows) hay đè Ctrl rồi nhấp chuột (trên máy tính Mac) vào workspace. Có thể bạn cần phải phóng to lên thì mới thấy được workspace. Nhấn CTRL+ – (Windows) hay ⌘ + – (Mac).4Chọn màu sắc. Nếu những tùy chọn có sẵn không làm hài lòng bạn, nhấp vào Select Custom Color (Chọn Màu sắc Tùy chỉnh), sau đó, chọn màu mà bạn thích rồi nhấp OK

Phương pháp số 4 Trong một hình ảnh

1Mở Adobe Photoshop. Ứng dụng có màu xanh dương với chữ “Ps bên trong.” 2Mở ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn CTRL+O (máy tính Windows) hay ⌘ +O (máy tính Mac), chọn tệp ảnh mong muốn và nhấp vào nút Open ở góc dưới, bên phải hộp thoại. 3Nhấp vào công cụ Quick Selection (Tạo vùng chọn Nhanh). Tác vụ này nằm gần đầu menu công cụ, trông như cây cọ vẽ với vòng tròn nhiều chấm quanh đầu bút. Nếu bạn thấy một công cụ trông giống như đũa phép ma thuật, nhấp và giữ chuột một chút. Khi bạn buông chuột, một bảng chọn thả xuống với những công cụ có sẵn sẽ hiện ra. Nhấp vào công cụ Quick Selection.4Đặt con trỏ chuột ở đầu hình ảnh cận cảnh. Nhấp và kéo xuyên qua phần chính của hình ảnh.Nếu hình ảnh có nhiều chi tiết, nhấp và kéo những vùng chọn nhỏ thay vì cố gắng kéo qua toàn bộ hình ảnh.Một khi bạn đã chọn được một phần của hình ảnh, nhấp vào dưới cùng của khung chọn và kéo xa hơn để mở rộng vùng chọn.Tiếp tục cho đến khi có được một đường đứt khúc quanh viền ngoài của hình ảnh cận cảnh.Nếu công cụ Quick Selection tô sáng một vùng bên ngoài hình ảnh, nhấp vào cọ “Subtract from Selection” (Trừ khỏi Vùng chọn) ở góc trên, bên trái cửa sổ. Công cụ này trông giống như Quick Selection, nhưng có thêm “dấu trừ” (-) bên cạnh.5Nhấp vào Refine Edge (Cải tiến Viền) ở đầu cửa sổ.6Tích vào ô “Smart Radius” (Bán kính thông minh) nằm trong mục “Edge Detection” (Phát hiện Viền) của hộp thoại.7Tùy chỉnh con chạy bán kính sang trái hoặc phải. Chú ý đến sự thay đổi của hình ảnh. Khi viền ảnh đạt mức khiến bạn hài lòng, nhấp OK.8Nhấp chuột phải hay đè Ctrl và nhấp vào phông nền. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. 9Nhấp vào Select Inverse (Đảo ngược Có chọn lọc) ở gần đầu trình đơn.10Nhấp vào Layer ở gần bên trái thanh menu đầu màn hình.11Nhấp vào New Fill Layer gần đầu trình đơn.12Nhấp vào Solid Color….13Nhấp vào trình đơn thả xuống “Color:“. 14Nhấp vào một màu sắc. Chọn màu mà bạn muốn dùng làm phông nền. 15Nhấp OK.16Cải tiến lựa chọn về màu sắc của bạn. dùng công cụ chọn màu để điều chỉnh sắc độ màu sắc mà bạn thích. 17Nhấp OK. Phông nền sẽ có màu mà bạn chọn. Nhấp vào File trong thanh menu và chọn Save (Lưu) hay Save As… (Lưu Dưới dạng…) từ trong trình đơn thả xuống để lưu những thay đổi