Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7 Tainghetrothinh

Windows 7 cho phép bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho hầu hết giao diện của nó. Quá trình này là khá đơn giản và sẽ hoàn thiện nhất nếu bạn dùng Windows 7 Ultimate hoặc Enterprise. Nếu đang dùng Windows 7 Starter, Basic hoặc Home, bạn có thể cài đặt Gói Ngôn ngữ Giao diện (Language Interface Packs), gói này sẽ giúp chuyển đổi những thành phần được dùng nhiều nhất sang ngôn ngữ bạn đã chọn. Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ nhập cho bàn phím để dễ dàng gõ bằng những ngôn ngữ khác.

những bước

Phương pháp số 1 Ngôn ngữ hiển thị (Ultimate và Enterprise)

1Mở Control Panel. Nếu đang dùng Windows 7 Ultimate hoặc Enterprise, bạn có thể cài đặt gói ngôn ngữ để chuyển đổi hầu hết giao diện của Windows. Gói ngôn ngữ chỉ dùng cho Ultimate và Enterprise. Đối với Starter, Basic, hoặc Home, bạn có thể cài đặt Gói Ngôn ngữ Giao diện (LIPs). Gói này sẽ giúp chuyển ngữ cho một vài phần của giao diện và yêu cầu máy tính đã cài đặt ngôn ngữ cơ sở. Xem chi tiết tại phần tiếp theo.Bạn có thể mở Control Panel từ trình đơn Start.2Nhấp vào trình đơn “View by” (Xem theo) và chọn “Large icons” (Biểu tượng lớn) hoặc “Small icons” (Biểu tượng nhỏ). Thao tác này sẽ cho phép bạn nhanh chóng truy cập vào bất kỳ tùy chọn nào của Control Panel. 3Chọn Windows Update (Cập nhật Windows). Bạn có thể dùng công cụ Windows Update để tải về bất kỳ gói ngôn ngữ nào có sẵn. 4Kích chuột vào liên kết “# optional update are available” (cập nhật tùy chọn có sẵn). Nếu không có liên kết, hãy nhấp vào “Check for updates” (Kiểm tra bản cập nhật). 5Kích chọn hộp ngôn ngữ mà bạn muốn tải xuống. Sau khi chọn ngôn ngữ, nhấn chuột vào nút OK. 6Nhấp chuột vào nút .Install updates (cài đặt cập nhật). Bạn có thể nhận được thông báo tiếp tục từ tính năng bảo mật UAC, và có thể được yêu cầu nhập mật khẩu quản trị viên. Quá trình tải gói ngôn ngữ có thể mất vài phút.7Quay trở lại Control Panel và chọn “Region and Language” (Khu vực và Ngôn ngữ). Chọn thẻ Keyboards and Language (Bàn phím và Ngôn ngữ). 8Chọn ngôn ngữ mà bạn vừa cài đặt từ trình đơn thả xuống “Choose a display language” (Chọn ngôn ngữ hiển thị). Tất cả ngôn ngữ bạn đã cài đặt sẽ được liệt kê ở đây.9Kích chuột vào nút .Apply(Áp dụng) và sau kích tiếp vào nútLog off now(Đăng xuất bây giờ) để đăng xuất. Thay đổi của bạn sẽ được áp dụng khi bạn đăng nhập lại vào Windows. 10Nếu ngôn ngữ không hiển thị trong một vài chương trình, bạn cần thay đổi ngôn ngữ hệ thống. một vài chương trình có thể không hiển thị ngôn ngữ mới của bạn cho đến khi bạn thay đổi cài đặt ngôn ngữ hệ thống để khớp với vùng đó. Mở Control Panel và chọn “Region and Language”.Nhấp chuột vào thẻ Administrative (Quản trị) và kích tiếp vào nút Change system locale (Thay đổi ngôn ngữ hệ thống).Chọn ngôn ngữ bạn vừa cài đặt và nhấp vào OK. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khởi động lại máy tính.

Phương pháp số 2 Ngôn ngữ hiển thị (cho mọi phiên bản)

1Tìm hiểu điểm khác biệt giữa gói ngôn ngữ và gói Giao diện Ngôn ngữ (LIPs). Gói ngôn ngữ truyền thống giúp chuyển dịch phần lớn những thành phần trong giao diện UI và chỉ dành cho người dùng Ultimate và Enterprise (xem phần ở trên). Đối với những phiên bản khác, thì sẽ dùng gói giao diện ngôn ngữ LIPs. Đây là gói nhỏ hơn giúp chuyển dịch những phần được được dùng nhiều nhất của giao diện. Gói ngôn ngữ LIPs đòi hỏi máy tính phải có cài đặt ngôn ngữ nền vì không phải tất cả những phần của giao diện đều có thể được chuyển đổi ngôn ngữ.2Truy cập trang web để tải LIP. Bạn có thể duyệt qua tất cả gói LIP hiện có tại đây. 3Kiểm tra yêu cầu. Cột thứ ba của bảng sẽ cho bạn biết ngôn ngữ nền mà LIP yêu cầu, cũng như phiên bản của Windows mà LIP có thể hoạt động. Nếu LIP yêu cầu phiên bản Ultimate hoặc Enterprise, bạn sẽ cần phải cập nhật bản sao của Window để thay đổi ngôn ngữ.4Kích vào liên kết “Get it now” (Tải xuống ngay). Thao tác này sẽ mở trang web cho ngôn ngữ mà bạn đã chọn. Trang này sẽ được hiển thị bằng chính ngôn ngữ đó. 5Nhấn vào nút “Download” (Tải xuống). Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ mới hiển thị những tệp ngôn ngữ. 6Chọn tệp thích hợp cho máy tính của bạn. Sẽ có tệp 32-bit hoặc 64-bit để bạn lựa chọn. Bạn có thể tìm phiên bản Windows của bạn bằng cách mở trình đơn Start, kích chuột phải vào “Computer”, và chọn “Properties” (Thuộc tính). Tìm mục “System type” (Loại hệ thống). 7Kích vào hộp chọn tệp và nhấp vào nút “Tải xuống”. Tập tin LIP sẽ được tải xuống thư mục Downloads của bạn. 8Nhấp đúp vào tệp đã tải xuống. Thao tác này sẽ mở trình cài đặt ngôn ngữ bằng ngôn ngữ mới được chọn một cách tự động. Nhấn nút Next để bắt đầu cài đặt. Bạn sẽ được yêu cầu đọc và chấp nhận điều khoản của Microsoft trước khi ngôn ngữ được cài đặt.9Xem lại tệp ReadMe. Tệp ReadMe cho ngôn ngữ bạn chọn sẽ được hiển thị trước khi được cài đặt. Thông thường, bạn không cần phải xem lại tệp này, nhưng nó có thể chứa thông tin về những vấn đề phổ biến hoặc vấn đề về sự tương thích. 10Đợi cài đặt ngôn ngữ. Quá trình này có thể mất vài phút. 11Chọn và áp dụng ngôn ngữ mới. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy danh sách tất cả ngôn ngữ đã cài đặt của mình. Chọn ngôn ngữ mới cài đặt và nhấn vào nút Change display language (Thay đổi ngôn ngữ hiển thị). Nếu bạn muốn thay đổi màn hình Chào, cũng như bất kỳ tài khoản hệ thống nào, hãy kích vào hộp chọn bên dưới danh sách ngôn ngữ.12Đăng xuất để hoàn tất quá trình thay đổi ngôn ngữ. Bạn sẽ được nhắc đăng xuất để ngôn ngữ mới của bạn được áp dụng. Khi bạn đăng nhập lại, Windows sẽ dùng ngôn ngữ mới. Những phần mà không được chuyển dịch qua ngôn ngữ mới sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ nền. 13Cài đặt ngôn ngữ hệ thống mới nếu một vài chương trình không nhận ra ngôn ngữ mới. một vài chương trình được thiết kế cho một vài ngôn ngữ nhất định và sẽ chỉ hiển thị ngôn ngữ nếu hệ thống được đặt ở khu vực đó
. Kích chuột vào trình đơn Start và mở Control Panel.Mở tùy chọn “Region and Language”.Nhấp vào thẻ Administrative và nhấp vào nút Chang system locale (Thay đổi hệ thống ngôn ngữ).Chọn ngôn ngữ bạn vừa mới cài đặt, và khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc

Phương pháp số 3 Ngôn ngữ đầu vào

1Khởi động Control Panel. Bạn có thể thêm những bố cục bàn phím bổ sung vào cài đặt Windows để có thể nhập những ngôn ngữ khác nhau. 2Nhấp vào trình đơn thả xuống “View by” và chọn “Large icons” hoặc “Small icons”. Thao tác này sẽ giúp tìm đúng tùy chọn dễ dàng hơn. 3Chọn “Region and Language” và sau đó kích vào thẻ .Keyboards and Languages (Bàn phím và Ngôn ngữ). Kích chuột vào nút Change keyboards… (Thay đổi bàn phím) . 4Nhấp chuột vào nút .Add (Thêm) để cài đặt một ngôn ngữ khác. Sau đó danh sách những ngôn ngữ có sẵn sẽ được hiển thị. 5Chọn ngôn ngữ bàn phím bạn muốn cài đặt. Kích mở rộng phần ngôn ngữ, sau đó mở rộng tùy chọn “Keyboard”. Chọn hình thái cụ thể của ngôn ngữ mà bạn muốn bằng cách kích vào hộp chọn. Nhấp vào OK để thêm ngôn ngữ. một vài Ngôn ngữ sẽ có nhiều tuỳ chọn do mỗi vùng khác nhau sẽ nói tiếng địa phương khác nhau.6Chuyển đổi giữa những ngôn ngữ bằng thanh Ngôn ngữ (Language bar). Phần này nằm ở bên trái của System Tray (Khay hệ thống) và giờ (clock) trong thanh tác vụ. Chữ viết tắt cho ngôn ngữ đang hoạt động sẽ được hiển thị. Nhấn vào chữ viết tắt để chuyển đổi giữa những phương thức nhập khác nhau. Bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím ⊞ Win+Space chuyển đổi xoay vòng qua những ngôn ngữ đã cài đặt.Nếu bạn không thể tìm thấy thanh Ngôn ngữ, hãy kích chuột phải vào thanh tác vụ, chọn “Toolbars” (Thanh công cụ), sau đó nhấp vào “Language bar”