Thay đổi số điện thoại liên kết với Apple ID trên iPhone Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách thay đổi số điện thoại liên kết với Apple ID của bạn. Nếu vừa đổi số điện thoại, bạn cần cập nhật số điện thoại đáng tin cậy để không mất truy cập xác thực hai chiều và khôi phục tài khoản. Nếu iMessage và FaceTime vẫn hiển thị số điện thoại cũ, bạn có thể sửa thông tin trong Settings. Ngoài ra, nếu Apple ID là số điện thoại thay vì địa chỉ email (phổ biến tại Trung Quốc, Ấn độ và một vài vùng khác), bạn có thể cập nhật Apple ID sau khi chuyển sang số mới.

những bước

Phương pháp số 1 Thay đổi số điện thoại đáng tin cậy

1Mở Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} của iPhone. Đó là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám trên màn hình chính hoặc trong thư mục “Utilities” (Tiện ích). Việc cập nhật số điện thoại nhằm đảm bảo mỗi khi Apple cần gửi mã xác minh, chẳng hạn như khi bạn đăng nhập trên máy tính, thông tin sẽ được gửi đến số điện thoại đang dùng thay vì số cũ. Bên cạnh đó, việc này còn giúp bạn khôi phục tài khoản khi bị khóa.2Chạm vào tên ở phía trên màn hình.3Chạm vào Password & Security (Mật khẩu và Bảo mật). Đây là lựa chọn trong nhóm cài đặt đầu tiên. 4Chạm vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh “TRUSTED PHONE NUMBER” (Số điện thoại đáng tin cậy). Đây là lựa chọn có những ký tự màu xanh dương. 5Chạm vào Add a Trusted Phone Number (Thêm số điện thoại đáng tin cậy). Lựa chọn này ở ngay bên dưới số điện thoại đáng tin cậy hiện có. 6Nhập số điện thoại mới và phương thức liên lạc. Chọn mã quốc gia cho số điện thoại mới, và nhập số điện thoại vào trường được cung cấp. Bạn cũng cần chọn cách xác minh số điện thoại đáng tin cậy – thông qua cuộc gọi hoặc tin nhắn. 7Chạm vào Send (Gửi). Lựa chọn này ở phía trên màn hình. Đây là thao tác gửi mã xác minh đến số điện thoại mới nếu bạn chọn nhận thông tin qua tin nhắn. Nếu đã chọn cuộc gọi, bạn sẽ phải nhận cuộc gọi để nghe mã xác minh. 8Nhập mã xác minh 6 chữ số được gửi đến số điện thoại mới. Sau khi xác minh, số điện thoại sẽ được thêm vào danh sách đáng tin cậy. 9Chạm vào chấm tròn đỏ có dấu trừ ở bên cạnh số điện thoại mà bạn muốn xóa. Nếu bạn không thấy biểu tượng này, hãy chạm vào Edit bên cạnh “TRUSTED PHONE NUMBER” một lần nữa. 10Chạm vào Delete (Xóa). Thông báo xác nhận liền hiển thị. 11Chạm vào Continue (Tiếp tục). Bây giờ số điện thoại đáng tin cậy đã được cập nhật. Apple khuyên người dùng thêm nhiều hơn một vài điện thoại đáng tin cậy phòng trường hợp bị mất quyền truy cập điện thoại. Đó có thể là số điện thoại của người thân hay bạn bè, hoặc thậm chí số điện thoại Google Voice

Phương pháp số 2 Thay đổi số điện thoại iMessage và FaceTime

1Mở Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} của iPhone. Đó là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám trên màn hình chính hoặc trong thư mục Utilities (Tiện ích). Nếu gần đây bạn đã đổi nhà mạng hoặc chuyển sang số điện thoại khác cùng mạng, bạn sẽ gặp sự cố khi gửi và nhận tin nhắn và thực hiện cuộc gọi FaceTime cho đến khi cập nhật số điện thoại trên iPhone. 2Vuốt xuống và chạm vào Messages (Tin nhắn). Đó là lựa chọn trong nhóm cài đặt thứ 5 – bạn cần tìm biểu tượng bong bóng trò chuyện màu trắng trên nền xanh lá. 3Chạm vào Send & Receive (Gửi và Nhận). Lựa chọn này ở ngay bên dưới nút trượt “iMessage”. Nếu nút trượt iMessage đã được tắt, bạn sẽ chạm để mở nó.4Chạm vào số điện thoại mới. Số điện thoại đã được kết nối với iPhone sẽ hiển thị trong danh sách này. Nếu bạn không thấy số điện thoại mới, hãy trở về trình đơn Settings và chạm vào Phone (Điện thoại). Nếu số điện thoại mới không hiển thị bên cạnh “My Number” (Số của tôi), bạn cần chạm vào trường này để cập nhật số điện thoại ngay.5Chạm vào nút trở về hai lần. Thao tác này sẽ đưa bạn trở về trình đơn Settings. 6Chạm vào FaceTime. Đây là lựa chọn ngay bên dưới Messages – bạn cần tìm biểu tượng máy quay phim màu trắng trên nền xanh lá. 7Chọn số điện thoại mới bên dưới “You can be reached by FaceTime at” (Liên lạc qua FaceTime tại) và “Caller ID” (ID người gọi). Đây là cách đảm bảo khi người khác FaceTime với bạn (hoặc bạn FaceTime với họ), cuộc gọi sẽ hiển thị số điện thoại đúng. Nếu số điện thoại cũ vẫn hiển thị trong những phần này, bạn cần chạm vào nó để bỏ dấu chọn

Phương pháp số 3 Thay đổi số điện thoại khi Apple ID là số điện thoại

1Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị mà bạn đã đăng nhập bằng Apple ID. Bạn chỉ dùng phương pháp này khi Apple ID là số điện thoại thay vì địa chỉ email và bạn muốn cập nhật số điện thoại. Sau đây là Phương pháp đăng xuất khỏi những thiết bị khác: Mac: Mở trình đơn Apple > System Preferences (Tùy chọn hệ thống) > Apple ID> Overview (Tổng quan); nếu bạn đang dùng High Sierra hoặc phiên bản cũ hơn, hãy nhấp vào iCloud. Nhấp vào nút Sign Out (Đăng xuất) màu xanh dương, đánh dấu vào những ô bên cạnh toàn bộ dữ liệu mà bạn muốn giữ lại trên Mac, chọn Keep a Copy (Giữ bản sao), và chọn Keep on This Mac (Giữ trên máy Mac này).iPhone, iPad hoặc iPod Touch: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt), chạm vào tên, rồi chạm vào Sign Out. Nhập mật khẩu của Apple ID, chạm vào Turn Off (Tắt), đánh dấu vào những ô để giữ dữ liệ
u, chạm vào Sign Out, và chạm thêm một lần nữa để xác nhận.iCloud for Windows: Mở ứng dụng iCloud for Windows và nhấp vào Sign Out.2Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám trên màn hình chính hoặc trong thư mục Utilities. Nếu đã chuyển đến một đất nước khác, bạn phải đổi vùng của iPhone trước khi có thể thêm số điện thoại tại đất nước đó. Để thực hiện việc này, bạn phải mở Settings, chạm vào tên và chọn Media & Purchases (Truyền thông và Mua hàng) > View Account (Xem tài khoản) > Country/Region (Quốc gia/Vùng) > Change Country or Region (Thay đổi quốc gia hoặc vùng).Tại Trung Quốc đại lục hoặc Ấn Độ, bạn không thể thay đổi số điện thoại của Apple ID sang vùng khác. Tại Trung Quốc, bạn chỉ có thể cập nhật số điện thoại Apple ID với một vài khác có mã quốc gia +86. Tại Ấn Độ, số mới cũng phải có mã quốc gia +91.3Chạm vào tên của bạn. Thông tin này hiển thị ở phía trên trình đơn Settings. 4Chạm vào Name, Phone Numbers, Email (Tên, số điện thoại, email). Đây là lựa chọn đầu tiên. 5Chạm vào Edit (Chỉnh sửa). Đó là đường dẫn màu xanh dương bên cạnh “REACHABLE AT” (Liên lạc qua) ngay phía trên số điện thoại. 6Chạm vào Delete (Xóa). Thông báo xác nhận liền hiển thị. 7Chạm vào Continue (Tiếp tục) và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình. chỉ dẫn trên màn hình sẽ giúp bạn thêm và xác minh số điện thoại mới. Sau khi được xác minh, số điện thoại mới sẽ liên kết với Apple ID. 8Đăng nhập vào Apple ID trên thiết bị khác. Sau khi cập nhật số điện thoại liên kết với Apple ID trên iPhone, bạn có thể đăng nhập vào mọi thiết bị đã đăng xuất trước đó