Thêm đường viền trong Word Tainghetrothinh

Đường viền có thể thu hút sự chú ý của người đọc và làm nổi bật thông tin của bạn. Trong Word, bạn có thể thêm đường viền vào những phần văn bản cụ thể hay toàn bộ trang. Word có sẵn rất nhiều kiểu khung, nhưng nếu không tìm được mẫu mong muốn, bạn có thể dùng tập tin ảnh để tạo đường viền cho riêng mình.

những bước

Phương pháp số 1 Thêm đường viền vào văn bản

1Tô sáng phần văn bản mà bạn muốn đóng khung. Đường viền hoạt động tốt nhất khi bạn bôi đen toàn bộ đoạn văn hay một dòng riêng biệt. Nếu bạn tô sáng nhiều dòng không cùng nằm trong một đoạn, mỗi dòng sẽ có khung riêng.2Mở thẻ Home. những tùy chọn Borders nằm trong thẻ Home trên tất cả phiên bản từ Word 2007. 3Tìm nút Borders (Đường viền) nằm trong nhóm Paragraph (Đoạn văn), bên cạnh nút Shading (hình chậu sơn).Sau khi nhấp vào nút Borders, một đường viền dưới cùng đơn giản sẽ được thêm vào văn bản được chọn.4Nhấp vào dấu ▼ bên cạnh nút Borders để xem tùy chọn của bạn. Một danh sách hình dạng đường viền sẽ mở ra. Bạn có thể thấy ảnh xem trước của khung khi đưa con trỏ chuột lên từng tùy chọn. Nếu chỉ muốn một khung đơn giản, bạn có thể chọn từ trình đơn này. Nếu không, hãy đọc tiếp để tạo đường viền cách điệu hơn.5Chọn “Borders and Shading” để tùy chỉnh khung. Theo mặc định, đường viền sẽ chỉ là một nét liền đơn giản. Cửa sổ Borders and Shading sẽ cho phép bạn tùy chỉnh hình dáng đường viền. 6Chọn thiết lập đường viền. Bạn có thể chọn giữa Box (kiểu hộp), Shadow (đổ bóng) và 3-D (kiểu 3D). Những tùy chọn này nằm dọc theo bên trái cửa sổ Borders and Shading. 7Chọn mẫu đường viền. Trình đơn Style sẽ hiển thị danh sách kiểu viền có sẵn. Hãy chọn mẫu mà bạn muốn. Dùng trình đơn thả xuống Color để đổi màu đường viền.Dùng trình đơn thả xuống Width để thay đổi độ rộng đường viền.8Bật/tắt những cạnh đường viền. Theo mặc định, đường viền là một khung hoàn chỉnh. Bạn có thể nhấn vào những nút quanh ảnh xem trước để bật/tắt những cạnh. 9Nhấp vào nút Options để thay đổi khoảng cách đường viền (tùy chọn) nếu muốn đường viền gần hoặc xa văn bản hơn. Bạn có thể thiết lập khoảng cách cho từng cạnh của khung. 10Nhấp OK để áp dụng đường viền. Khung mà bạn vừa chọn sẽ được đưa vào văn bản tô sáng

Phương pháp số 2 Thêm đường viền vào trang

1Tạo những phần riêng biệt để dùng nhiều khung khác nhau trong một tài liệu. Thông thường, một đường viền trang sẽ được áp dụng cho tất cả trang trong tài liệu. Nếu bạn muốn khung chỉ áp dụng cho những trang cụ thể, hay muốn tạo đường viền khác nhau cho những trang khác nhau, bạn cần chia tài liệu thành “những phần”.Đặt con trỏ chuột ở cuối trang trước trang mà bạn muốn bắt đầu phần mới.Mở thẻ Layout và nhấp vào nút Breaks (Chia) trong nhóm Page Setup (Thiết lập trang).Chọn “Next Page” trong mục Section Breaks (Phần chia) để bắt đầu phần tiếp theo trên trang tiếp theo.2Nhấp vào thẻ Design (Thiết kế). Công cụ Page Borders (Đường viền trang) sẽ nằm trong ruy-băng này. 3Nhấp vào nút Page Borders nằm sát bên phải thẻ Design của nhóm Page Background. Cửa sổ Page Borders sẽ hiện ra. 4Tùy chỉnh mẫu đường viền trang. Dùng bảng chọn Style để tìm kiểu viền mà bạn muốn dùng. Trình đơn Color cho phép bạn đổi màu viền. Width dùng để thay đổi độ dày viền. Trình đơn Art gồm nhiều hình mẫu lặp lại tạo nên đường viền. 5Bật/tắt những cạnh đường viền. Theo mặc định, đường viền là một khung hoàn chỉnh. Bạn có thể nhấn vào những nút quanh ảnh xem trước để bật/tắt những cạnh. 6Chọn trang mà bạn muốn áp dụng khung. Trình đơn “Apply to” (Áp dụng với) cho phép bạn chọn giữa “Whole document” (Toàn bộ tài liệu) và “This section” (Phần này). Nếu bạn chia tài liệu thành nhiều phần riêng biệt trong bước đầu tiên, bạn có thể dùng tùy chọn này để áp dụng đường viền khác nhau cho từng phần văn bản. 7Nhấp OK để áp dụng. Đường viền sẽ hiện ra ngay.

Phương pháp số 3 Dùng ảnh tạo đường viền

1Chèn ảnh mà bạn muốn dùng làm đường viền. Nếu muốn dùng ảnh làm khung thay vì công cụ viền có sẵn, bạn có thể chèn ảnh vào tài liệu. Bạn có thể dùng ảnh riêng cho mỗi cạnh viền, hoặc chèn ảnh khung hoàn chỉnh. Có nhiều Phương pháp tiến hành: Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) và chọn “Pictures” (Ảnh). Duyệt tìm ảnh đường viền mà bạn muốn dùng.Nhấp và kéo tập tin thả vào tài liệu. Ảnh sẽ được chèn.Sao chép ảnh từ trang web và dán vào tài liệu.2Chọn ảnh và nhấp vào thẻ Format (Định dạng) để thay đổi vị trí và lớp.3Nhấp vào nút “Wrap Text” và chọn “Behind Text” (Phía sau văn bản). Toàn bộ văn bản sẽ nằm phía trên tập tin hình ảnh, điều này đặc biệt hữu dụng nếu ảnh là một khung hoàn chỉnh. Bạn cũng có thể di chuyển hình ảnh mà không ảnh hưởng đến văn bản. 4Dịch chuyển và thay đổi kích thước ảnh nếu cần thiết. Bạn có thể nhấp và kéo ảnh đến vị trí thích hợp. Nhấp vào những góc của khung và kéo để thay đổi kích cỡ ảnh. 5Lặp lại với những ảnh viền bổ sung. Nếu bạn đang tạo đường viền từ nhiều tập tin ảnh khác nhau, hãy lặp lại quá trình cho đến khi toàn bộ ảnh đã nằm đúng vị trí. Nếu bạn cần lật ngược ảnh (đối với những cạnh đối nhau), nhấp vào nút Rotate (Xoay) trong thẻ Format và chọn Flip Horizontal (Lật ngang) hoặc Vertical (Dọc)