Thiết lập lại mật khẩu bộ định tuyến Tainghetrothinh

Sau khi thiết lập lại mật khẩu bộ định tuyến, bạn sẽ có thể đăng nhập và thực hiện những thay đổi hoặc tùy chỉnh cần thiết. Cách duy nhất để đặt lại mật khẩu bộ định tuyến là khôi phục cài đặt gốc bằng cách nhấn nút Reset (Thiết lập lại) ngay trên thiết bị.

những bước

Phương pháp số 1 Netgear

1Bật bộ định tuyến Netgear và chờ khoảng 1 phút để thiết bị khởi động.2Tìm nút “Restore Factory Settings” (Khôi phục cài đặt gốc) trên bộ định tuyến. Nút này thường được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ với nhãn tương ứng. 3Dùng vật nhỏ có đầu nhọn như bút hoặc kẹp giấy để nhấn giữ nút “Restore Factory Settings” trong khoảng 7 giây.4Thả nút này ra khi đèn “Power” (Nguồn) bắt đầu nhấp nháy, sau đó để bộ định tuyến khởi động lại hoàn toàn. Mật khẩu thiết bị sẽ được đặt về mặc định sau khi đèn Power ngừng nhấp nháy và chuyển sang màu xanh lá/trắng. Lúc này, mật khẩu mặc định của bộ định tuyến sẽ là “password”.

Phương pháp số 2 Linksys

1Tìm nút “Reset” trên bộ định tuyến Linksys. Đây thường là nút tròn nhỏ nằm ở đằng sau bộ định tuyến với nhãn tương ứng được in bằng mực đỏ. 2Kiểm tra xem bộ định tuyến đã bật chưa, sau đó nhấn giữ nút Reset trong ít nhất 10 giây. Đèn LED “Power” sẽ nhấp nháy trong khi bạn nhấn giữ nút Reset. những model bộ định tuyến Linksys cũ có thể yêu cầu bạn nhấn giữ nút Reset trong 30 giây.3Rút điện bộ định tuyến và cắm trở lại sau khi quá trình thiết lập lại hoàn tất.4Chờ khoảng 1 phút sau khi bộ định tuyến kết nối với nguồn điện, đèn LED “Power” sẽ ngừng nhấp nháy và giữ nguyên trạng thái. Lúc này, mật khẩu bộ định tuyến đã được khôi phục thành mật khẩu mặc định và bạn có thể để trống trường này khi đăng nhập vào bộ định tuyến.

Phương pháp số 3 Belkin

1Tìm nút “Reset” trên bộ định tuyến Belkin. Đây thường là nút tròn nhỏ nằm ở đằng sau bộ định tuyến với nhãn tương ứng được in bằng mực đỏ. 2Kiểm tra xem bộ định tuyến đã bật chưa, sau đó nhấn giữ nút Reset trong ít nhất 15 giây.3Chờ ít nhất 1 phút để bộ định tuyến khởi động lại. Bộ định tuyến Belkin sẽ bắt đầu khôi phục về cài đặt gốc. Sau khi quá trình này hoàn tất, bạn có thể để trống mật khẩu khi đăng nhập bộ định tuyến.

Phương pháp số 4 D-Link

1Kiểm tra để chắc chắn rằng bộ định tuyến D-Link đã được bật.2Dùng vật nhỏ có đầu nhọn như bút hoặc kẹp giấy để nhấn giữ nút “Reset” trong khoảng 10 giây.3Sau 10 giây, bạn có thể thả tay ra và chờ bộ định tuyến tự khởi động lại.4Sau khi bộ định tuyến khởi động lại, hãy chờ ít nhất 15 giây rồi mới tiến hành đăng nhập. Lúc này, bộ định tuyến đã được đặt về mật khẩu mặc định và bạn có thể để trống trường này khi đăng nhập.

Phương pháp 5 những thương hiệu bộ định tuyến khác

1Kiểm tra để chắc chắn rằng bộ định tuyến đã được bật.2Xem trên bộ định tuyến để tìm nút “Reset”. Trong hầu hết trường hợp, nút này sẽ có nhãn tương ứng; nếu không, hãy tìm nút hoặc lỗ nhỏ chỉ có thể được nhấn bằng đầu bút hoặc kẹp giấy. 3Nhấn giữ nút Reset trong khoảng 10-15 giây. Bộ định tuyến sẽ bắt đầu quá trình khôi phục cài đặt gốc và đặt lại mật khẩu mặc định. 4Đăng nhập bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu mặc định. Trong hầu hết trường hợp, mật khẩu mặc định sẽ là “admin”, “password” hoặc để trống.Liên hệ trực tiếp nhà sản xuất để hỏi mật khẩu mặc định nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập bộ định tuyến

Cảnh báo

Bạn cần lưu ý rằng việc đặt lại mật khẩu và khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa hết thiết lập trên bộ định tuyến, chẳng hạn như tần số, kênh và tên người dùng. Bất kỳ cài đặt nào mà bạn đã tùy chỉnh trước khi thiết lập lại bộ định tuyến sẽ cần được chỉnh lại sau khi quá trình này hoàn tất.