Thiết lập tài khoản Xbox Live Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn cách tạo tài khoản Xbox LIVE, bạn có thể dùng để theo dõi thành tích Xbox và chơi trực tuyến.

những bước

Phương pháp số 1 dùng website Xbox LIVE

1Truy cập website Xbox LIVE. Bạn có thể tạo tài khoản Xbox LIVE hoàn toàn mới tại đây. 2Nhấp vào Sign in (Đăng nhập) ở góc trên bên phải trang.3Nhấp vào liên kết Create one (Tạo mới). Liên kết này nằm bên dưới trường “Password” (Mật khẩu) ở giữa trang. Nếu như có tài khoản Microsoft Account chứ không phải Xbox Live, bạn có thể dùng tài khoản Microsoft Account để đăng nhập, hồ sơ Xbox Live sẽ được tạo dựa trên thông tin Microsoft Account và đưa bạn ngay đến trang User Agreement (Thỏa thuận người dùng).4Nhập địa chỉ email. Địa chỉ email này phải chưa từng được dùng; nếu địa chỉ email mà bạn chọn đã tồn tại, bạn sẽ được nhắc chọn lại. 5Nhập mật khẩu.6Nhấp vào Next (Tiếp theo) ở cuối trang. Bạn sẽ được chuyển đến trang với trường nhập mã. 7Xác minh tài khoản email. Để tiến hành, hãy mở địa chỉ email mà bạn vừa nhập và tìm email từ Microsoft. Mở email của Microsoft, tìm mã gồm 7 ký tự trong nội dung email rồi nhập mã này vào trường tương ứng trên website Xbox LIVE. Nếu như đang tạo địa chỉ email hoàn toàn mới cho tài khoản Xbox LIVE, bạn sẽ không cần xác minh lại.

Mẹo: Kiểm tra thư mục Spam (Thư rác) trong email nếu như không thấy email từ Microsoft sau vài phút kể từ khi bạn nhấp vào Next.

8Nhấp vào Submit (Gửi). Mã sẽ được gửi để xác minh địa chỉ email. 9Nhập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:Họ và tênNgày sinhQuốc gia hiện tại10Nhấp vào nút Next nằm bên dưới trường “Region” (Quốc gia) trên trang này.11Nhấp vào I Accept (Tôi chấp nhận) nằm cuối trang. Tài khoản Xbox LIVE sẽ được tạo. Bạn có thể bắt đầu dùng hồ sơ này để đăng nhập Xbox LIVE trên máy chơi game Xbox 360 hoặc Xbox One bất kỳ. Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ hạng mục nào trong hồ sơ (chẳng hạn như ảnh đại diện hoặc tên người dùng), hãy nhấp vào Customize profile (Tùy chỉnh hồ sơ) ở bên dưới tên người dùng được Microsoft chỉ định

Phương pháp số 2 dùng Xbox One

1Bật Xbox One. Nhấn vào nút Xbox nằm bên phải máy chơi game.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn giữ nút Xbox ở giữa tay cầm chơi game được kết nối để bật Xbox One.

2Mở thanh bên. Để tiến hành, bạn chỉ cần vuốt cần analog sang trái khi đang mở màn hình Home. 3Chọn Sign in và nhấn A. Tùy chọn “Sign in” ở góc trên bên trái màn hình. Trình đơn người dùng sẽ mở ra. 4Chọn Add new (Thêm mới) và nhấn nút A. Nếu Xbox One mà bạn đang dùng đã được người dùng khác đăng ký, hãy cuộn sang trái và chọn Add new. 5Nhấn nút B để chọn tùy chọn thay vì trường văn bản trên trang.6Chọn Get a new account (Tạo tài khoản mới) và nhấn nút A. Nút này nằm cuối màn hình. 7Nhập tên email mà bạn muốn dùng. Địa chỉ email này phải chưa từng được dùng trên hệ thống Xbox Live. 8Nhấn nút A. Địa chỉ email Xbox LIVE sẽ được lưu. 9Nhấn nút ở gần giữa tay cầm chơi game.10Nhập họ của bạn rồi nhấn nút để lưu thông tin này.11Nhập tên của bạn rồi nhấn nút . Tên bạn sẽ được áp dụng cho tài khoản Xbox LIVE. 12Nhập mật khẩu hai lần. Bạn cần nhấn nút ☰ sau mỗi lần nhập mật khẩu. 13Nhập ngày sinh.14Chọn Next và nhấn nút A. Tùy chọn này nằm ở góc trên bên phải màn hình. 15Nhập số điện thoại và nhấn nút . Bạn cần cung cấp số điện thoại nhằm bảo vệ tài khoản phòng khi quên mật khẩu. 16Chọn I accept rồi nhấn nút A. Vậy là quá trình tạo tài khoản mới đã hoàn tất. Bạn có thể bắt đầu dùng tài khoản Xbox LIVE trên Xbox One

Phương pháp số 3 dùng Xbox 360

1Bật Xbox 360. Nhấn nút “On” nằm bên phải máy chơi game, hoặc nhấn giữ nút “X” ở giữa tay cầm điều khiển được kết nối cho đến khi máy bắt đầu mở. 2Cuộn đến thẻ “Social”. Bạn cần nhấn nút RB để thực hiện. 3Chọn Sign In or Out (Đăng nhập hoặc đăng xuất) và nhấn nút A. Tùy chọn này nằm cuối màn hình. 4Cuộn đến tùy chọn Create Profile (Tạo hồ sơ) và nhấn nút A. Tùy chọn này nằm bên phải trình đơn hiện tại. 5Chọn nơi lưu và nhấn nút A. Nếu Xbox 360 có thêm bộ nhớ ngoài, tùy chọn này sẽ được liệt kê tại đây cùng bộ nhớ trong của máy. 6Nhập tên người dùng và nhấn nút . Nút này nằm gần giữa tay cầm chơi game Xbox 360. 7Chọn ảnh đại diện và nhấn nút A.8Chọn Save and Exit (Lưu và thoát) rồi nhấn nút A. Tùy chọn này nằm về bên phải màn hình.

Note: You can also customize your avatar here if you wish to do so.

9Nhấn nút Xbox. Nút với dấu “X” này nằm giữa tay cầm chơi game. 10Chọn Join Xbox Live (Gia nhập Xbox Live) và nhấn nút A. Tùy chọn này nằm gần cuối danh sách trong trình đơn hiện tại. 11Nhấn nút A. Bạn sẽ được chuyển đến trang “Welcome to Xbox Live” (Chào mừng đến với Xbox Live). 12Nhấn nút A lần nữa. Đây là nơi mà chúng ta sẽ tiến hành thiết lập tài khoản Xbox LIVE mới. 13Nhập họ tên bạn vào rồi nhấn nút . Thông tin này sẽ được lưu vào tài khoản Xbox LIVE. 14Nhập địa chỉ email và nhấn nút . Địa chỉ email phải kết thúc bằng đuôi @outlook.com để đủ điều kiện dùng như ID Xbox LIVE. 15Nhập mật khẩu mà bạn chọn hai lần. Bạn cần nhấ
n nút ► sau mỗi lần nhập mật khẩu. 16Chọn câu hỏi bí mật và nhấn nút A. Bạn sẽ cần nhập đáp án cho câu hỏi bí mật để xác minh danh tính trong trường hợp tài khoản bị khóa. 17Nhập đáp án của câu hỏi bí mật. Sau khi hoàn tất, hãy nhấn nút ► trên tay cầm chơi game. 18Nhập ngày sinh của bạn.19Chọn Done (Xong) và nhấn nút A. Tất cả thông tin mà bạn vừa nhập sẽ được lưu. Bạn sẽ được nhắc xem lại thông tin trước khi hoàn tất quá trình tạo tài khoản mới. 20Nhấn nút A. Tài khoản Xbox LIVE đã được thiết lập xong. Nếu sau này có chuyển sang Xbox One, bạn vẫn có thể dùng ID Xbox LIVE vừa rồi để đăng nhập

Lời khuyên

Nếu chọn chơi trực tuyến, bạn cần trả tiền để đăng ký tư cách thành viên Xbox LIVE Gold.Đừng quên tiến hành cập nhật trước khi tạo tài khoản.