Thực thi lệnh traceroute Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn thực thi lệnh “traceroute” trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Lệnh “traceroute” cho phép bạn truy vết những điểm dừng khác nhau mà gói IP đã đi từ máy tính đến đích. Thao tác này hữu ích trong việc xác định liệu những vấn đề về mạng có gây ra sự cố cho kết nối của bạn hay không.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào logo Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Trình đơn Start sẽ bật lên. 2Nhập command prompt. Chương trình Command Prompt sẽ được tìm trên máy tính. 3Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Command Prompt hiện ra đầu trình đơn. Command Prompt sẽ mở ra. 4Xác định website mà bạn muốn truy vết. Chẳng hạn như nếu muốn xem danh sách những cổng nằm giữa máy tính và Facebook, bạn sẽ dùng website của Facebook.5Nhập lệnh “traceroute”. Nhập tracert website.com. Đừng quên thay website.com bằng tên và phần mở rộng của website mà bạn muốn kiểm tra (ở đây là facebook.com) rồi nhấn ↵ Enter. Bạn không cần nhập phần “https://” hay “www.” của địa chỉ website.Nếu như có địa chỉ IP của website, bạn có thể dùng thay cho URL.6Xem kết quả. Command Prompt sẽ cung cấp đến 30 cổng (còn gọi là “bước nhảy”) khác nhau mà gói IP đi qua. Khi trạng thái “Trace complete” hiện ra bên dưới danh sách bước nhảy thì nghĩa là quy trình đã hoàn tất. Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng.

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Mở Spotlight {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ea\/Macspotlight.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Macspotlight.png\/30px-Macspotlight.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấp vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình. 2Nhập network utility. Chương trình Network Utility sẽ được tìm trên máy tính. 3Mở Network Utility. Nhấp đúp vào Network Utility hiện ra gần đầu danh sách kết quả tìm kiếm. Cửa sổ Network Utility sẽ mở ra.4Nhấp vào Traceroute. Tab này nằm đầu cửa sổ Network Utility.5Nhập địa chỉ website. Trong khung văn bản ở gần đầu cửa sổ, hãy nhập địa chỉ (hoặc địa chỉ IP) của website mà bạn muốn truy đường dẫn. Chẳng hạn như để truy đường dẫn đến website TaiNgheTroThinh, bạn cần nhập TaiNgheTroThinh.com vào đây.Bạn không cần nhập phần “https://” hay “www.” của địa chỉ website.6Nhấp vào Trace. Nút màu xanh dương này nằm bên phải trang. Network Utility sẽ bắt đầu truy đường dẫn đến website mà bạn chọn. 7Xem kết quả. Lệnh truy vết sẽ trả về danh sách những cổng đi từ máy tính đến điểm đích. Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng

Phương pháp số 3 Trên iPhone

1Tải ứng dụng iNetTools. Bỏ qua bước này nếu bạn đã cài đặt sẵn iNetTools trên iPhone. Nếu như chưa cài đặt, hãy mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/55\/Iphoneappstoreicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/55\/Iphoneappstoreicon.png\/30px-Iphoneappstoreicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}App Store và tiến hành như sau: Nhấn vào Search (Tìm kiếm)Nhấn vào thanh tìm kiếm.Nhập inettoolsNhấn vào inettools – ping,dns,port scanNhấn vào GET (Nhận) cạnh ứng dụng iNetTools.Nhập mật khẩu Touch ID hoặc Apple ID.2Mở iNetTools. Nhấn vào OPEN (Mở) trên App Store, hoặc chọn ứng dụng iNetTools với biểu tượng radar nằm trên màn hình Home của iPhone. 3Nhấn vào Trace Route (Truy vết đường đi). Tùy chọn này nằm giữa màn hình. 4Nhấn vào khung văn bản “Host Name or IP Address” (Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP). Tùy chọn này nằm gần đầu màn hình. Bàn phím ảo của iPhone sẽ hiện lên trên màn hình. 5Nhập địa chỉ website. Nhập địa chỉ website (hoặc địa chỉ IP) của website mà bạn muốn truy đường dẫn. Ví dụ nếu muốn truy ra đường dẫn đến máy chủ Google gần nhất, bạn cần nhập google.com.Bạn không cần nhập phần “https://” hay “www.” của địa chỉ website.6Nhấn vào Start (Bắt đầu) nằm ở góc trên bên phải màn hình. iNetTools sẽ bắt đầu truy đường dẫn đến địa chỉ mà bạn chỉ định. 7Xem kết quả. Sau khi bánh xe quay nằm đối diện với tiêu đề “Result” (Kết quả) biến mất, bạn có thể xem địa chỉ của từng cổng mà lệnh truy vết đã đi qua để đến đích. Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng

Phương pháp số 4 Trên Android

1Tải ứng dụng PingTools. Bỏ qua bước này nếu bạn đã cài đặt sẵn iNetTools trên Android. Nếu như bạn chưa cài đặt, hãy mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Androidgoogleplay.png\/26px-Androidgoogleplay.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:531,”bigWidth”:26,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Google Play Store và tiến hành như sau: Nhấn vào thanh tìm kiếm.Nhập pingtoolsNhấn vào PingTools Network Utilities nằm trong kết quả.Nhấn vào INSTALL (Cài đặt)Nhấn vào ACCEPT (Chấp nhận).2Mở PingTools. Nhấn vào OPEN trên Google Play Store, hoặc chọn ứng dụng PingTools nằm trong App Draw
er của Android. 3Nhấn vào ACCEPT khi được nhắc. Thao tác này sẽ chấp nhận điều khoản dùng của PingTools, đồng thời mở ứng dụng. Nếu đã từng mở PingTools trước đây, bạn có thể bỏ qua bước này.4Nhấn vào nút hình nằm ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn sẽ hiện ra. 5Nhấn vào Traceroute. Tùy chọn này nằm giữa trình đơn vừa hiện ra. 6Nhấn vào khung văn bản nằm đầu màn hình để bàn phím ảo của Android hiện lên.Nếu như địa chỉ website nào đó còn trong khung văn bản này, hãy xóa đi trước khi tiếp tục.7Nhập địa chỉ website. Nhập địa chỉ website (hoặc địa chỉ IP) của website mà bạn muốn truy đường dẫn. Chẳng hạn như để truy ra đường dẫn đến máy chủ Twitter gần nhất, bạn cần nhập twitter.com vào đây.Bạn không cần nhập phần “https://” hay “www.” của địa chỉ website.8Nhấn vào TRACE ở góc trên bên phải màn hình. PingTools sẽ bắt đầu truy đường đi đến địa chỉ được chọn. 9Xem kết quả. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể xem địa chỉ của từng cổng mà lệnh trace đã đi qua để đến đích. Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng

Phương pháp 5 Trên Linux

1Mở Terminal. Bước này sẽ khác nhau tùy vào phiên bản Linux, nhưng hầu hết những bản phân phối đều sẽ yêu cầu bạn mở Menu và chọn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/14\/Macterminal.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/14\/Macterminal.png\/30px-Macterminal.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Terminal từ danh sách chương trình. Bạn cũng có thể nhấn Alt+Ctrl+T để mở Terminal trên hầu hết những bản phân phối Linux.2Cài đặt Traceroute như sau:Nhập sudo apt install traceroute và nhấn ↵ Enter.Nhập mật khẩu rồi nhấn ↵ Enter.Nhập y và nhấn ↵ Enter nếu được nhắc.Chờ Traceroute cài đặt xong.3Xác định website mà bạn muốn truy vết. Chẳng hạn như nếu muốn xem danh sách những cổng giữa nằm máy tính và YouTube, bạn sẽ dùng website của YouTube.4Nhập lệnh “traceroute”. Nhập traceroute website.com và đừng quên thay website.com bằng tên cùng phần mở rộng của website mà bạn chọn (trong ví dụ này là youtube.com) rồi nhấn ↵ Enter. Bạn không cần nhập phần “https://” hay “www.” của địa chỉ website.Nếu như có địa chỉ IP của website, bạn có thể dùng thay cho URL.5Xem kết quả. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể xem địa chỉ của từng cổng mà lệnh trace đã đi qua để đến đích. Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng

Lời khuyên

Số cổng nằm giữa máy tính và website mà bạn chọn không bao gồm những dòng trống. Chẳng hạn, nếu lệnh trả về 12 cổng với 3 dòng trống thì nghĩa là có 9 cổng nằm giữa máy tính và website.

Cảnh báo

Danh sách những cổng nằm giữa máy tính và website được chọn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.